Kitab əhli

Əli ibn İbrahim, Şəhr ibn Həvşəbdən belə rəvayət edir: “…HZ. İSA (Ə.S) QİYAMƏTDƏN ƏVVƏL DÜNYAYA ENƏCƏK. BELƏCƏ, YƏHUDİ VƏ NƏSRANİLƏRDƏN, ÖLMƏDƏN ƏVVƏL (YƏNİ HZ. İSA (Ə.S) ÖLMƏDƏN ƏVVƏL VƏ YA YƏHUDİ VƏ XRİSTİANLARDAN HƏR HANSI BİRİ ÖLMƏDƏN ƏVVƏL) ONA İNANMAYAN KƏS QALMAYACAQ. HZ. İSA Ə.S HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN ARXASINDA NAMAZ QILACAQ. Həccac: “Nə danışırsan sən?! Bunu haradan bilirsən ki?!” deyə soruşduqda; “Bu hədisdir.” dedim, “Mən bu hədisi Məhəmməd ibn Əli ibn Hüseyn ibn Əli ibn ƏbuTalibdən eşitdim!” Sonra: “Vallah tam qaynağından eşitmisən!” dedi.   (Kummu Tefsiri, 1-ci cild, səh. 158)      

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Quranın: “And olsun, Kitab əhlindən, ölmədən əvvəl ona inanmayacaq kimsə yoxdur. Qiyamət günü, o da onların əleyhinə şahid olacaq.” (Nisa surəsi, 159) ayəsini hədisdə ifadə edildiyi şəkildə açıqlamışdır.

R0307

 

Kitab əhli ilə əlaqədar ayələr

ADNAN OKTAR: Dəmirsoy qardaşımız bəzi ayələr göndərib, lakin Quranın bir qismini qəbul edib, bir qismini qəbul etməmək müşriklərin xüsusiyyətidir. Allah Quranda bunu açıqca ifadə edir. “Onlar ayələrin bir qismini qəbul edər, bir qismini qəbul etməzlər” deyir. İndi Dəmirsoy qardaşımız da, ayələrin bir qismini qəbul edir, bir qismini qəbul etmir. Bax bu olmaz. Allah ayədə: “Sizə ən yaxın dost olaraq, Xristianlarıq deyənləri görərsiniz deyir. Sən bu ayəni qəbul etməzsən. Ayəni qəbul etmədiyin halda, sən dindən çıxmış olursan. Allah: “Xristian və Yəhudi xanımlarla evlənə bilərsiniz”, “yeməklərini yeyə bilərsiniz” deyir. Sən bu ayəni qəbul etmirsən. Əgər qəbul edirsənsə, onda mövzu bağlanmışdır. Danışacağın başqa bir şey qalmaz. Müşriki və yaxud dinsizi dini cəhətdən dost seçmək onsuz da olmaz.

Yəni onun dediklərinə görə hərəkət etmək olmaz. Məsələn, Cənabı Allah müşrik üçün: “Əgər müşriklərdən biri, səndən ‘kömək istəsə’ ona kömək et: belə ki, Allahın sözünü dinləmiş olsun, sonra onu ‘təhlükəsizlik içində gedəcəyi yerə çatdır’ deyir. Allah “Canınızı təhlükəyə ataraq aparın” deyir. Bizim edəcəyimiz nədir? Müşriki dinə çəkmək üçün şəfqət göstərməkdir. Yoxsa müşrikin başını əzmək deyil. Məsələn, bir dinsiz sən ona uymadıqdan sonra səndən razı olarmı? Məsələn, Dəmirsoy qardaşımızın qohumlarından, yoldaşlarından dinsiz yoldaşları vardır. O, onlara uymadıqdan… ardı...

 

Kitab əhli ilə əlaqədar ayələr

Ali-İmran surəsi, 113-115:

 

ALTUĞ BERKER: Şeytandan Allaha sığınıram. “Onların hamısı eyni deyil. Kitab əhli içərisində düzgün (sabitqədəm) bir camaat vardır ki, onlar gecə vaxtları səcdə edərək Allahın ayələrini oxuyurlar. Onlar Allaha, axirət gününə inanır, (insanlara) yaxşı işlər görməyi əmr edir, (onları) pis əməllərdən çəkindirir və xeyirli işlər görməyə tələsirlər. Onlar əməlisaleh şəxslərdəndirlər. Onların yaxşılıq naminə etdikləri işlərdən heç biri inkar edilməz (mükafatsız qalmaz). Şübhəsiz ki, Allah müttəqi olanları tanıyır!”

 

ADNAN OKTAR: Biz Quranda bəhs edilən, Allahın təriflədiyi Əhli-Kitabı sevirik və dəstəkləyirik. Cübbəlinin bu ayələrdən xəbəri yoxdur və yaxud görməməzliyinə vurur.

 

Ali-İmran surəsi, 199:

 

ALTUĞ BERKER: “Şübhəsiz, Kitab əhlindən, Allaha; sizə və özlərinə nazil olanlara (Allaha dərin hörmət göstərənlər olaraq) inananlar vardır. Onlar Allahın ayələrini ucuz qiymətə satmırlar. Məhz bunların Rəbləri Qatında əcrləri (mükafatları) vardır” deyir, inşaAllah.

