dua

Adnan Oktarın 3 aprel 2011 A9 Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Məryəm surəsi, 39 “İş(in) hökmə bağlanıb bitəcəyi, həsrət gününə qarşı onları xəbərdar et.” Allah deyir ki: “Sağalmaz həsrətə qapılacaqlar.” Səmimi olmadıqları üçün, dürüst olmadıqları üçün, din haqq olduğu halda, hər şeyin doğru olduğunu bildikləri halda, anlamazdan gəldikləri üçün, “sağalmaz həsrətə qapılacaqlar” deyir Allah. “Onlar qəflət içindədirlər və onlar inanmırlar.” 40-cı ayə. “Əlbəttə”deyir Allah, qətilik ifadəsi “yer üzünə” yəni bütün dünyaya, Şimal Qütbü, Cənub Qütbü, hər yer daxil, “və üzərindəkilərə” bütün sistemlərə “əlbəttə Biz varis olacağıq və onlar Bizə qayıdacaqlar.”

Dünya hakimi olacaqsınız, deyir Allah. Əbcədi 1992-ci ili verir. “Kitabda İbrahimi də zikr et.” Allah hz. İbrahim (ə.s)-ı xatırladır. “Həqiqətən o, doğrunu söyləyən bir Peyğəmbər idi.” Daim dürüst idi, Peyğəmbərlər heç yalan danışmazlar. İnsanların çoxu yalan danışar, amma Peyğəmbərlər yalan danışmazlar. Yalan danışmamaq çox böyük bir nemətdir. Bir insanla danışarkən, yalan danışacağından təxmini əmin olaraq insanlar danışır, böyük bir hissəsi elədir, bu, çox acı bir şeydir. Doğru əlaqə qurmaq mümkün deyil. Nə düşünürsən deyirsən, heç, evdəki cəfəriləri düşünürəm deyir, məsələn, tam fərqli bir şeydir, heç əlaqəsiz. Nə edirsən, deyirsən. Nəfəs almadan, doğru olmayan bir sistemlə insanlar qarşılaşırlar.

Doğruluğun gözəlliyini hz. İbrahim (ə.s)-da Allah xatırladır. “Necə… ardı...

 

Quranda Dua

Ön Söz

Sizi yaratmış, bu dünyaya yerləşdirmiş, ağıl və bədən sahibi etmiş olan Allaha görəsən lazım olduğu qədər yaxınsınızmı? Ona ən son nə vaxt dua etdiniz? Allaha yalnız bəzi çətinlik və bəlalarla qarşılaşınca mı yalvarırsınız? Yoxsa Onu davamlı xatırlayırsınızmı? Dua etdiyinizdə Onun sizə çox yaxın olduğunu, sizin pıçıltıyla söylədiyiniz və ya içinizdən keçirdiyiniz hər sözü eşitdiyininin şüurundasınızmı? Onun bütün insanların və hər şeyin Yaradıcısı olduğunu, həyatdakı ən böyük dostunuzun və dayağınızın Allah olduğunu, hər şeyi əvvəlcə Rəbbimizdən diləməniz lazım olduğunu düşünürsünüzmü?

Verdiyiniz cavab nə olursa olsun, bu kitabı oxumaq sizə böyük fayda verəcək. Çünki bu kitab, Allahın qullarına nə qədər yaxın olduğunu, onlardan necə bir dua istədiyini, nəyin həqiqətən Onun istədiyi kimi bir dua olduğunu izah etmək üçün yazılmışdır. Duanın əhəmiyyəti Quranda, “… Sizin duanız olmasaydı Rəbbim sizə dəyər verərdimi?” (Furqan Surəsi, 77) ayəsiylə xəbər verilir. Allaha dua etməkdə, Ona yaxınlaşmaqda bir sərhəd yoxdur. Bu səbəbdən, hər kəs bu yolu öyrənməklə və ya təkrar etməklə əbədi həyatına fayda verər.

Dua, Allah ilə insanlar arasındakı bir əlaqə yoludur. Allah ilə əlaqə qurma ehtiyacı isə insanın fitrətində, yəni yaradılışında vardır. Möminlər üçün dua etmək, həyatlarının ayrılmaz və çox təbii bir parçası ikən, bir çoxları üçün dua ancaq böyük çətinliklər üz… ardı...

