yer üzü

Adnan Oktarın 31 mart 2011 A9 tv və Samsun Aks tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Muminun surəsi, Rəhman Rəhim olan Allahın adıyla, şeytandan Allaha sığınıram; “Möminlər həqiqətən nicat tapmışdır.” Bütün möminlər xilas olmuşdur, rahatlamışdır deyir Allah. “Onlar namazlarında huşu içində olanlardır.” Yəni fikirlərini toplayıb ürəklərində Allaha bağlanmış olanlardır. “Onlar, “tamamilə boş” şeylərdən üz çevirənlərdir.” “Boş işlərlə məşğul olmazlar” deyir. Yəni gərəksiz, faydasız, sıxıcı işlərlə məşğul olmazlar. “Onlar, zəkata bağlı (söz və vəzifələrini mütləq) yerinə yetirənlərdir.”Yəni kasıblara kömək edərlər, imkanları daxilində. “Və onlar ismətlərini, iffətlərini qoruyanlardır.” Yəni “qeyri-qanuni cinsi əlaqəyə girməzlər” deyir.

bankoboev-ru_koran_svyaschennaya_kniga_musulman“Ancaq yoldaşları, ya da sağ əllərinin sahib olduqlarına qarşı (münasibətləri) istisnadır.” Yoldaşı və yaxud cariyəsi, yəni özünü hibə etmiş qadınlar və yaxud cariyələr. Bu istisnadır, bu mövzuda qınanmış deyildirlər, o halaldır deyir  Allah. “Lakin kim bundan başqasını axtarsa, artıq onlar sərhədi aşanlardır.” “Fahşəyə girənlərdir” deyir. “Onlar, əmanətlərinə və əhdlərinə riayət edənlərdir.” Bir şeyi əmanət aldıqda əmanətə diqqətli olmaq lazımdır, yaxşı qorumaq lazımdır. Ev ola bilər, avtomobil ola bilər, bir şey olar, hər nə olursa olsun. Və əhd; müqavilə bağladıqda da mütləq o müqaviləyə uymaq lazımdır. “Onlar, namazlarını da (dəqiqliklə) qoruyanlardır.” Müntəzəm namazlarını beş vaxt gündə, dəqiqliklə davam etdirənlərdir. “Məhz (yer üzünün hakimiyyətinə və axirətin nemətlərinə) varis olacaq onlardır.” Yəni “Mehdiyyətin tələbələri, mehdiyyətin insanları bu şəkildədir” deyir Allah. Bax, “məhz (yer üzünün hakimiyyətinə və axirətin nemətlərinə) varis olacaq onlardır.” 1, 9, 8, 7-ci  ayələr izah edir. Nə edir? 1987, bəli. Yəni rəqəmlərə yuxarıya doğru baxdığımızda 1987-ni verir.

 

Hz. Mehdi insanlara o qədər bol mal paylayacaq və insanların ehtiyacları o qədər yaxşı qarşılanacaq ki, heç kim pulunu başqa bir yerə xərcləmək vəziyyətində qalmayacaq.

 

Hz. İmam Hüseyn (ə.s)-dən belə rəvayət olunmuşdur: “Bir-birinizin halını soruşub bir-birinizə lütf edin. And olsun dəni yarıb yaşıllaşdıran və canlıları yaradan Allaha ki, ELƏ BİR ZAMAN GƏLƏCƏK Kİ, HEÇ BİR KİMSƏ BİR DİNAR VƏ DİRHƏM XƏRCLƏMƏYƏ BİR YER TAPA BİLMƏYƏCƏK.” (Yəni hz. Mehdinin zühur etdiyi zaman Allah Təalanın və vəlisinin (hz. Mehdinin) çox fəzlindən ötəri heç kim pulunu xərcləyəcək bir yer tapa bilməyəcək).  (Ikdüd Dürer, səh. 236)    

 

