Quran

Adnan Oktarın 25 dekabr 2010 Kahramanmaraş Aksu Tv və Qaziantep Olay Tv-dəki söhbətindən

Şeytandan Allaha sığınıram “Allah göylərin və yerin nurudur.” 1959 tarixini verir, Bədiüzzamanın vaxtı, Risalə-i Nurun sərbəst buraxıldığı dövrdür. Baxın “Allah göylərin və yerin nurudur. Onun nuru içində çıraq olan bir şam kimidir; çıraq bir qəndilin içərisindədir ki; sanki parlaq bir ulduzdur.” Bu, 2037 tarixini verir. Baxın, “çıraq elə bir şüşə içərisindədir, sanki parlaq bir ulduzdur ki;” “inci kimi bir ulduz” Mehdi (ə.s)-a işarə edir, 2037. “Şərqə də, qərbə də aid olmayan müqəddəs bir zeytun ağacından yandırılar; (bu elə bir ağacdır ki) haradasa atəş ona toxunmasa belə, yağı işıq verər.” Burada da açıq-açıq elektrikdən bəhs edir ayədə. Baxın, “şərqə də, qərbə də aid olmayan müqəddəs bir zeytun ağacından yandırılar.” Heç bir yerə aid olmayan bir ağacdır. Elektrik şəbəkəsi necədir? Kökdən bütün şəhərə yayılır ağac budaqları kimi, “haradasa atəş ona toxunmasa da” atəş toxunmadan yanan nədir? Elektrikdir. Atəş, naqilli elektrikdə elektrik var, amma istilik yoxdur. Bir elektrik lampası yandığında kibritlə yandırmırıq, düyməni basanda yanır. Ayə nə deyir? “Haradasa atəş ona toxunmasa da, yağı işıq verər.” Basanda yanır. “(Bu,) Nur üstündə nurdur. Allah, kimi diləsə onu Öz nuruna yönəldər.” “Allah kimi diləsə onu öz nuruna yönəldib çatdırar.”… ardı...

 

Adnan Oktarın 16 yanvar 2011-ci il Kanal Avropa və Çay Tv-dəki canlı söhbətindən

Adnan Oktar: Quranda mehdiyyətin necə hakim olduğunu göstərmək istəyirəm. Bismillah. Şeytandan Allaha sığınıram. Saffat surəsi, hansı ayəyə baxsaq həmişə mehdiyyət var. 154-cü ayədən başlayım. “Sizə nə olub, bu necə mühakimədir yürüdürsünüz?” Biz də deyirik ki, darvinistlərə; “Sizə nə olub, bu necə mühakimədir yürüdürsünüz? Məgər düşünüb ibrət almayacaqsınız?”. Ayə nə deyir? “Məgər düşünüb ibrət almayacaqsınız? Yoxsa sizin aydın bir dəliliniz vardır?” “Gətirin dəlilinizi” -deyirik, “fosil (daşlaşmış qalıntı) varsa, zülallarla əlaqədar dəlil varsa, gətirin” -deyirik. Ayə nə deyir?

“Yoxsa sizin aydın bir dəliliniz vardır? Əgər doğru deyirsinizsə, kitabınızı gətirin! Onlar Allahla cinlər arasında qohumluq olduğunu uydurdular. Həqiqətən, cinlər onların Cəhənnəmə gətiriləcəyini bilirlər”. Yəni “cinlər də onların bəlanın içinə girəcəyini bilir” -deyir. İndi şambalacı komandası filan cinlərlə bağlantıdadırlar. “Allah onların Ona aid etdikləri sifətlərdən uzaqdır”. Yəni darvinistlər “Allah yoxdur” -deyirlər. “Təsadüfən olduq” -deyirlər. “Allah onların Ona aid etdikləri sifətlərdən uzaqdır” -deyir. “Yalnız Allahın seçilmiş səmimi qullarından başqa”. Səmimi olan qulları başqa. Bu, məhz mehdiyyətə baxır. “Ey müşriklər! Nə siz, nə də sizin tapındıqlarınız heç kəsi Allaha qarşı yoldan çıxara bilməzsiniz”.

Darvinistlər artıq heç kimi fitnəyə sürükləyə bilmirlər. “Bizim… ardı...

 

