insanlar

Adnan Oktarın 21 noyabr 2009-cu il tarixli Kral Qaradəniz və Kanal Urfa müsahibəsindən

 

Adnan Oktar: “Biz elçiləri yalnız müjdə verənlər və xəbərdarlıq edənlər kimi göndəririk”. Bu ayənin əbcədi əsrimizə işarə edir. Bununla yanaşı Mehdiyə də işarə edir. Çünki Kəhf surəsi Mehdi ilə əlaqəli bir surədir. Peyğəmbərimiz axırzamanda Əshabu-Kəhfin Mehdinin köməkçiləri olduğunu bildirmişdir. Bu nə deməkdir? Kəhf surəsi və Mehdi iç-içədir. “Kafirlər isə batil dəlilləri ilə haqqı aradan qaldırmaq üçün mübahisə edirlər”. Bu da kimdir? İddia edilən Ergenekon Təşkilatı, yəni dəccaliyət. “Onlar Mənim ayələrimə və xəbərdar olunduqları şeylərə istehza edirlər. Rəbbinin ayələri yadına salınarkən …”. Məsələn, biz də, ayələri xatırladırıq. “Onlardan üz döndərən, əvvəlcə öz əlləri ilə etdikləri günahlarını unudan adamdan daha zalım kim ola bilər?” Üz döndərir məsələn, izah edirsən, amma dinləmək istəmir. Öz işinə baxmaq istəyir. “Əvvəlcə öz əlləri ilə etdikləri günahlarını unudan adamdan daha zalım kim ola bilər?” Məsələn, yaxşılıqlar da etmiş, amma onları da unutmuş, gözəl ibadətləri olmuş, gözəl hərəkətləri olmuş onlardan da imtina etmiş. “Quranı anlamasınlar deyə, Biz onların qəlbinə örtüklər çəkdik”. Bu mütəşabeh deyil. Allah bu insanları anlamayacaq, qavramayacaq şəkildə yaradır. Yəni “ölüdürlər” deyir. Allah: “Siz onu diri zənn edərsiniz” deyir. Allah onsuz da mövzuya açıqlıq gətirir, yəni bunlar yeriyən ölüdürlər. “Qulaqlarına da… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın Kaçkar TV-dəki canlı reportajı (1 dekabr 2010)

 

ADNAN OKTAR: “Ki O, yaratdığı hər şeyi ən gözəl yaradan və insanı yaratmağa palçıqdan başlayandır.” (Səcdə surəsi, 7) Allah hər şeyi ən gözəl şəkildə yaradır. Məsələn, insanı əksik, qüsurlu yaradır, o da imtahan üçün ən mükəmməl haldır. Əgər insan əksiksiz, qüsursuz yaradılsaydı, insanların böyük hissəsi azardı. Amma əksik, qüsurlu yaradılmaları onların çəkinmələrinə vəsilə olur. Daha məqbul, daha tutarlı, daha təvazökar, daha məzlum olmalarına vəsilə olur. Başqa cür kim bilər necə olardılar, bir düşünün.

 

Adnan Oktarın 26 fevral 2011 Kocaeli Tv və Aba Tv-dəki  canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınırıq. Hud surəsi, 80-ci ayə “Dedi ki: “Sizə çatacaq gücüm olsaydı və ya möhkəm bir yerə sığına bilsəydim.” O zamankı dinsiz, imansız dəstə, Peyğəmbərin o qədər üstünə gəlirlər ki, o qədər çətinlik çəkir ki, “Sizə çatacaq gücüm olsaydı və ya möhkəm bir yerə sığına bilsəydim.” 80-ci ayə, əbcədi də 1986-cı illəri verir. Mehdiyyətin inkişaf etdiyi bir dövrü verir, inşaAllah. “(Elçilər) Dedilər ki: “Ey Lut, biz Rəbbinin elçiləriyik. Onlar sənə qəti olaraq çata bilməzlər. Gecənin bir qismində ailənlə birlikdə get (yola çıx).” Baxın, müsəlmanlar üçün həmişə gecələr, təbliğin edildiyi, İslamın izah edildiyi, müsəlmana uyğun rəftarların edildiyi, bir qisim insanların da qəflətə daldığı bir  mühitdir, amma müsəlmanlar hərəkət halındadır.

