Quran

Adnan Oktarın 28 yanvar 2011 Kaçkar Tv-dəki canlı söhbətindən

 

Adnan Oktar: “İndi onlardan soruş: Yaradılış baxımından onlar mı daha çətindir, yoxsa Bizim yaratdıqlarımız mı? Doğrusu Biz onları, yapışqan bir palçıqdan yaratdıq. İndi onlardan soruş,” Allah bizə Quranda  mübahisəmizi söyləyir. Biz də gedib darvinistlərlə, materialistlərlə mübahisə edirik, bax, Allah nə deyir? “Yaradılış baxımından onlar mı daha çətindir, yoxsa Bizim yaratdıqlarımız mı?” Bax, biz dəlilləri ortaya qoyuruq. Bizim dəlillərimiz qətidir. Amma onların dəlilləri yoxdur. Gücsüz, gücü heç yoxdur. Çünki zülal deyirik, “yox deyirlər, təsadüfən olmaz. Möcüzə olar” deyir. Ara fosil (daşlaşmış qalıntı) varmı? “O da yoxdur” deyir.

“Yaxşı, nə var?” deyirik, “yoxluq var” deyir, “təsadüf var” deyir. Olmaz, sən təsadüfü ilahlaşdırmısan.”Özlərinə öyüd verildiyində, öyüd almırlar” deyir. Gecə-gündüz öyüd veririk, izah edirik. Allah “öyüd almırlar” deyir. Haqlı olduğumuzu bildikləri halda, vicdanları qəbul etdikləri halda, ağılla da qəbul etdikləri halda qəbul etmirlər, bu bir möcüzədir. “Bir ayə (möcüzə) gördüklərində də, lağ edib əylənirlər” Allah deyir. Adamlara üç yüz əlli milyon fosil təqdim edirik, öz ağıllarına uyğun çox pis zarafatlarla cavab verirlər. Çox uydurma zarafatlarla. Biz sənə üç yüz əlli milyon dəlil təqdim edirik, sən bir dəlil təqdim edə bilmirsən. Hara əylənirsən sən, deyilmi? Boynunu aç, boynunla əylən. Yaxud qulağının arxasıyla əylənsin.… ardı...

 

ADNAN OKTARIN QAZİANTEP OLAY TV-DƏKİ CANLI REPORTAJI (21 DEKABR 2010)

 

Ənbiya surəsində, 105-ci ayə. Şeytandan Allaha sığınıram. “And olsun, Biz zikrdən sonra” Tövratdan sonra. “Zəburda da: “Şübhəsiz, ərzə saleh qullarım varis olacaq” deyə yazdıq.” Əbcədi 2051-i verir. Baxın, “Şübhəsiz” Allah deyir. Şübhəsiz, demək nə deməkdir? Mütləq olacaq. “Ərzə” dünyaya “saleh qullarım”  səmimi olan qullarım “varis olacaq.” Yəni Mehdi (ə.s) və tələbələri “deyə yazdıq.” Baxın, bir tək əbcəd, 2051-i verir. Amma harada yazdığını Allah ifadə edir.

“And olsun, Biz zikrdən sonra Zəburda da” deyir. O zaman biz nə edəcəyik? Allah bizə iki yer ifadə etmişdir. Bir zikr Tövrat, iki Zəbur. O zaman deməli, Tövrat və Zəbur bizim vaxtımıza qədər qalacaq və doğru olan qisimləri də qalacaq. Deməli, Tövrat və Zəbur tamamilə pozulmayacaq, tamamilə təhrif olmayacaq. Doğru olan qisimləri qalacaq. Doğru olan qisimləri hansı qisimlərmiş? Məhəmməd Mehdi (ə.s) ilə əlaqədar olan qisimlər və digər yerlər. Bəzi başqa yerlər də var, doğru olan bir çox yeri var. Pozulan yerləri də var, pozulmayan yerləri də var. Amma baxın, pozulmayan yerlərinə Allah diqqət çəkir. “And olsun” and içir, çünki Allah and içir.

“Biz zikrdən sonra Zəburda da: “Şübhəsiz, ərzə saleh qullarım varis olacaq” deyə yazdıq.” O zaman biz nə edirik? Tövratı və Zəburu… ardı...

 

ADNAN OKTARIN SAMSUN AKS TV VƏ TV KAYSERİDƏKİ CANLI REPORTAJI (3 OKTYABR 2010)

 

ADNAN OKTAR: “Onlar andlarını sipər edib insanları Allah yolundan döndərdilər. Həqiqətən, onların törətdikləri əməllər necə də pisdir!” (Munafiqun surəsi, 2)

 

Bax, münafiqlərin sipərə ehtiyacı var, Quran buna diqqət çəkir. Sipər, and; and nədir? Allahı xatırlamaq. Münafiq nə edər? Quranı sipər edər, hədisi sipər edər, İslam alimlərini sipər edər. Onların arxasından müsəlmanlara yaxınlaşar və müsəlmanlara hücum edərkən də Quranı şərh edərək, alimlərin sözlərini təhrif edərək və öz məqsədinə uyğun hala gətirərək hücum edər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) zamanında elə idi. Quran ilə hərəkət edirdilər. Amma Quranı istifadə edərkən dillərini əyib bükürdülər. Yəni ayədə də o ifadə edilir. “Dillərini əyib bükərlər” deyir. Yəni öz mənfəətinə uyğun hala gətirir. Məsələn, deyir ki, Peyğəmbərimiz (s.ə.v); “cihada çıxaq; təbliğ etməyə, İslamı yaymağa” “Ya Rəsulullah (ə.s), ayə var” deyir “analarınız, oğullarınız”. Məsələn, “Allah evlənin deyir” deyir “ayə var” “Yaxınlarınızı qoruyun deyə ayə var, əgər icazə versəniz, mən bu ayəni tətbiq etmək istəyirəm” deyir. Yaxşı, cəhd nəyi əmr edir? Bütün müsəlmanları qurtarmağı əmr edir. O nə deyir? “Mən ailəmi qurtarmaq istəyirəm” deyir. Ailəni niyə qurtarmaq istəyirsən? “Çünki miras qalacaq, yemək bişirəcək, gedib yatacaq, rahatlayacaq, onu təhlükələrdən qoruyacaq. Cəhddə nə var? Təhlükə var, ac qalmaq var, susuz qalma var, yaralanma var, həbs edilmə var. Münafiq bunu istəməz. Münafiq onsuz da Allaha xidmət etmək istəməz, dinə xidmət etmək istəməz. Onun üçün də bu tərz bir stil yaradır.

