MÜNAFİQLƏR İRQÇİ OLMAĞA MARAQLIDIRLAR. FİRON DA İRQÇİ İDİ DİGƏR İNSANLARI AŞAĞI İRQDƏN GÖRÜRDÜ. İRQLƏ LOVĞALANMAQ BÜTÜN MÜNAFİQLƏRDƏ VAR

 

Münafiqlər irqçi olarlar, irqçiliyə çox maraqlıdırlar. Məsələn, bu Anglosakson İngilis dərin dövləti irqçiliyə çox maraqlıdır. Firon da irqçi idi. Hz. Musa (ə.s)-a “aşağı sinifdən” deyir. “Aşağı irqdən” deyir. Yəni irq olaraq bəyənmir. Bütün münafiqlərdə bu irq üstünlüyü, irqlə dalaşmak, irqlə lovğalanmaq vardır. Sən Allahın yaratdığı bir qulsan. Zənci, qaraçı, kürd, türk, çərkəz, hər şey ola bilərsən, nə fərqi var? Hamısı bir-birindən yaxşıdır.

 

MUSA MÜNAFİQLƏRLƏ ƏN ÇOX QARŞILAŞAN İNSANLARDAN BİRİDİR. ÇOX ÇƏTİNLİK ÇƏKMİŞ BİR PEYĞƏMBƏRDİR

Seyidinə Hz. İsa (ə.s) çox gözəl əxlaqlı idi. Çox çətin həyat yaşadı. Lakin Hz. Musa (ə.s) çox iztirab çəkmişdir. Hz. Musa (ə.s) münafiqlərlə ən çox qarşılaşan insanlardan biridir. Bax deyir ki, Səhrada sayma 14, 3/5, Tövratda keçir. “Musa bizi Kənan elinə yönəldərək qadınlarımızı və uşaqlarımızı öldürtmək istəyir?” Bax əxlaqsız alçaqları görürsənmi? Tam münafiq. “Misirdəki halımız bundan yaxşı idi”. Harada yaxşı idi, sürünürsən. Daş daşıtdırırlar, qamçılayırlar, alçaldılırsan, söyülürsən. İstilik haradasa əlli dərəcə. “Özümüzə başqa bir lider seçək”. Görürsənmi fitnəni? Allah “Fitnə qatildən betərdir” -deyir. Çox böyük bir fitnə. Bax, “Özümüzə başqa bir lider seçək”, sən nəsənki lider seçirsən?

Sənə peyğəmbər olaraq göndərilmiş. Necə lider seçirsən? “Və Misirə geri dönək”, bəlasını axtarır. “Musa istəyirsə Rəbbini də götürüb gedər döyüşər” biz döyüşməyəcəyik deyir. Quranda da keçir. Əlbəttə orada belə qoçu igid gənclər də var. Bunu deyənlərdən birini, Yeşu adlı bir igid gənc var. O, razı salır adamı, ondan sonra hamısı imtina edirlər. Əvvəlcə “biz getmirik” deyirlər. Sonra onu razı saldığı üçün “İmtina etdik” deyirlər. Deməli cəmiyyətin belə igidlərə ehtiyacı var. Təbii ki, o zamanın dövlətinin qanununa, hüququna uyğun olaraq razı salır danışır və geri dönmək istəyən minlərlə adam imtina edirlər.