Hz. Mehdi (ə.s) müsəlmanları azadlıqlarına qovuşduracaq

Nəchül Bəlağada, inananların ən hörmətlisi olan Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in belə buyurduğu bildirilir: “…(Hz. Mehdi (ə.s)), əsiri azadlığa qovuşdurmaq, köləni azad etmək və səhv yönləndirilmiş xalqı dağıtmaq və düzgün yolda olanları birləşdirmək üçün nümunəvi igidlərin yolu ilə gedəcək”. (Kitab-ül gaybet, [Bihar-ul Envar, cild. 51], Ansariyan Yayıncılık, Tərtib edən: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, səh. 186)

Hz. Mehdi (ə.s) öz dövründə, işğal edilən müxtəlif islam ölkələrində əsir götürülüb həbsdə olan müsəlman qardaşlarını azadlığa buraxdıracaq. Həm də, ateist sionistlərin və massonların qurduqları şeytani təşkilatlanmanı zərərsizləşdirəcək. Hz. Mehdi (ə.s), Allaha yönələn, Onun (düz) yolunda olanları Allahın izni ilə bir yerə yığacaq, insanlar arasında dinclik, sülh və əmin-amanlığı təmin edəcək.

R0204