çıxmaq

Adnan Oktarın 27 fevral 2011 Tv Kayseridəki canlı söhbətindən

 

Allah nə deyir; “gecikmədən” deyir. Təcili. Dəccal çıxdısa, gecikmək olmaz. “Gecikmədən Firona,” dəccala, “gedərək deyin ki: “Həqiqətən biz, aləmlərin Rəbbinin elçiləriyik.”” “Allah bizi Mehdi olaraq göndərdi, hidayət elçisiyik” deyirlər, inşaAllah. “İsrailoğullarını bizimlə birlikdə göndərməyin üçün (sənə gəldik).” “Burax bizləri” deyirlər, “müsəlmanları burax. Rahatlayaq.” “(Getdilər və Firon:) Dedi ki:” Dəccal deyir ki; “Biz səni içimizdə daha uşaqkən böyütmədikmi?” Daha kiçikkən biz səni böyütmədikmi deyir. Hz. Mehdi (ə.s) da eyni şəkildə böyük bir şəhərdə böyüyəcəkdir.

“Sən ömrünün bir neçə ilini aramızda keçirmədinmi?” Onu öz ağlıyca başına vurur, axmaq olduğu üçün dəccal. Mehdilər həmişə dəccallarla iç-içə olublar, görürsünüzmü? Dəccallara çox yaxın yaşamışlar. “Sən ömürünün bir neçə ilini aramızda keçirmədinmi? Və sən, edəcəyin işi (cinayəti) də işlədin; sən nankorlardansan.” Ona böhtan atır, təhqir edir. “(Musa) Dedi ki: “Mən onu etdiyim zaman cahillərdən idim.”” “Qəsdən etmədim” deyir. “Sizdən qorxunca da, dərhal aranızdan qaçdım; sonra Rəbbim mənə hökm (və hikmət) verdi və məni göndərilən (elçilərdən) etdi.” “Məni Mehdi etdi, məni təbliğçi etdi” deyir, inşaAllah. “Mənə qarşı lütf-dediyin nemət də, İsrailoğullarını kölə etməyinə görədir.”

Yəni “mənə lütf kimi göstərdiyin, nemət kimi göstərdiyin, başıma vurduğun hadisə də İsrailoğullarını kölə olaraq aldın” deyir, “kölə olaraq… ardı...

 

ADNAN OKTAR-IN A9 TV, QAZİANTEP OLAY TV VƏ KAHRAMANMARAŞ AKSU TV-DƏKİ CANLI SÖHBƏTİ

(21 MAY 2011; 00:30)

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Muminun surəsi, 29 “Və de ki:” Allah, hz. Nuh (ə.s)-a istiqamətli olaraq, “Rəbbim, məni müqəddəs bir yerdə endir” müqəddəs bir yer. Hz. Nuh (ə.s), gəmidən harada endi? Türkiyədə. Nə deyir Allah? “Müqəddəs bir yerdə endir” Hz. Mehdi (ə.s) haradan çıxır? Türkiyədən, inşaAllah. “Sən sığınacaq verənlərin ən yaxşısısan.”

bankoboev-ru_koran_svyaschennaya_kniga_musulmanŞeytandan Allaha sığınıram. Muminun surəsi, 40 “(Allah) Dedi ki: “Az bir müddət (gözlə), onlar həqiqətən peşman olacaqlar” deyir Allah. 40-cı ayə, dəccaliyyət 40 il davam edir. Hz. Mehdi (ə.s)-ın dəccal qarşısındakı mübarizəsi 40 ildir. “Az bir müddət gözlə” deyir Allah, “onlar həqiqətən, peşman olacaqlar” deyir.

