Kitab əhli ilə əlaqədar ayələr

Ənkəbut surəsi, 46

 

ALTUĞ BERKER: Şeytandan Allaha sığınıram. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. “Kitab əhlinin zülm edənləri istisna olmaqla, onlarla ən gözəl tərzdə mücadilə edin! Və (onlarla söhbət etdikdə) belə deyin: “Biz həm özümüzə nazil olana (Qurana), həm də sizə nazil olana  inanırıq. Bizim də Allahımız, sizin də Allahınız birdir. Biz yalnız ona təslim olanlarıq!”

 

ADNAN OKTAR: Cübbəli, eşidirsənmi? Bax Allah “onlarla ən gözəl tərzdə mücadilə edin!” deyir. Asmaq, kəsmək, təhqir etmək, hücum etmək, söymək, alçaltmaq yoxdur. Allah qadağan edib. Sevgi ilə və şəfqətlə izah edəcəyik, inşaAllah.

 

 Ali-İmran surəsi, 64

 

ALTUĞ BERKER: “De ki: “Ey Kitab əhli, sizinlə bizim aramızda eyni olan (fərqi olmayan) bir kəlməyə (tövhidə) tərəf gəlin! “Allahdan başqasına ibadət etməyək. Ona şərik qoşmayaq və Allahı qoyub bir qismimiz digər qismimizi Rəbb qəbul etməyək!”

 

ADNAN OKTAR: Allah onlara, tövhidə dəvəti bir ibadət olaraq söyləyir. Müsəlmanlara əmr etmişdir. Allah onların “La ilahə illəllah” deməsini bəyənir. Yəni xristianların “La ilahə illəllah” deməsini istəyir. Allah qatında o boş şey deyil. Bir mənası var. Allah onu əhəmiyyətli sayır və müsəlmanların onlara “La ilahə illəllah” dedirtməsini, vəsilə olmasını bir ibadət hesab edir. Bəziləri bunu boş şey sayırlar. Belə olmaz. Quranın hökmünə görə hərəkət edilməlidir.

images (5)