 

Allahdan Başqasına Dua Edilməz

Şərik, ortaq qoşmaq, yəni şirk, Allahdan başqa tanrılara tapınmaq, Uca Allaha qarşı edilən ən böyük cinayətdir. Şirkin nə qədər böyük bir günah olduğu Quranda belə bildirilir:

“Şübhəsiz ki, Allah Ona şərik qoşanları bağışlamaz, bundan başqa (günahları) isə istədiyi kimsəyə bağışlayar. Allaha şərik qoşan kəs iftira atmaqla böyük bir günah etmiş olur.” (Nisa Surəsi, 48)

Şirkin bilinməli olan mühüm cəhəti, tarixin hər dövründə, yaşadığımız dövr də daxil olmaqla, çox geniş yayılmasıdır. Çox adam, şirk qoşmağı yəni “Allahdan başqa tanrı qəbul etməyi” özünə yaraşdırmadığı halda, bəlkə də şirk içində yaşayır. Çünki şirk həm də Allahın sifətlərini başqa varlıqlara şamil etmək deməkdir. Buna görə də, əgər bir insan Allahdan başqa varlıqların razılığını qazanmaq, onları məmnun etmək üçün yaşayırsa, onlardan qorxub mədət umursa, başqalarının yardımına ümid edirsə bu da şirk içində yaşamaq deməkdir.

İnsanlar üçün ən böyük təhlükə olan şirkə qarşı qorunma yollarından biri Allaha dua etməkdir. Çünki, dua edən insan Allahın varlığını və birliyini, Ona qarşı olan acizliyini, ona yeganə kömək edəcək olanın Allah olduğunu və Ondan başqa heç kimə ibadət edilməyəcəyini qəbul etməkdədir. Buna görə də dua, mömini şirkə qarşı qoruyur.

Quranda, “Ey Peyğəmbər, sənə və sənin ardınca gedən möminlərə Allah yetər” (Ənfal Surəsi, 64) ayəsinə əsasən, müsəlmanlar… ardı...

 

İman edənlərin həyatlarında bir dəfə də olsa oxumalı olduqları dualar

Allah müsəlmanlara nələrə dua etməli olduqlarını Quranın bir çox ayələrində bildirmişdir. Dua bizim qədərimizdə var olana doğru istiqamətləndirər. Qədərimizi təqdir edən də, bizə duanı etdirən də Allahdır. Dua müsəlmanın ən əhəmiyyətli ibadətlərindən biridir. Dua edən mömin Allaha qarşı acizliyini bilib, həmişə təslimiyyətli bir ruh halında olar. Dualarının qarşılığında Allah qatında qiymətli, təqva sahibi qul ola biləcəyinə ümid edər. Allah ayələrinin birində belə buyurur:

“De ki: Duanız olmasaydı, Rəbbim sizə dəyər verərdimi?…” (Furqan Surəsi, 77)

Opened_Qur'an

 

Quranda xəbər verilən və iman edən şəxslərin həyatlarında bir dəfə də olsa oxuması vacib olan dualardan bəzilərinə nəzər yetirək.

“… İnsanlardan eləsi vardır ki: “Rəbbimiz, bizə dünyada ver” deyər; onun axirətdə nəsibi yoxdur. Onlardan eləsi də vardır ki: “Rəbbimiz, bizə dünyada da yaxşılıq ver, axirətdə də yaxşılıq (ver) və bizi atəşin əzabından qoru” deyər…” (Bəqərə surəsi 200-202)

Peyğəmbər öz Rəbbindən ona nazil edilənə iman gətirdi, möminlər də iman gətirdilər. Hamısı Allaha, Onun mələklərinə, kitablarına və elçilərinə iman gətirdilər. Onlar dedilər: “Biz Onun elçiləri arasında fərq qoymuruq!” Onlar dedilər: “Eşitdik və itaət etdik! Ey Rəbbimiz! Səndən bağışlanma diləyirik, dönüş də yalnız Sənədir!” (Bəqərə surəsi 285)

“Ey Rəbbimiz, unutsaq və ya xəta etsək bizi cəzalandırma!… ardı...