masson

Hz. Mehdi (ə.s) müsəlmanları azadlıqlarına qovuşduracaq

Nəchül Bəlağada, inananların ən hörmətlisi olan Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in belə buyurduğu bildirilir: “…(Hz. Mehdi (ə.s)), əsiri azadlığa qovuşdurmaq, köləni azad etmək və səhv yönləndirilmiş xalqı dağıtmaq və düzgün yolda olanları birləşdirmək üçün nümunəvi igidlərin yolu ilə gedəcək”. (Kitab-ül gaybet, [Bihar-ul Envar, cild. 51], Ansariyan Yayıncılık, Tərtib edən: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, səh. 186)

Hz. Mehdi (ə.s) öz dövründə, işğal edilən müxtəlif islam ölkələrində əsir götürülüb həbsdə olan müsəlman qardaşlarını azadlığa buraxdıracaq. Həm də, ateist sionistlərin və massonların qurduqları şeytani təşkilatlanmanı zərərsizləşdirəcək. Hz. Mehdi (ə.s), Allaha yönələn, Onun (düz) yolunda olanları Allahın izni ilə bir yerə yığacaq, insanlar arasında dinclik, sülh və əmin-amanlığı təmin edəcək.

R0204

 

0110İncildə bəhs olunan ”dəccal birliyi qan axıdan ”massonluqdur”

İncildə ifadə edilən Dəccal və onun birliyi bəzi xristianlar tərəfindən səhv başa düşülüb, səhv şərh olunur. İncildə ifadə edilən, barışcıl görünüb sonradan zülm edən dəccali sistem – massonluqdur. Və İncildə bəhs olunan   massonik sistem Peyğəmbərimiz  Hz. Məhəmməd (s.ə.v)-dən rəvayət edilən hədislərlə tam uyğunluq təşkil edir. Peyğəmbərimizin hədislərində, İncildə də təsvir edildiyi şəkildə, dünyanın son dövründə Dəccalın yalançı peyğəmbər olaraq ortaya çıxacağı, dindar görünüşü ilə insanları aldadacağı, yanında bir şəxs olacağı və onun da yalançı peyğəmbər olaraq ortaya çıxacağı ifadə edilmişdir. Dəccal İncildə olduğu kimi, hədislərə görə də bütün dünyanı hakimiyyəti altına alacaq, dindar görünüşü ilə kütlələri arxasınca aparacaq, lakin bütün dünyaya bəla, zülm gətirəcək və zülmündən tanınıb aydın olacaqdır.

Dəccal ilə əlaqədar olaraq Peyğəmbərimizdən rəvayət edilən bir hədis belədir:

 

Məndən əvvəlki peyğəmbərlərdən ümmətini Dəccal ilə qorxutmayan kimsə olmadı. Onun sol gözü çəp, sağ gözü isə pərdəlidir və alınında “kafir” deyə yazılıdır. Yanında “cənnət”, “cəhənnəm” deyə iki vadi (ərazi) olar. Cənnət dediyi cəhənnəm, cəhənnəmi isə cənnətdir.
Yanında peyğəmbər paltarında iki mələk olar, biri sağında, biri solundadır. Bu bərabərlik insanların imtahanı üçündür.

Dəccal onlardan soruşar:

“—Mən sizin Rəbbiniz deyiləmmi? Dirildirəm, öldürürəm.”
Mələklərdən biri:

“—Yalan danışırsan!” deyər.

Ancaq bu… ardı...

 

evangelist masonEvanjelik massonların İncilə söykəməyə çalışdıqları saxta izahlara diqqət!

Evanjelik və ya Müsəlman görünüşlü bəzi massonlar, müqəddəs kitablardakı hökmlərə özlərinə görə şərh gətirərək, səmimi dindarları səhv istiqamətləndirməyə səy göstərirlər. Dünyada bəzi Evanjelik Xristianların İslama istiqamətlənmiş rəqibcəsinə olan dünyagörüşləri məhz bu çirkin səyin bir nəticəsidir. Xristian dindarlar üzərində yaradılmağa çalışılan

İslama istiqamətlənmiş bu dünyagörüşü əslində, saxta və çirkin bir oyundur. Massonlar, bu saxta oyun vəsiləsiylə diqqətləri başqa istiqamətə çəkərək inananlar üzərində oyun oynayır, inananların güclənməsinə maneə törədir, Allaha qarşı icra etdikləri çirkin və hiyləgər təbliğat üçün zəmin hazırlayırlar.

