olacaq

Adnan Oktarın Kaçkar Tvdəki canlı reportajı (29 dekabr 2010)

 

Adnan Oktar: Taha surəsi, şeytandan Allaha sığınıram. 114-cü ayə; “Haqq olan, tək hökmdar olan Allah Ucadır. Onun vəhyi sənə gəlib-tamamlanmadan əvvəl, Quranı (oxumada) tələsmə və de ki: “Rəbbim, elmimi artır.” Müsəlmanlar da, elmlərinin artması üçün Allaha dua edəcəklər. “Rəbbim, elmimi artır” deyəcəklər. Biz də Allaha deyirik; “Rəbbim, elmimi artır”. “Quranı (oxumada) tələsmə” deməli, Quran oxunarkən düşünərək, təfəkkür edərək, yavaş-yavaş oxumaq lazımdır, anlayaraq. “And olsun, Biz bundan əvvəl Adəmə əhd vermişdik, lakin o, unutdu. Biz onda qətiyyət görmədik.” Adəm (ə.s)-da Allah iki şeyə diqqət çəkir. Bir, verdiyi sözü unutması, iki qətiyyətli olmaması. Qətiyyət görmədik, Allah deyir. Müsəlmanın yaddaşı çox güclü olacaq, diqqəti çox iti olacaq, ikincisi qərarlı olacaq. Dini yaymada, İslam Birliyində, Türk-İslam Birliyində, Allahı sevmədə, Allah qorxusunda, Qurana xidmətdə qərarlı olacaq, heç bir şəkildə diqqəti dağılmayacaq, inşaAllah.

 

Adnan Oktarın 7 may 2011 A9 Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram; “Və səbir et. Həqiqətən Allah, yaxşılıq edənlərin əcrini itirməz. Sizdən əvvəlki nəsillərdən onlardan qurtardığımızdan çox azı xaricində yer üzündə pozğunluğun qarşısını alacaq fəzilət sahibi kəslər olmalı deyildimi? Zülm edənlər isə, içində olduqları rifahın arxasına düşdülər. Onlar, günahkarlar idi.” “Xalqı, islah edən kəslər varkən, Rəbbin o ölkələri zülm ilə həlak edəcək deyildi.”

“Xalqı islah edən kəslər ikən”, yəni hz. Mehdi (ə.s) varkən, hz. Mehdi (ə.s) fəaliyyət göstərərkən, Rəbbin o ölkələri zülm ilə həlak edəcək deyil. Eyni zamanda ayənin bir mənası da budur. Ona görə, Türkiyə həmişə rahatlıq içində olacaq. Nə bölünər, nə parçalanar, nə qırılar, nə yıxılar heç bir şey olmaz, inşaAllah. Türk İslam Birliyi, gurultu ilə gələcək. Biz bunları, şirin gözəl xatirə olaraq izah edirik. 2 il sonra yenə qarşınızdayıq, 5 il sonra yenə qarşınızdayıq. Amma hər dəfə heyrətlər içində qalacaqsınız. Bədiüzzaman doğru söyləyir, Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) doğru söyləmişdir, ayələr doğrudur. Allah var, Peyğəmbər (s.ə.v) doğru söyləyir, din doğrudur, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədisləri, izah etdiklərimin hamısı doğrudur. Hadisələr doğrudur, Bədiüzzamanın dedikləri doğrudur. Bədiüzzaman deyir; “gözümlə görmədiyimi izah etmədim” deyir. Doğru söyləyir, Bədiüzzaman bütün ömrü dürüst keçmiş bir adamdır. Hər dediyi doğrudur. Bədiüzzaman böyük nemətdir. Yəni, qiymətini bilməyən bəzi… ardı...

 

ADNAN OKTAR-IN A9 TV, QAZİANTEP OLAY TV VƏ KAHRAMANMARAŞ AKSU TV-DƏKİ CANLI SÖHBƏTİ

(21 MAY 2011; 00:30)

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Hz. Mehdi (ə.s) bəsirət sahibi olacaqmış. Yusif surəsi 108, şeytandan Allaha sığınıram.“Bir bəsirət üzrə Allaha dəvət edərəm; mən və mənə inananlar da.” (Yusif surəsi,108). Ayənin işarəli mənası,bu mövzuya baxır. İlahi kitabı anlaması, İlahi kəlamın mənasını bilməsi kimi gözəl xüsusiyyətləri var, inşaAllah.

photo-qurani-kerim

 

“Ey inananların Əfəndisi (s.ə.v), bizə Mehdi (ə.s.) haqqında xəbər ver.” İnananların Əfəndisi (s.ə.v) dedi ki: “… HƏR KƏS DEGENERASİYA OLANDA, (HZ. MEHDİ (Ə.S)) SAFLIQ MƏKANI olacaq… BAŞI TƏMKİNLİYİLƏ DİKDİR, ZADƏGANLIĞI ƏN SEÇMƏ XARAKTERDƏ STABİLLİKLƏ KÖKLƏŞMİŞDİR…” (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, 51-ci cild], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, səh. 184)


R0362