Allah Axırzamanda müsəlmanların imanlarına kitabları vəsilə edəcək

Həzrəti Peyğəmbəmiz (s.ə.v) dedi ki: “Ey Əli, bil ki, imanın ən əcaibləri və qəti iman baxımından ən böyükləri Axırzamanda yaşayanlar olacaqdır. Onlar Peyğəmbəri görməyəcəklər. Və İmamları onlardan gizli olacaq. Ancaq onlar yalnız ağ üzərindəki qaranın vəsiləsiylə iman edəcəklər.  (Kamaaluddin cild: 1 səh: 288)

 

Hədisdə Axırzamandakı dindar müsəlmanların imanlarının inşaAllah çox məqbul olacağına diqqət çəkilmişdir. Hədisdə izah edilən müsəlmanlar hz. Mehdi (ə.s) və tələbələridir. İmamları zaman-zaman həbsə girəcək, zaman-zaman özlərindən uzaq qalacaq. Hədisdə “ağ üzərindəki qara” deyə diqqət çəkilən isə ağ kağız üzərindəki qara yazılar, yəni kitablardır. İman həqiqətlərini izah edən kitablar vəsiləsiylə insanların imanlarında inkişaf olacaq. Axırzamanda müsəlmanların kitablar yoluyla iman sahibi olacaqları bu şəkildə izah edilir.


R0334