Hz. Mehdi (ə.s) Allahın ilhamıyla insanları çox yaxşı tanıyacaq

İmam Mehdi (ə.s) İLAHİ MƏLUMATA UYĞUN OLARAQ hökm edəcək. İnsanları ÖZ HƏQİQƏTLƏRİYLƏ VƏ ÖZ DAXİLİ HALLARIYLA tanıyacaq. Davud peyğəmbər (ə.s) və Süleyman peyğəmbər (ə.s)-ın qərarları kimi ONUN HÖKMLƏRİNƏ DƏ ŞAHİD LAZIM OLMAYACAQ. (Şeyh Sadooq’un (r.a) Al-Amaali, Qeydiyyat 92, səh. 504; Bihar-ül Envar, Cild 18, səh. 341; cild 52, səh. 325 Kamaal al-Deen’dən köçürür və səh. 339 və 389; Mikyaal al-Makaarem, cild 1, səh. 6, 83-84 və 145)

morgl7zi