İman həqiqətləri və yaradılış möcüzələri

DOĞRU OLAN ƏVVƏL QURAN MÖCÜZƏLƏRİYLƏ, İMAN HƏQİQƏTLƏRİYLƏ İNSANLARIN İMANINI GÜCLƏNDİRMƏKDİR

 

 

Bütün məsələ iman məsələsidir. Bir insanın imanı güclüdürsə onun əxlaqı da çox gözəl və mükəmməl olar. İmanı zəifdirsə bir çox şeyə gücü çatmaz. Bu səbəbdən, imanı zəif olan adama təsəvvüflə yaxınlaşsan heç bir nəticə ala bilməzsən. Quran möcüzələri ilə, iman həqiqətləri ilə imanını gücləndirib, ondan sonra nə izah edirsənsə et. Ən doğru olan, ağıllı olan budur. İmanı zəif adama sən təsəvvüf izah edirsən. İNSANIN AĞLI ƏHƏMİYYƏTLİDİR. AĞLI GÖRÜB, ÜRƏYİ TƏSDİQ ETMƏLİDİR. AĞILLA ÜRƏK EYNİ GÜCDƏ OLMALIDIR. İKİSİ BİRLİKDƏ HƏRƏKƏT ETMƏLİDİR. ƏGƏR AĞILINI İSTİFADƏ ETMƏZSƏ SIRF ÜRƏK İLƏ TƏSDİQ ZƏİF İMAN MEYDANA GƏTİRƏR. BU SƏBƏBDƏN İSLAM ALƏMİNDƏ BU HAL MEYDANA GƏLİR. GÜCLÜ İMANDA, TƏHQİQİ İMANDA, AYNƏL YAKİNDƏ İMAN ÇOX GÜCLÜ OLAR. TƏSİRİ DƏ BÖYÜK OLAR, İNŞAALLAH.

 

 

 

 

  1. MEHDİ (Ə.S)-IN TƏLƏBƏLƏRİ PAYIZ BULUDLARI KİMİ ONUN ƏTRAFINDA TOPLANARLAR

 

 

Hədis: Rəsulullah (s.ə.v) dedi ki: “Dinin ustadı hz. Mehdi (ə.s) özüylə birlikdə olan tərəfdarları ilə səfər edər. Tələbələri payız buludları kimi onun ətrafında toplanarlar”.

  1. MEHDİ (Ə.S) TƏLƏBƏLƏRİ BULUD KİMİ TƏRTƏMİZDİRLƏR. BULUDUN XÜSUSİYYƏTİ NƏDİR? YAĞIŞ DOLUDUR, RƏHMƏT DOLUDUR. DEMƏK Kİ TƏLƏBƏLƏRİ HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN ƏTRAFINI RƏHMƏT BULUDLARI KİMİ ÖRTƏCƏKLƏR. ELMLƏRİ VƏ MƏDƏNİYYƏTLƏRİ MEHDİ (Ə.S)-IN VƏSİLƏSİYLƏ YAĞIŞ KİMİ YAĞACAQ. DEMƏK… ardı...

 

BƏLA NƏ QƏDƏR ÇOX OLARSA, MÜDAXİL NƏ QƏDƏR ÇOX OLARSA SAVAB DA O QƏDƏR ÇOX OLAR

 

Alma ağacında on dənə alma olsa insan zövq almaz. Albalı ağacında az albalı olsa zövq almaz. Albalı bol olmalıdır, bolluqdan budaqları yerə sallanmalıdır. Allah elə yaradır. Bəla nə qədər çox olsa, müdaxilə nə qədər çox olsa savab da o qədər çox olar, vəlayət də o qədər çoxalar. Cənnət də o qədər genişlənər.

 

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN ZƏRİYƏT SURƏSİNDƏN İZAHLAR

 

Zəriyət surəsi, 8-ci ayə

Sizin sözləriniz ziddiyyətlidir”.

Tam darvinistlərin vəziyyətini izah edən bir ayədir. “Sizin sözləriniz ziddiyyətlidir”. Məsələn, “Paleontoloji dəlilləri (daşlaşmış qalıqlar) qəbul edirsiniz?” -soruşanda, “edirik” –deyirlər. “Yaxşı, sərgiləyək” –deyirik, “xeyr, istəmirik” –deyirlər. “Mən o daşları dişləyərəm” -deyir. Allah Allah! “Yaxşı, zülalların quruluşunu izah edə bilərik?” –deyirik, “yox, izah etməyin” –deyirlər. “O zaman siz izah edin” –deyirik, “biz də izah etmirik” -deyirlər. “Yaxşı təkamül varmı?” –deyirik, “var” –deyirlər. “Yaxşı bu mövzuları izah etməyimiz mümkündür?” –deyirik, “yox, izah edə bilməzsiniz” –deyir. Axı belə də olmaz. O zaman ayədə nə deyilir, diqqət edin: Sizin sözləriniz ziddiyyətlidir”.