 

Adnan Oktarın 28 yanvar 2011-ci ildə Kaçkar Tv-dəki canlı söhbətindən

Adnan Oktar: “Bir şeyi yaratmaq istədikdə ona təkcə: “Ol!” deyər, o da olar” -deyir Allah. O cür təkamül filan olmur. “De: “Onları ilk dəfə yaradan Özü onları dirildəcəkdir. O, hər bir məxluquna yaxşı bələddir””. “Hər cür yaratmağı Mən bilirəm” -deyir Allah. “Hər yaratmağı bilir”. “İlk dəfə sizi necə yaratdımsa, axirətdə də eyni şəkildə yaradacağam” -deyir Allah. “Mələkləri, cinləri necə yaratdımsa”.

“Onların sözü səni kədərləndirməsin”. Haramdır. Baxın, ayə var. “Onların sözü səni kədərləndirməsin”. Möhkəm ayə. Bu ayəyə görə haramdır. Yəni “səni kədərləndirməyə bilər” -demir Allah. “Kədərləndirməsin”. Kədərləndirməsin əmrdir. Buna görə də, kədərlənmək haramdır. Namaz kimi, oruc kimi əmrdir bu. “Şübhəsiz ki, Biz onların nəyi gizli saxladıqlarını və nəyi aşkar etdiklərini bilirik”. Məsələn, gizləyir fikrində, şüuraltında gizləyir. Zənn edir ki, bilinmir. Halbuki, ağlından keçəni onsuz da Allah yaradır. Allah bütün təfərrüatı ilə bilir. “O Bizə bir məsəl çəkdi, lakin yaradılışını unutdu. O dedi: “Çürümüş sümükləri kim dirildə bilər?” De: “Onları ilk dəfə yaradan Özü onları dirildəcəkdir. O, hər bir məxluquna yaxşı bələddir””. “İlk dəfə yaratdım” -deyir Allah. “İlk dəfə necə yaratdımsa, yenə yaradaram” -deyir. “Və hər an yaradıram” -deyir Allah, “hər an yaradıram”. Beynimizin içində Allah görüntü olaraq da yaradır, xarici aləmdə də yaradır.

 

ADNAN OKTARIN KAÇKAR TV-dəki CANLI REPORTAJI (22 DEKABR 2010)

 

Şeytandan Allaha sığınıram. Yunis surəsi, 15. “Onlara ayələrimiz açıq-aşkar sənədlər olaraq oxunduğunda,” baxın, onlara Quran ayələri açıq-aşkar sənədlər; baxın bağlı deyil. Dəqiq, aydın olar, “açıq sənədlər olaraq oxunduğunda”. Mövzunu açıqlayacaq, dəqiqləşdirəcək, aydınlaşdıracaq, dəqiqliklə “oxunduğunda, Bizimlə qarşılaşmağa ümid etməyənlər,” münafiqlər, fırıldaqlar, əhli küfr. “Deyərlər ki: “Bundan başqa bir Quran gətir və ya onu dəyişdir.” Bax, xurafatçıların məntiqi. “Bundan başqa bir Quran gətir və ya onu dəyişdir.” Bu, necə olacaq? Xurafat ilə olar. Münafiqin dini xurafat üzərində quruludur. Quran  üstəlik xurafat və yaxud mənə vəhy gəldi deyər, yeni əlavələr edər. “De ki: “Mənim onu öz nəfsimə görə dəyişdirməyim mənim üçün mümkün deyil.” Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Quranda nə varsa mən onu xəbərdar edənəm, deyir. “Mən, yalnız mənə vəhy olunana uyaram.” Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Quranda nə vəhy olunursa, deyir mən ona uyuram. Peyğəmbər (s.ə.v) mən özbaşıma, öz düşüncəmə görə hərəkət etmərəm, deyir. Nəyə görə hərəkət edirmiş? “Mən, yalnız mənə vəhy olunana uyaram. “Qurana görə hərəkət edərəm. “Əgər Rəbbimə üsyan etsəm, həqiqətən, mən böyük günün əzabından qorxaram.” deyir. Peyğəmbər (s.ə.v) üsyan edə bilməz, inşaAllah. On dördüncü ayədə də;  “sizi yer üzündə xəlifələr etdik.” Deyir. Bunun əbcədi 2048-dir. “Bir də deyərlər ki: “Rəbbindən üzərinə bir ayə (möcüzə) endirilərdi”. İzah edirəm, bir mələk gəlsin, bu adamın Mehdi (ə.s) olduğunu söyləsin, kimi. “Rəbbindən üzərinə bir ayə (möcüzə) endirilərdi”. Küfr, münafiqlər bunu söyləyir. “De ki: “Qeyb yalnız Allahındır, siz gözləyin; mən də sizlərlə birlikdə gözləyənlərdənəm.”