Bu oyunun etibarlı görünə bilməsi, səmimi Evanjeliklər arasında dəstək görə bilməsi üçün, Evanjelik massonlar, daha çox çirkin bir üsul istifadə edir və saxta iddialarına İncili dayaq göstərirlər. Səmimi dindarlara ancaq bu yolla təsir edə biləcəklərini bilirlər. Halbuki, bu olduqca hiyləgər bir oyundur. İncili dayaq göstərərək İslamı dəccaliyyətlə əlaqələndirməyə çalışan zehniyyət (İslam dinini tənzih edirik), dəccali sistemin əsl qaynağı olan massonik zehniyyətdir. Bu zehniyyət İncildəki bəzi ifadələri TAMAMİLƏ HƏQİQİLİYİNDƏN FƏRQLİ VƏ YALNIŞ ŞƏRH EDƏRƏK, insanları səhv istiqamətləndirirlər.

Bir qaynaqda, massonluğun əsl hədəfinin Xristianlığı həqiqi inancından çəkindirmək olduğu bu şəkildə izah edilir:

 

Massonluğun təməl məqsədi, Xristianlıq tərəfindən meydana gətirilən dini və siyasi dünya nizamını kökündən dağıtmaq və yerinə ÖZ DÜŞÜNCƏ… ardı...

 

Evanjeliklər Dəccalın çirkli oyununa uymamalıdırlar

Həqiqətən də, şeytanın əmri ilə onun planına uyğun olaraq bütün dünyada Allah inancına qarşı mübarizə edən ateist masson sistemi bəzi Evanjelikləri də təsir altına alaraq fəaliyyət göstərir. Daha əvvəl də bir neçə dəfə xəbər verdiyimiz bu təhlükə güclü olmasa da, demək olar ki, müəyyən bir əhatəni təsiri altına alıb. Söz mövzusu olan Evanjeliklər bu qaranlıq oyunların təlqinləri nəticəsində müsəlmanlara qarşı ciddi bir cəbhə yaratmış halındadırlar.

Halbuki içində olduqları yalan böyük bir məyusluqdur. Mübarizə aparmağın vacib olduğu quruluş isə ateist massonluqdur. Evanjelik xristianlarla müsəlmanların arasını vurmağa çalışan çirkin təşkilatlanma ateist massonluqdur. Bu bir sui-qəsd nəzəriyyəsi və ya xəyali bir təşkilatlanma deyil. Ateist masonlar, yüksək səviyyəli mərasimlərində ŞEYTANA SİTAYİŞ EDƏN, özlərinin gizli nəşrlərində “ŞEYTANIN FƏNƏRİ GETDİYİN YERDƏKİ QARANLIĞI İŞIQLANDIRIR” şəklində bu azğın düşüncələrini açıq şəkildə dilə gətirən, gizli və hiyləgər bir təşkilatdır.. Massonluq şeytandan alınan ilham və əmrlərlə dünyanı qarışıqlıq və qırğınlarla bir fəlakət mühitinə çevirməyi qarşısına məqsəd qoyan, Allah inancına qarşı mübarizə aparan ən hiyləgər qruplaşmadır. Bu  çox aydın olan qəti bir həqiqətdir.

Massonlar bəzi Evanjeliklərə müsəlmanları Dəccalın ordusu kimi göstərmək istəmişdir. Müsəlmanlar sevgi və şəfqət ordusudur.

Adnan Oktarın 22 Noyabr 2009-cu il tarixli Kanal 35 və Tv Kayseri reportajından

 

Ateist masson hərəkətinin təməlini… ardı...