Zuxruf surəsi, 28-30-cu ayələrinin təfsiri

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram.

Allah Zuxruf surəsi 28-ci ayədə buyurur: “(İbrahim) bunu (“lə ilahə illəllah” kəlməsini) öz nəsli arasında daimi qalacaq bir kəlmə etdi ki, bəlkə doğru yola qayıtsınlar” Mehdi (ə.s) kimin soyundandır? Hz.İbrahim (ə.s)-ın soyundandır. Baxın, tövhid inancı “La ilahə illəllah Məhəmmədən rəsulullah” inancıdır“. “Bəlkə (insanlar Allaha) dönərlər deyə”, yəni dəccaliyyəti təqib edərlər deyə. Hz.İbrahim öz nəsli arasında daimi qalacaq bir kəlmə etdi…” Əbcədi 1999-cu il, tənvili  2029-cu il yenə şəddəli. Baxın tənvili olsa 1999-cu il, şəddəli olanda isə 2029-cu il çıxır, inşaAllah. “Xeyr, Mən bunlara da, atalarına da haqq və onu bəyan edən bir elçi gələnədək dolanışıq nəsib etdim!” Baxın, “Mən onlara və atalarına da özlərinə haqq və açıqlayan bir elçi” bir Mehdi (ə.s) “gələnə qədər gün-güzəran verdim.” Əbcədi 2015-ci il. Daha sonra ondan sonrakı 29-cu ayə, ard-ardadır. Bilənlər baxsınlar. “Onlara haqq (olan Quran) gəldikdə: “Bu sehrdir, biz onu inkar edirik!” – dedilər.”  Hal-hazırda da hz.Mehdini inkar edirlər. Bu ayə Mehdi (ə.s)-a qarşı mübarizə ediləcəyinə işarə edir. Ayənin əbcədi 1990-cı ildir. Baxın, hamısı axırzaman tarixlərini verir. Üç ayə, üçü də mehdiyyətə işarə edir.

images (5)