Hz. Mehdi (ə.s), ağlına və imanına çox etibar edilən bir insan olacaq

“Ey imanlıların ən hörmətlisi, bizə sənin Mehdi (ə.s)-ın haqqında danış!” İmanlıların ən hötmətlisi belə buyurdu: “… O (MEHDİ (Ə.S)) ƏN YAXŞI SIĞINACAQDIR, ARANIZDA ƏN YAXŞI BİLƏN VƏ ƏN NƏZAKƏTLİ OLANDIR. Ey Allahım, onu əhdə sadiq çıxmaq üçün, əzab-əziyyətdən qurtulmaq üçün vəsilə et və DAĞILMIŞ (PARÇALANMIŞ) ÜMMƏTİ ONUN ƏLİYLƏ BİRLƏŞDİR. Sizə izin veriləndə bunu edin və əgər onun (Mehdi (ə.s)-ın) yanına getmək üçün bir yol tapsanız, ONDAN (MEHDİ (Ə.S)-DAN) BAŞQA YOLU SEÇMƏYİN.”  (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cild 51], Ansariyan Yayıncılık, tərtib edən: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, səh. 184)Lake-(48)1