Adnan Oktarın 12 noyabr 2009-cu il Çay TV və Maraş Aksu TV-dəki reportajından

ADNAN OKTAR: Bəli. Məsələn, Rəhman Rəhim olan Allahın adıyla. Şeytandan Allaha sığınıram. “Şübhəsiz, biz sənə Kövsəri verdik. Bu halda Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs, doğrusu, əsl sonsuz olan sənə kin duyandır”. O dövrdə Peyğəmbərdimiz (s.ə.v.)-ə soyu kəsik dedilər. Soyu kəsik dedilər. Və ona kin duyurdular. Yəni soyunun kəsik olmasına. Allah Biz sənə Kövsəri verdik deyir. Kövsər, eyni zamanda, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in soyuna da işarə edən bir sözdür. Yəni Kövsər cənnətdə ona veriləcək bir nemət olaraq da bilinir. Yəni bir hovuz, bir nemət hovuzu olaraq bilinir. Amma Kövsər sözünün Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in o mübarək nəsli üçün də, soyu üçün də istifadə edilən bir mənası var. Lüğətə baxdığımızda bunu da görürük. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in soyu üçün də istifadə edilir. Biz o zaman bunu anlayırıq: Sənin soyunu Axırzamanda mən dünyaya hakim edəcəyəm və sənin soyunun tükənmədiyini insanlıq görəcək, bütün dünya görəcək. Seyidlər nəsili və Mehdi də Axırzamanda dünyaya hakim olacaq. Yəni indi Rəsulullah (s.ə.v)-in nəsli milyonlara çatır. Seyidlər nəsli, əlbəttə ki. Səid Nursi Mehdi üçün Axırzamanda seyidlər nəslinin iştirakıyla, o ən böyük vəzifəni etməyə çalışar deyir. İndi də istiliyi sıfırın altına saldınız. Açsanız yaxşı olar. İnşaAllah. Yəni Kövsər sözünün lüğəti mənasına görə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in soyunun, milyonlarla olan seyidlər soyuna və Mehdinin hakimiyyətinə işarə edən bir nemətin toplu bir adı olduğuna da qənaətimiz gəlir. İnşaAllah. Çünki Mehdi (ə.s) üçün milyonlara çatan seyidlərin iştirakıyla, o ən böyük vəzifəni etməyə çalışar deyir. Yəni sənin soyun tükənməyəcək. Axırzamanda dünyaya hakim olacaq. Bir tərəfdən bunu anlayırıq, İnşaAllah . İndi əbcədlərinə baxırıq, Qüdsün fəthini verir, İstanbulun fəthini verir, Şamın fəthini verir. Yəni bax üç böyük diyarın fəth tarixlərini verir. Şam, Qüds və İstanbul. İnşaAllah. Həm də Kövsər surəsi çoxlu sirlə dolu bir surədir. Onu başqa bir gün daha təfərrüatlı açaq. Yəni heyrətlər içində qalacaqsınız. Çox təəccüblüdür, inşaAllah.