ağıl

ADNAN OKTARIN KAÇKAR TV-DƏKİ CANLI REPORTAJI (1 OKTYABR 2010)

 

ADNAN OKTAR: “(Gəldiklərində də) Sizə qarşı “xəsis və eqoistdirlər.” “Eqoistdirlər” Allah deyir. Xəsis, yəni pul versə belə ondan acı duyar, iztirab çəkər, o heç cür onu unuda bilməz. Bir acıymış kimi hiss edər və verərkən də istəyərək verməz. “Və eqoistdirlər. Əgər qorxu gələcək olsa, ölümə görə üzərinə huşsuzluq çökmüş kəslər kimi gözləri dönərək sənə baxmaqda olduqlarını görərsən.” Allah münafiqlərin baxışlarında bir anormallıq olduğunu söyləyir. Bu, bir çox ayədə, burada da ifadə edilir. Bax, “gözləri dönərək sənə baxmaqda oluqlarını görərsən.” Münafiqlər öküz kimi baxar, Allahın hikməti belədir. “Qorxu gedincə, xeyirə qarşı olduqca düşkünlük göstərərək sizi kəskin dilləriylə (tənqid edib incidərək) qarşılayarlar.” Münafiqin həmişə tənqid etmə, özünə görə incitməyək, yəni narahat etmə istiqamətində fəaliyyəti vardır.

Bu ayədə deyir ki: “Qorxu gedincə, xeyirə qarşı olduqca düşkünlük göstərərək”, yəni mənfəətə düşkünlük göstərərək, “sizi kəskin dilləriylə”, deməli, münafiqlərin belə kəskin, pis dilləri var. Yəni Quranı, imani mövzuları tənzih edirəm, pis dillərinə Allah diqqət çəkir, murdardır danışıqları. Və məqsədini də Allah deyir, bax; “tənqid edib, incidərək”, “incitmə məqsədli və tənqid etmə məqsədli edərlər” deyir. “Məhz onlar iman etməmişlər“,  “iman etmədikləri üçün belə olurlar” Allah deyir. “Beləcə, Allah onların etdiklərini boşa çıxarmışdır. Bu Allaha… ardı...

 

Adnan Oktarın 17 aprel 2011 A9 Tv, Kanal Avropa  və Çay Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Rəhman Rəhim olan Allahın adıyla, şeytandan Allaha sığınıram. “Əsrə and olsun” deyir Allah. “Həqiqətən insan, ziyandadır.” Bütün insanlar ziyandadır. “Ancaq iman edən“, “saleh əməllərdə olan” səmimi rəftarda olanlar, iki, üç “bir-birlərinə haqqı tövsiyə edənlər” təbliğ edənlər, İslamı yayanlar və “bir-birlərinə səbri tövsiyə edənlərdən başqa” səbirlə mübarizə aparanlar. Məsələn, İslam Birliyi olana qədər, Türk-İslam Birliyi olana qədər, 30 ildən bəri səbirlə mübarizə aparırıq, bunun adına səbir deyilir. Gözəl əxlaqda səbir, iradədə səbir, ağılda səbir, “səbir edənlər başqa” deyir Allah. Əbcədi; 1979-cu ili verir, hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxış tarixini verir. Bir ədəd tarix var; 1979. Baxın, “Ancaq iman edib saleh əməldə olanlar, bir-birlərinə haqqı tövsiyə edənlər və bir-birlərinə səbri tövsiyə edənlər başqa.” Və xüsusilə bu əsrə işarə edir, inşaAllah.

 

Mehdi, səhvi ayırd etmə gücünü qaldıracaq xüsusiyyətlərlə ortaya çıxmayacaq

Bir qisim zahiri üləmalar (hədislərin xarici mənalarına baxaraq hökm verən alimlər), o rəvayət və hədislərin zahirinə (xarici mənalarına) baxıb şübhəyə düşmüşlər. Və ya səhhətini (doğruluğunu) inkar edib və ya xurafat kimi (xurafat kimi, nağıllarda izah edilən həqiqət xarici bir şey kimi) bir məna verib elə bil mümkünsüz bir surəti (sanki qeyri-mümkün, ağılın vicdanı qənaətlə qərar vermə xüsusiyyətini ortadan qaldıracaq xüsusiyyətlərdə bir şəxsi) gözləyən bir tərzdə (izah etdikləri üçün), avamı-müsliminə (belə metafizik şərhlərə inanmadan çətinlik çəkəcəkləri və ya bu səbəblə heç gətirməzlər üçün, xalqdan məlumatı olmayan müsəlmanlara imani istiqamətdən) zərər verərlər. (Kastamonu Lahikası səh. 80)

 

Bədiüzzaman, hz. İsa, hz. Mehdi və dəccal kimi, Axırzaman şəxsləri haqqındakı mütəşabeh, yəni “bənzətmələrlə izah edilən rəvayət və hədislərin”, mütləq şərh edilərək, bənzətmələrinin həll edilərək açıqlanması lazım olduğunu söyləmişdir. Əks təqdirdə, bir qisim saxta alimlərin bu hədisləri, mütəşabeh mənalarının diqqət etmədən, zahirinə baxıb şərh etməkdə şübhəyə düşdüklərini və ya hədisdən tamamilə imtina etdiklərini ifadə etmişdir. Bu kimi saxta alimlərin hz. İsa və hz. Mehdi mövzusundakı səhv şərhlər, bu mövzuda tam bir məlumata sahib olmayan müsəlmanların da çaşdırmalarına səbəb olur.

 

Halbuki, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in, hz. Mehdinin həyatına bağlı hər mövzudakı hədisləri, ağlın, məntiqin tam olaraq… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s), ağlına və imanına çox etibar edilən bir insan olacaq

“Ey imanlıların ən hörmətlisi, bizə sənin Mehdi (ə.s)-ın haqqında danış!” İmanlıların ən hötmətlisi belə buyurdu: “… O (MEHDİ (Ə.S)) ƏN YAXŞI SIĞINACAQDIR, ARANIZDA ƏN YAXŞI BİLƏN VƏ ƏN NƏZAKƏTLİ OLANDIR. Ey Allahım, onu əhdə sadiq çıxmaq üçün, əzab-əziyyətdən qurtulmaq üçün vəsilə et və DAĞILMIŞ (PARÇALANMIŞ) ÜMMƏTİ ONUN ƏLİYLƏ BİRLƏŞDİR. Sizə izin veriləndə bunu edin və əgər onun (Mehdi (ə.s)-ın) yanına getmək üçün bir yol tapsanız, ONDAN (MEHDİ (Ə.S)-DAN) BAŞQA YOLU SEÇMƏYİN.”  (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cild 51], Ansariyan Yayıncılık, tərtib edən: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, səh. 184)Lake-(48)1