Hz. Mehdi (ə.s) insanlar tərəfindən tanınmadığında onların marağını qazanacaq

Ortalıq sakit ikən xalq arasından qeyb olsa da (HZ. MEHDİ (Ə.S)) HEÇ BİR ZAMAN İNSANLARIN AĞLINDAN ÇIXMAZ

(Muntehabu’l Eser, sf.277)

42(1)