Kitab əhli İlə əlaqədar ayələr

Ali-İmran surəsi, 113-115

 

ALTUĞ BERKER: inşaAllah müəllimim. “Onların hamısı eyni deyil. Kitab əhli içərisində düzgün (sabitqədəm) bir camaat vardır ki, onlar gecə vaxtları səcdə edərək Allahın ayələrini oxuyurlar. Onlar Allaha, axirət gününə inanır, (insanlara) yaxşı işlər görməyi əmr edir, (onları) pis əməllərdən çəkindirir və xeyirli işlər görməyə tələsirlər. Onlar əməlisaleh şəxslərdəndirlər. Onların yaxşılıq naminə etdikləri işlərdən heç biri inkar edilməz (mükafatsız qalmaz). Şübhəsiz ki, Allah müttəqi olanları tanıyır!”

 

ADNAN OKTAR: Biz bu Əhli Kitabı, Quranda bəhs edilən, Allahın təriflədiyi Əhli Kitabı sevirik və dəstəkləyirik. Cübbəlinin bu ayələrdən xəbəri yoxdur və yaxud anlamazlıqdan gəlir.

 

 Ali-İmran surəsi, 199

 

ALTUĞ BERKER: “Şübhəsiz, Kitab əhlindən, Allaha; sizə  və özlərinə nazil olanlara -Allaha dərin hörmət göstərənlər olaraq inananlar vardır. Onlar Allahın ayələrini ucuz qiymətə satmırlar. Məhz bunların Rəbləri Qatında əcrləri vardır.” inşaAllah.

 

ADNAN OKTAR: Quran bizə bizim sevdiyimiz əhli Kitabı təsvir edir. Biz bu insanları sevib, bunları dəstəkləyirik. Cübbəlinin bu ayələri bilməsi lazımdır. Tək tərəfli, bir ayənin üzərində dayanır. Digər ayələri nə üçün oxumursan?

 

ADNAN OKTAR: Cübbəli eşidirsənmi? Bax Allah; “onlarla ən gözəl tərzdə mücadilə edin! ” deyir. Asmaq, kəsmək, təhqir etmək, hücum etmək, söymək, alçaltmaq yoxdur. Allah bunları qadağan edib. Sevgiylə və şəfqətlə izah edəcəyik, inşaAllah.

 

 images (5)