Axırzamanın imanı zəif din alimlərinin xüsusiyyətləri

“Qiyamət əlamətlərindən və Axırzaman vukuatından (hadisələrindən) və bəzi amalin (əməllərin) fəzilət və savablarından bəhs edən hədisi-şəriflərə yaxşı aydın olmadığı üçün, ağıllarına güvənən BİR QİSİM ƏHLİELM (elm sahibi), onların bir qisminə zaıf (zəif) və ya mövzu (hədis) demişlər. İMANI ZƏİF TƏKƏBBÜRÜ MÖHKƏM BİR QİSİM (ağılını bəyənən, özünü böyük, qüsursuz və üstün görən; və sanki öz nəfsini bütləşdirən kəslər də (Allahı tənzih edirik)), inkara qədər getmişdilər. “(Sözler, səh. 355)

R0008Bədiüzaman Səid Nursi ” imanları zəif ” və ” eqoizmləri güclü” bir qisim alimlərin hz. İsa (ə.s.)-ın çıxışını və hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlişini təvil ya da inkar edəcəklərini xəbər vermişdir. Bədiüzamanın diqqət çəkdiyi bu saxta alimlərin bu yanaşmaları isə həqiqətdə, sosialist, darvinist və materialist meylli kəslər olmalarından qaynaqlanır. Bu kəslər özlərindən üstün bir mövqeyin varlığını qəbul etməyən, hamısı özünü ayrı-ayrı ilahlaşdırmış (Allahı tənzih edirik), özlərini dünyada dərin bilikli qəbul edən və hər kəsdən böyük görən insanlardır. Bu səbəblə də, nə bir məzhəbə tabe olmağı, nə də hz. Mehdi (ə.s)-a tabe olmağı qəbul edərlər. Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühuru kimi, hz. İsa (ə.s)-ın ikinci dəfə yer üzünə gəlməsini qəbul etmək istəməmələrinin səbəbi də budur.

Bədiüzaman şərhlərində bu kəslərin öz iradəsinin tam tərsinə, Allaha inanclarında şübhə olan, imanları zəif, ağılları qıt kəslər olduqlarını bildirmişdir.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in vəfatından sonra Əhli-beytə hücum edən, hz. Osman, hz. Ömər, hz. Əli və hz. Hüseyn və Əhli-beyt imamlarını öldürən zehniyyət də bu idi. Bu çirkli insan modeli eqoist, azğın, gizli dinsiz, fitnəçi siyasət anlayışlı, ruhu da, üzü də qaralmış insanlarınmayasıdır.

 

AXIRZAMANIN İMANLARI ZƏİF DİN ALİMLƏRİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

• Ən əhəmiyyətli əlamətləri üzlərində nur olmaması; hiyləgər bir üz ifadələrinin olmasıdır.

• Baxışları dönmüş və nifrət doludur.

• Mimikaları çox sünidir.

• Daima özlərini ön plana çəkərlər.

• Danışıqlarında bəhs etdikləri heç bir şeyi Allaha yönəltməz; Allahın yaratdığını dilə gətirməkdən etinayla çəkinirlər (Allahı tənzih edirik).

• Danışıqlarında qədərdən, cəhənnəmdən, cənnətdən bəhs etməkdən çəkinər; bu mövzuları mümkün qədər izah etmək istəməzlər.

• Bir mövzudan bəhs edərkən özlərini müstağni görərək izah edərlər.

• Nəzakətsiz və hər an müzakirəyə hazır bir üslubları vardır.

• Sevgini, hörməti, şəfqəti, mərhəməti bilməzlər.

• Azğın və təcavüzkar rəftarlarıyla diqqət çəkərlər.

• Çox bilmiş və özündən razı bir rəftarları vardır.

• Dini bir peşə, ya da bir etibar vəsiləsi olaraq görərlər.

• Ərəb və ya başqa bir dil bilməyən biriylə danışarkən, qarşılarındakı adamın və xalqın böyük hissəsinin xarici dil bilmədiyini bildikləri halda, sırf məlumatlarını göstərmə və şöhrət əldə etmə məqsədiylə davamlı olaraq ərəb dilində danışarlar.

• Qeybətçi, hiyləgər, gizli kinli qurluşları, yaradılışları vardır.

• Estetikadan, sevgidən, mərhəmətdən, şəfqətdən, gözəllikdən çox bəhs etmək istəməzlər.

• Dinlə əlaqədar mövzuları Quranla, hədislə, vicdanla dəyərləndirməzlər.

• Şərhlərini və qiymətləndirmələrini öz çirkli məntiqləriylə və cılız ağılları ilə etməyə çalışarlar.

• Dinsizlərə yaranmaq, onların dəstəyini qazanmaq üçün riyakarlıqla danışarlar.

• Səmimi dindarlara qarşı həyasız və təcavüzkardırlar.

• Dünyanın keçiciliyindən bəhs etmək istəməzlər.

• İnanmadıqları şeylərə inanmış kimi görünərlər.

• Ayırıcı, bölücü ruhları vardır. Birləşdirici deyildirlər.

• Dinsizlərə qarşı hörmətli, xoş görünməyə çalışan səyləri vardır.

• Səmimi dindarlara qarşı da, alçaldıcı, nəzakətsiz rəftarları vardır.

• Həsədlərini, qısqanclıqlarını gizləməyə çalışarlar, lakin bəlli olar.

• Dinsizlər belə şəxslərə qarşı çox etibar edirlər, əhəmiyyətli görərlər.

• Dindarlara təzyiq etməyi, ümumiyyətlə, bu cür mayasız kəslər istifadə edilər.

• Dinsizlər dinə və dindarlara hücum etmək istədikdə bu kəsləri alət olaraq istifadə edərlər.

• Dinsizlərə göstərdikləri etibardan eqoizmləri daha da artar.

• Təffəarrüatına girərək demaqoqluq etməkdə çirkin bir ustalıqları vardır.

• Dövrə və şərtlərə görə buqələmun kimi şəkil dəyişdirərlər.

• Dinsizlər lehinə, dindarların əleyhinə bildirişlər verərək xoşagələn görünməyə çalışırlar.

• Dinsizlər əlinin altında belə mayasız bir qrup daim tapılar.