 

 

A0006

Hədislərdə hz. Mehdi (ə.s) -ın hansı dövrdə çıxacağı xəbər verilmişdir

Hədislərdə hz. Mehdi (ə.s)-ın İslam əxlaqını hakim etmək üçün qiyamət qopmadan əvvəl yer üzünə mütləq gələcəyi ifadə edilmişdir. Bununla bərabər yenə hədislərdə verilən məlumatlara görə, hicri 1400-cü illər Allahın izniylə hz. İsanın təkrar yer üzünə dönüşü, hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlişi, dəccalın çıxması və hz. İsaya məğlub olması, bütün dünyada insanların kütlələr halında İslama yönəlməsi kimi böyük hadisələrin reallaşacağı fövqəladə bir dövrdür. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərində, hədis və İslam alimlərinin şərhlərində hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlişi ilə əlaqədar müxtəlif tarix və dövrlər vardır.

 

1. Hz. Mehdi (ə.s) ikinci minillikdə gələcəkdir.

Böyük İslam alimi İmamRəbbani hz. Mehdi (ə.s)-ın Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in vəfatından 1000 (min) il keçdikdən sonra, A0010hicri ikinci minin içində gələcəyini bildirir. Bu mövzuyla əlaqədar İmam Rəbbaninin bir çox şərhi mövcuddur:

Quran hökmlərinin gücləndirmək, milləti yeniləməsi bu İKİNCİ MİNİLLİKDƏDİR. Bu iddianın doğruluğuna ədalətli şahid: Hz. İsa (ə.s.)-ın HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN (r.ə) BU MİN İLİN İÇİNDƏ VAR OLMALIDIRLAR. (Mektubat-ı Rabbani, c.1, s. 611)

 

Rəsulullah (s.ə.v)-in ümməti arasından çıxanlar çox kamildir. Yəni Rəsulullah (s.ə.v)-in irtihalı (vəfatı) üzərindən min il keçdikdən sonra istəsə, az olsunlar. Aradan min il keçdikdən sonra hz. MEHDİ… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s) İstanbuldan çıxacaq

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərində hz. Mehdi (ə.s)-ın İstanbuldan çıxacağını göstərən bir çox məlumat verilmişdir. Bir hədisdə hz. Mehdi (ə.s)-ın Türkiyədən çıxacağı və mübarizəsinin sonuna qədər də buradan ayrılmayacağı belə bildirilmişdir:

 

MEHDİ ROMADAN, TÜRKLƏRDƏN (çünki, keçmişdə Türkiyəyə Roma diyarı deyilirdi.) AYRILMAYACAQ. (İş’afü’r-Rağıbîn’den naklen Tılsımlar Mecmuası, Bediüzzaman Said Nursi, səh. 212)

459532tjmzb7gyf1qi0

HZ. MEHDİ (Ə.S) XİLAFƏT MƏRKƏZİNİN ƏVƏLLƏR OLDUĞU YERDƏN ÇIXACAQ

Axırzamanda reallaşacağı xəbər verilən hədislərin əsas mərkəzini hz. Mehdi (ə.s) və mehdiyyət meydana gətirir. Axırzamandakı əhəmiyyətli hadisələrin çoxu mehdiyyət ətrafında inkişaf edər. Bu hadisələrin yerləri haqqında müxtəlif rəvayətlər mövcuddur, ancaq Bədiüzzaman Səid Nursi, bu mövzuya bu şəkildə açıqlıq gətirmişdir:

 

İndi, hz. Mehdi kimi eşhasın (şəxslər) haqqındakı rəvayətin müzakirəsi və sirri (hz. Mehdi (ə.s.)) kimi şəxslər haqqında fərqli məlumatların olmasının səbəbi) budur ki: Ehadis təfsir edənlər (hədisləri şərh edənlər), hədis mətini təfsirlərinə və istinbatlarına tətbiq etmişlər (hədis mətnlərini öz anlayışlarına və üfüqlərinin genişliyinə bağlı olaraq şərh etmişlər). Məsələn: Səltənət mərkəzi o vaxt Şamda və ya Mədinədə olduğundan (rəhbərlik mərkəzi o zaman Şam şəhərində və ya Mədinə şəhərində olduğundan), hadisələr hz. Mehdiyə və ya Süfyaniyyəyə səltənət mərkəzi ətrafında olan Bəsrə, Kufə, Şam kimi yerlərdə təsəvvür edərək elə təfsir etmişlər. (hz. Mehdi (ə.s.)) və ya Süfyanla… ardı...