Peyğəmbərimiz deyir ki: Əbu Səid söyləyir:“…HZ. MEHDİ, O QƏDƏR COMƏRD BİR KİMSƏ OLACAQ Kİ, ONA MÜRACİƏT EDƏRƏK “MƏNƏ ONU LÜTF ET, BUNU LÜTF ET” DEYƏ YALVARANLARIN ƏTƏKLƏRİNİ DAŞIYA BİLƏCƏKLƏRİ QƏDƏR DOLDURARAQ LÜTF EDƏCƏK.” (Tirmizi, İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, səh. 1699, səh. 171)

 

 

“Ümmətimdən hz. Mehdi çıxacaq. ALLAH TƏALA İNSANLARI ZƏNGİN ETMƏK ÜÇÜN ONU (HZ. MEHDİNİ) GÖNDƏRƏCƏK. O zaman ümmətim nemətlənəcək, heyvanlar bolluq içində və ərzin nəbatatı çox olacaq. HZ. MEHDİ İNSANLARA BƏRABƏR ŞƏKİLDƏ BOL- BOL MAL PAYLAYACAQ.”   (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, səh. 23)     

 

“AXIRZAMANDA ÜMMƏTİMDƏN… ardı...

 

“İsa (ə.s) onu (sandığı) alıb açacaq və içində bir möhür, min kitab tapacaq, bu kitablarla islamı canlandıracaq.”  (Risalet’ül Meşrepelverdi fi mezhebibil Mehdi, Ali bin Sultan Muhammed-el Kari, səh. 4 -Enis el-Cülesci kitabından)

Hədisdə verilən məlumatdan hz. İsa (ə.s)-ın Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in möhürüylə möhürlənilmiş kitabları hazır tapacağı, bu mükəmməl əsərlərlə islamı təbliğ edəcəyi aydın olur.


R0394

 

Hz. Mehdi Yer üzünü görülməmiş bir şəkildə gözəlləşdirəcəkdir

Aləmdə viran olmuş bir yer qalmayacaq və hz. Mehdi (ə.s) hər yeri bərpa edəcək, abadlaşdıracaq (bərpa edəcək, gözəlləşdirəcəkdir). (El-Mehdiyy-il Mev’ud, cild. 1, səh. 264)

Qiyam edəcək (Qaim) hz. Mehdi (ə.s) Əlinin nəslindəndir. O, bu yer üzünü yer üzündən başqa bir hala gətirəcək… (Şeyh Muhammed B. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 169)


R0048

 

Hz. İsa (ə.s), hz. Mehdi (ə.s.) zamanında müsəlman olaraq yer üzünə enəcək

HZ. İSA İNCİLDƏ, BU ÜMMƏTİN TƏRİF DOLU SİFƏTLƏRİNİ GÖRDÜYÜNDƏ, ONLARDAN OLMASI ÜÇÜN ALLAHA DUA ETMİŞ, ALLAH DA ONUN DUASINI QƏBUL ETMİŞDİR. VAXTI GƏLƏNDƏ MÜCƏDDİD OLARAQ YER ÜZÜNƏ ENMƏSİ BUNUN ÜÇÜNDÜR. (Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Feza Gazetecilik, 1996, 14/74)

 

Hz. İsa (ə.s) Peyğəmbərimiz (s.ə.v.)-ə ümmət olmaq üçün enəcək. Həqiqi İncildə Məhəmməd əleyhissalamın üstünlüklərini görən HƏZRƏTİ İSA, ONUN ÜMMƏTİNDƏN OLMAQ ÜÇÜN ÇOX YALVARDI, DUA ETDİ VƏ DUASI QƏBUL OLDU. Allahu Təala, onu diri olaraq göyə yüksəltdi. Qiyamətə yaxın, Məhəmməd əleyhissalamın ümməti olmaq üçün yer üzünə enəcək, onun dininə uyğun olaraq onu yayacaq, xristianlıq və yəhudilik kimi təhrif olmuş dinləri İslam dininə çevirəcək.

(Herkese Lazım Olan İman, Ebü’l-Baha Ziyaeddin Mevlana Halid b. Ahmed Halid-i Bağdadi, 1242/1827 ; Trc: Kemahlı Feyzullah Efendi, 6-cı nəşr, İstanbul, İhlas Yayınları, 1989)


hzisa