Adnan Oktarın 12 noyabr 2009-cu il Çay TV və Maraş Aksu TV-dəki reportajından

 

ADNAN OKTAR: Baxın, yenə Axırzaman üçün, şeytandan Allaha sığınıram, Rəhman Rəhim olan Allahın adıyla: “De ki: Ey kafirlər”— ateistlər, masonlar, kommunistlər, faşistlər, yəni hamısı. “Mən sizin tapındıqlarınıza tapınmaram”. Yəni sizin ideologiyanıza, inancınıza qətiyyən inanmaram. “Mənim tapındığıma da siz tapınacaq deyilsiniz”. Siz də müsəlman olmursunuz. “Mən də sizin tapındıqlarınıza tapınacaq deyiləm” heç bir şəkildə o inanca yanaşmaram. Allah bir daha vurğulayır: “Siz də mənim tapındıqlarıma tapınacaq deyilsiniz”.  Altıncı ayə baxın, demokratiyanın təməl dəlilini verir: “Sizin dininiz sizə, mənim dinim mənə”. Mən sizə qarışmaram, siz də mənə qarışa bilməzsiniz. Quran hər kəs fikirində azaddır deyir. Baxın Axırzamandakı hadisəyə dəqiq cavab. Baxın “Sizin dininiz sizə, mənim dinim mənə”. Sən kommunistsənsə, faşistsənsə və ya masonsansa sən öz inancında qala bilərsən. Mən də müsəlmanam öz inancımda qalaram. Sən mənə təzyiq edə bilməzsən, mən də sənə təzyiq etmərəm. Hər dövrə işarə edər, amma Axırzamana da edir. Çünki əbcədlərinə baxdığımızda Axırzamanı verir.