“Gecənin bir qismində ailənlə birlikdə get (yola çıx). Əsla, heç biriniz dönüb arxasına baxmasın; lakin sənin arvadından başqa. ” Allah onu ayırır. “Çünki onlara üz verəcək olan, ona da üz verəcək. Onlara vəd olunan (əzab) səhər vaxtıdır. Səhər də yaxın deyilmi?” İslamın səhəri yaxındır, inşaAllah, Allahın icazəsiylə. 69-cu ayə “And olsun, elçilərimiz İbrahimə müjdə ilə gəldikləri zaman; “Salam” dedilər.” Deməli, müsəlmanlar bir-birləriylə qarşılaşdıqlarında bir-birlərinə salam deyəcəklər, Quranın bir işarəsidir, mənasıdır. “O da:… ardı...

 

ADNAN OKTARIN QAZİANTEP OLAY TV-DƏKI CANLI REPORTAJI (21DEKABR 2010)

 

Həcc surəsi. Rəhman Rəhim olan Allahın adıyla. Şeytandan Allaha sığınıram. “Ey insanlar, Rəbbinizdən qorxub çəkinin, çünki qiyamət saatının sarsıntısı böyük bir şeydir.” Meydana gələcək zəlzələ və sarsıntı böyük bir şeydir, deyir. Alışdığınız zəlzələlərə bənzəməz, öyrəşdiyiniz sarsıntılara bənzəməz, çox şiddətli olacaq, Allah deyir. “Onu gördüyünüz gün, hər əmzikli qadın əmizdirdiyini unudub,” əmizdirdiyi uşağını unudub “(özündən) gedəcək.” Bax, özünü itirəcək, özündən gedəcək və uşağını unudacaq, şüuru bağlanacaq Allah deyir.

Və hər hamilə öz yükünü salacaq.” Hadisənin şiddətindən, qorxunun və çaxnaşmanın şiddətindən insan olsun, heyvan olsun, hamilə olan hər varlıq mütləq yükünü salacaq. Həm də bu möcüzə olaraq olur, təbii ki, normal halda düşük olmaya bilər, amma hamısında, bütün hamilələrdə düşük olacaq, deyir. “Hər hamilə öz yükünü salacaq. İnsanları da sərxoş olmuş görərsən.” Baxın, “İnsanları da sərxoş olmuş görərsən, halbuki onlar sərxoş deyildirlər.”

Hər hansı bir içki və ya narkotikdən qaynaqlanan bir sərxoşluq içində deyildirlər. Qorxudan, qorxunun şiddətindən sərxoş hala gəlmişlər, Allah deyir. “Ancaq Allahın əzabı çox şiddətlidir. İnsanlardan bəzisi, Allah haqqında məlumatı olmadan mübahisə edər.” Doğu Ergil hoca kimi, ortaya çıxır danışır. “Və hər azğın şeytanın dalınca düşər.” Harada anormal bir fikir varsa, harada anormal bir düşüncə varsa, gedər ona ilişər, Allah deyir. “Ona yazılmışdır: “Kim onu vəli etsə,” şeytanı vəli etsə, “şübhəsiz, o (şeytan) onu azdırar” Mütləq insanı azdırar. Normal düşüncədən, normal mühakimədən yayındırar, anormal düşünməsinə səbəb olar. “Və onu dəli atəşin əzabına yönəldər.” Onu cəhənnəmə doğru çəkməyə başlayar. Cəhənnəm atəşinə doğru çəkər, deyir.

 

Adnan Oktarın 22 mart 2010-cu il www.harunyahya.tv-dəki reportajından

 

ADNAN OKTAR: Baxın “Allahın, göylərdə və yerdəki sizin əmrinizə verdiyini, nemətlərini açıq və gizli olaraq sizə bolca lütf etdiyini görmədinizmi?” Göylərdə və yerdə. Göylərdə hz. İsa (ə.s) bir nemətdir. Yerdə də hz. Mehdi (ə.s) bir nemətdir, inşaAllah. Və ikisi də möminlərin əmrindədir. Müsəlmanlara xidmət edəcəklər, inşaAllah və nemət gətirəcəklər. İnsanlara bərəkət, bolluq gətirəcək. “Onlara; “Allahın endirdiyinə iman gətirin” deyildiyində, “xeyr, biz atalarımızın uyduğu yola uyarıq” deyərlər. “İndi məsələn, biz bunu deyirik. “Allahın endirdiyinə iman gətir” deyirik. Amma adamlar deyirlər, “biz atalarımızın uyduğu yola uyarıq” deyirlər.  Allah “Bəs şeytan, onları alovlu atəşin əzabına çağırırsa?” deyir. Buna görə də, əlbəttə ki, burada darvinistlərə bir işarə var.