Əhzab surəsi, 36-cı ayəsinin təfsiri

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Allah Əhzab surəsi 36-cı ayədə buyurur: “Allah və elçisi bir işi hökm edərkən heç bir mömin kişi və qadının öz işlərində başqa yol seçmək (öz ixtiyarları ilə fərqli hərəkət etmək) haqqı yoxdur.”. Rəsulullah (s.ə.v) nə deyir? Mehdi (ə.s) çıxacaq və Allahın izni ilə dünyanı rəsulullahın dövründəki kimi edəcək. Amma çoxları belə deyir: “Mən Rəsulullah (s.ə.v)-in dediyinə görə deyil, özbaşıma hərəkət edəcəyəm”. Baxın, Allah nə deyir: “Heç bir mömin kişi və qadının öz işlərində başqa yol seçmək (öz ixtiyarları ilə fərqli hərəkət etmək) haqqı yoxdur.” Peyğəmbər (s.ə.v) nə deyirsə, o cür hərəkət edilməlidir. Kimsə öz-özünə, yox, mən elə deyil, belə edəcəyəm deməməlidir. “Kim Allaha və rəsuluna üsyan etsə, artıq həqiqətən o, açıq-aydın azmışdır.” Allah Təala, Özünün və elçinin buyurduğu ilə deyil, başqa cür hərəkət  edənlərin haqq yoldan azdıqlarını deyir, inşaAllah.

images (5)