Adnan Oktarın 10 dekabr 2010-cu il Kaçkar Tv-dəki söhbətindən

Əraf surəsi, şeytandan Allaha sığınıram. Allahın lənəti olsun zalımlara!” –deyir Allah, Əraf surəsi, 44-də. 45-də: O kəslərə ki, insanları Allah yolundan azdırır, onu əyri göstərməyə çalışır və axirəti inkar edirdilər”. Əbcəd: 1945-ci il tarixini verir və 45-ci ayə. Yəni o dövrlərdəki, 45-ci illərdəki dünyanın içində olduğu vəziyyətə işarə edən bir ayədir. Yəni o vaxt faşistlərin, kommunistlərin ən azğın olduqları dövrlər idi. Yəni kommunizmin ən geniş vüsət aldığı dövrlər idi. “O kəslərə ki, dinlərini əyləncə və oyun etmişdilər və dünya həyatı onları aldatmışdı”. Dinlərini əyləncə və oyuna necə çevirirlər? Çıxır televiziyalara, təlxəklik edir. Dinlə əlaqədar, axirətlə əlaqədar, cənnətlə əlaqədar lətifələr danışır, adamlar da qəhqəhələr ataraq gülürlər. Ayədə nə deyir Allah, Əraf surəsi 51-də; “O kəslərə ki, dinlərini əyləncə və oyun etmişdilər və dünya həyatı onları aldatmışdı”. Məsələn, pul qarşılığında çıxıb “İslam Birliyinin olmayacağını” söyləyir. “İttihad-ı İslamın olmayacağını” söyləyir. “Onlar bu günləri ilə qarşılaşmağı unutduqları və ayələrimizi inkar etdikləri kimi, Biz də onları bu gün unudarıq” –deyir. “Mən də onlara bəla verəcəyəm” -deyir Allah. inşaAllah.

 

Adnan Oktarın 22 yanvar 2011 Kahramanmaraş Aksu Tv və Qaziantep Olay Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Ənam surəsindən bir az oxuyaq. Şeytandan Allaha sığınıram. “O, qurunun və dənizin qaranlıqlarından yolunuzu tapmağınız üçün sizə ulduzları var edəndir. Bilən bir birlik üçün Biz ayələri bir-bir (hissə-hissə) açıqladıq.” “Yolunuzu tapmağınız üçün,” keçən gün avtomobildə gedirdik, cibindən telefonu çıxardı, telefon kimi bir şey, gedəcəyimiz yer görünür. Avtomobilin getməsi də görünür üzərində, naviqasiya… Bir peyk kanalıyla edilirmiş. Hətta bir neçə peyk kanalıyla edilirmiş. Avtomobil hara getsə prospekti göstərir, gedəcəyimiz nöqtə də müəyyəndir, o da görünür. Əlimizlə qoymuş kimi axtardığımız ünvanları tapdıq. Nə deyir bax ayədə? “O, qurunun və dənizin qaranlıqlarından yolunuzu tapmağınız üçün sizə ulduzları var edəndir.” Ulduz, səmada parlayan cisimlərdir. Peyk də məsələn, havada dayanan peyk baxdığımızda, sabit peyk tərtəmiz parlayır. Hətta ulduzlardan daha çox parlayır. Par-par parlayır, bu, Quranın bir işarəsidir. Çünki dəqiq yol tapmağı təmin edən bir sistemdir. “O, göydən su endirəndir.” Şeytandan Allaha sığınıram.

“Bununla hər şeyin bitkisini bitirdik, ondan bir yaşıllıq çıxardıq, ondan bir-biri üstünə mindirilmiş dənələr yaradırıq.” Yaşıllıq, xlorofilin rəngi yaşıldır, xlorofil kanalıyla bitkiyə qida verilir. O qidaları da insanlar yeyirlər. Və dənələrinin meydana gəlməsində də yenə xlorofil istifadə edilir. Ona işarə var. “Meyvəsinə, məhsul verdiyində və yetkinliyə… ardı...

 

Adnan Oktarın 26 fevral 2011 Kahramanmaraş Aksu Tv və Qaziantep Olay Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Nur surəsi, Şeytandan Allaha sığınıram. “Diqqətli olun, göylərdə və yerdə olanların hamısı Allahındır.” Deməli, şəxsə aid bir mal yoxdur. “O, üzərində olduğunuz şeyi əlbəttə bilər və Ona qayıdacaqları gün etdikləri özlərinə xəbər veriləcək. Allah hər şeyi biləndir.” Bizə bəlkə kiçik bir kristal parçası kimi bir şey veriləcək, bir yaddaş. Bütün həyatımızı ehtiva edən bir yaddaş. Bütün söhbətlərimizi, bütün təsvirlərimizi ehtiva edən yaddaş. Orada, o kanalla bizim bütün etdiklərimiz bizə göstəriləcək. İman edənlər sağ əllərinə götürürlər, iman etməyənlərin sol əllərinə verilir. Əgər sağ əlindədirsə, o rahatlaya bilər. Onun üçün Quran mədəniyyəti, Quran məlumatı çox əhəmiyyətlidir. Quranı yaxşı bilən, axirətdə də o istiqamətiylə çox rahatlayar. Çünki, məsələn, o kiçik kitab bütün məlumatları ilə sağ əlinə verilir; kitab deyirəm artıq anlayın deyə söyləyirəm, məlumat xəzinəsidir. O insan mütləq cənnətə gedəcək deməkdir. Məsələn, ön tərəfində işıq varsa və sağ tərəfində də işıq varsa mütləq cənnətə gedəcək deməkdir. Allah; “qüvvətlə ümid edərlər” ümid edərlər, deyir. Və heç bir şəkildə mömin axirətdə sıxıntı duymaz. İnsan zənn edir ki, ölərkən canı yanar və yaxud qorxar. Heç bir şey olmur, Allah onların heç birini hiss etdirmir. Çünki imtahanı bitdiyi üçün, imtahan bitdikdən… ardı...