 

ADNAN OKTAR: Quran bizə, bizim sevdiyimiz Əhli-Kitabı təsvir edir. Biz bu insanları sevib, dəstəkləyirik. Cübbəli bu ayələri bilməlidir. Bir tərəfli, bir ayənin üzərində dayanır. Digər ayələri nə üçün oxumursan? Bunlar da Quran ayələridir.

 

 Ali-İmran surəsi, 75:

 

ALTUĞ BERKER: “Kitab əhlindən elə kəslər vardır ki, əgər onlara çoxlu əmanət versən, onu  sənə qaytararlar; amma elələri… ardı...

 

Kitab əhli İlə əlaqədar ayələr

Ali-İmran surəsi, 113-115

 

ALTUĞ BERKER: inşaAllah müəllimim. “Onların hamısı eyni deyil. Kitab əhli içərisində düzgün (sabitqədəm) bir camaat vardır ki, onlar gecə vaxtları səcdə edərək Allahın ayələrini oxuyurlar. Onlar Allaha, axirət gününə inanır, (insanlara) yaxşı işlər görməyi əmr edir, (onları) pis əməllərdən çəkindirir və xeyirli işlər görməyə tələsirlər. Onlar əməlisaleh şəxslərdəndirlər. Onların yaxşılıq naminə etdikləri işlərdən heç biri inkar edilməz (mükafatsız qalmaz). Şübhəsiz ki, Allah müttəqi olanları tanıyır!”

 

ADNAN OKTAR: Biz bu Əhli Kitabı, Quranda bəhs edilən, Allahın təriflədiyi Əhli Kitabı sevirik və dəstəkləyirik. Cübbəlinin bu ayələrdən xəbəri yoxdur və yaxud anlamazlıqdan gəlir.

 

 Ali-İmran surəsi, 199

 

ALTUĞ BERKER: “Şübhəsiz, Kitab əhlindən, Allaha; sizə  və özlərinə nazil olanlara -Allaha dərin hörmət göstərənlər olaraq inananlar vardır. Onlar Allahın ayələrini ucuz qiymətə satmırlar. Məhz bunların Rəbləri Qatında əcrləri vardır.” inşaAllah.

 

ADNAN OKTAR: Quran bizə bizim sevdiyimiz əhli Kitabı təsvir edir. Biz bu insanları sevib, bunları dəstəkləyirik. Cübbəlinin bu ayələri bilməsi lazımdır. Tək tərəfli, bir ayənin üzərində dayanır. Digər ayələri nə üçün oxumursan?

 

ADNAN OKTAR: Cübbəli eşidirsənmi? Bax Allah; “onlarla ən gözəl tərzdə mücadilə edin! ” deyir. Asmaq, kəsmək, təhqir etmək, hücum etmək, söymək, alçaltmaq yoxdur. Allah bunları qadağan edib. Sevgiylə və şəfqətlə izah edəcəyik, inşaAllah.

 

 images (5)

 

Kitab əhli ilə əlaqədar ayələr

Ənkəbut surəsi, 46

 

ALTUĞ BERKER: Şeytandan Allaha sığınıram. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. “Kitab əhlinin zülm edənləri istisna olmaqla, onlarla ən gözəl tərzdə mücadilə edin! Və (onlarla söhbət etdikdə) belə deyin: “Biz həm özümüzə nazil olana (Qurana), həm də sizə nazil olana  inanırıq. Bizim də Allahımız, sizin də Allahınız birdir. Biz yalnız ona təslim olanlarıq!”

 

ADNAN OKTAR: Cübbəli, eşidirsənmi? Bax Allah “onlarla ən gözəl tərzdə mücadilə edin!” deyir. Asmaq, kəsmək, təhqir etmək, hücum etmək, söymək, alçaltmaq yoxdur. Allah qadağan edib. Sevgi ilə və şəfqətlə izah edəcəyik, inşaAllah.

 

 Ali-İmran surəsi, 64

 

ALTUĞ BERKER: “De ki: “Ey Kitab əhli, sizinlə bizim aramızda eyni olan (fərqi olmayan) bir kəlməyə (tövhidə) tərəf gəlin! “Allahdan başqasına ibadət etməyək. Ona şərik qoşmayaq və Allahı qoyub bir qismimiz digər qismimizi Rəbb qəbul etməyək!”

 

ADNAN OKTAR: Allah onlara, tövhidə dəvəti bir ibadət olaraq söyləyir. Müsəlmanlara əmr etmişdir. Allah onların “La ilahə illəllah” deməsini bəyənir. Yəni xristianların “La ilahə illəllah” deməsini istəyir. Allah qatında o boş şey deyil. Bir mənası var. Allah onu əhəmiyyətli sayır və müsəlmanların onlara “La ilahə illəllah” dedirtməsini, vəsilə olmasını bir ibadət hesab edir. Bəziləri bunu boş şey sayırlar. Belə olmaz. Quranın hökmünə görə hərəkət edilməlidir.

images (5)