Zəriyət surəsi, 9-cu ayə

Ondan (Qurandan və Peyğəmbərdən) dönən kimsə döndərilər” -deyir Allah. Allah döndərir. Qədərləri elədir.

 

Zəriyət surəsi, 10-cu ayə

 

“Məhv olsun zənn və təxminlə yalan danışanlar!”

Birbaşa zənn və təxmin. Məsələn, “Palçıqlar ilk çağda şorba kimi idi, onlar qaynamağa başladı həmin vaxt oradan zülal yarandı, zülaldan hüceyrə yarandı, hüceyrə çoxaldı balıq oldu, balıq canlandı çabaladı, getdi elektron mikroskopu kəşf etdi, özünü araşdırmağa başladı və daha nələr…”deyir. Zənn və təxminlə yalan danışanlardan bəhs edilir, məhz ayənin hökmü budur.

 

Zəriyət… ardı...

 

 

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN RAD SURƏSİNDƏN AYƏ ŞƏRHLƏRİ

 

Rad surəsi, 1-ci ayə

Əlif. Ləm. Mim. Ra. Bunlar Kitabın ayələridir. Rəbbindən sənə nazil edilən həqiqətdir, lakin insanların çoxu buna inanmır.”

O zaman mübarizə nə üçün olur? İnsanların iman etməsi üçün cəhd göstərmək. Allah ən böyük dərdi, ən böyük xəstəliyi söyləyir. Ən böyük hədəfi söyləyir. O zaman iman həqiqətləri, imanın güclənməsi üçün cəhd göstərmək. Bizim etdiyimiz də odur.

 

Rad surəsi, 2-ci ayə

“Gördüyünüz göyləri dirəksiz yüksəldən, sonra da Ərşə ucalan, müəyyən vaxta qədər göydə hərəkət edən günəşi və ayı əmrinə tabe edən Allahdır. O, işləri yoluna qoyur və ayələrini belə izah edir ki, bəlkə Rəbbinizlə qarşılaşacağınıza yəqinliklə inanasınız.”

Gördüyünüz göyləri dirəksiz yüksəldən”. Allah dərhal iman həqiqəti izah edir. Oradan baxın, düşünün, iman edin deyə. sonra da Ərşə ucalan, müəyyən vaxta qədər göydə hərəkət edən günəşi və ayı əmrinə tabe edən Allahdır.” Adam günəşə, aya baxır son dərəcə normal qarşılayır. Halbuki, bir az düşünsə böyük hadisələrdir. müəyyən vaxta qədər göydə hərəkət edən”. Ay və günəş müəyyən zaman daxilində daima hərəkət edirlər. Allah ona diqqət çəkmiş. O, işləri yoluna qoyur və ayələrini belə izah edir ki, bəlkə Rəbbinizlə qarşılaşacağınıza yəqinliklə inanasınız.” İman həqiqəti. Allahın istədiyi qəti olaraq… ardı...

 

 

A9 TV, 26 may 2015 Xoş Söhbətlər

 

Bütün dərslərdə şagirdlərə əhatəli olaraq darvinizm izah edilərək Allah inkar edilir

Haşa, Allaha meydan oxuyan, Allahı inkar edən darvinizmin ibtidai məktəb, orta məktəb, lisey və universitetdə şagirdlərə yeddi-səkkiz ayrı dərsdə öyrədilməsi dünya səviyyəsində böyük bir fəlakətdir. Dünya tarixində belə bir fəlakət yoxdur. Bu cür Allaha meydan oxuyan bir sistem ilk dəfədir olur. Bütün dövlətlər öz əli ilə ibtidai məktəb, orta məktəb, lisey və universitet şagirdlərinə tarix, biologiya, fəlsəfə, sosiologiya dərsində hətta coğrafiya dərsində, demək olar ki, hər dərsdə Allahın olmadığı, insanların palçıqlı suda təsadüfən meydana gələn bir mikrobdan soxulcana çevrildiyi, soxulcanın da sonra balığa, qurbağaya çevrildiyi, sonra da onun meymuna çevrildiyi, ondan da insanların meydana gəldiyini söyləyir.

Darvinizm: “Dinlər doğru söyləmir” -deyir. “Peyğəmbərlərin dedikləri də doğru deyil” -deyir. “Müqəddəs kitablar da yalandır” -deyir. “Mələklər də yalandır” -deyir. “Axirət də yalandır” -deyir. Səudiyyə Ərəbistanında, İranda, Mərakeş, Tunis, Əl-Cəzair, Misir bütün İslam ölkələrində, bütün xristian ölkələrdə hamısında, dünyanın hər yerində inkar edilir. Dünya tarixində ilk dəfədir belə Allaha meydan oxunur. Haşa. İlk dəfə belə böyük bir fəlakət var. Xristianlar Allahın oğlu olduğunu deyir. Allah deyir: “Bu sözlərinə görə haradasa göy parçalanacaq” -deyir. Burada birbaşa kainatı yaradan Allah inkar edilir. Yəni orada Allaha övlad… ardı...