zaman

ADNAN OKTARIN KAHRAMANMARAŞ AKSU TV VƏ QAZİANTEP OLAY TVDƏKİ CANLI REPORTAJI (4 DEKABR 2010)

 

ADNAN OKTAR: Kəhf surəsi, 65-ci ayə. Xızır hekayəsi. “Deyərkən, qatımızdan özünə bir rəhmət verdiyimiz”, rəhmət tamam ayrı bir şeydir. Allahın rəhmət, Rəhman və Rəhim adı. Rəhmət də hər şeyi əhatə edəndir. Yəni musəviyə də, xristiana da hamısına Allah rəhmət gözüylə yaxınlaşar. Rəhmət hamısını qurtarmağı məqsəd qoyur, hamısının yaxşı olmasını istəyir, inşaAllah. “Rəhmət verdiyimiz və Tərəfimizdən özünə bir elm öyrətdiyimiz” deməli, bütün elmləri Allah öyrədər, hamısını. “Qullarımızdan bir qulu tapdılar.” Bunu daha əvvəl də söyləmişdim, tam 2010-cu ili verir. “Musa ona dedi ki: “Doğru yol (rüşd) olaraq sənə öyrədiləndən mənə öyrətməyin üçün sənə tabe ola bilərəmmi?” Amma bax, “doğru yol” doğru yol nədir? Qurandır. Deməli, onun doğru yolda olduğunu bilir.

Haqqı müdafiə edəcəyini bilir. Qurana uyğun, o zamankı haqq kitaba uyğun hərəkət edəcəyini bilir. “Sənə öyrədiləndən” öyrədən kimdir? Allahdır. Allahın öyrətdiyini də bilir. “Öyrədiləndən mənə öyrətməyin üçün sənə tabe ola bilərəmmi?” Sənə şagird ola bilərəmmi? Xızır (ə.s) deyir ki: “Dedi ki: “Həqiqətən” bax, “həqiqətən” deyir. “Sən, mənimlə birlikdə olma səbrini göstərə bilməzsən.” O zaman bunu əsrimizə baxsaq, Mehdi (ə.s)-a tələbə olma gücünü göstərə bilməzsən. Yəni belə… ardı...

 

Adnan Oktarın 16 aprel 2011 A9 Tv, Aksu Tv və Olay Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: “81-ci ayə: De ki: “Haqq gəldi, batil yox oldu. Heç şübhəsiz, batil yox olmağa məhkumdur.” İnşaAllah, hz. Mehdi (ə.s) və hz. İsa (ə.s)-ın dövründə batil tamamilə yer üzündən silinəcək. “İnsana bir nemət verdiyimizdə arxa çevirər və boyun qaçırar; ona bir şər toxunduğu zaman da ümidsizliyə qapılar.” Ümidsizliyə qapılmaq haramdır, Quran ayələriylə açıqca göstərilir. “Haqq gəldi, batil yox oldu.” Quranın enişi, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in gəlişiylə batil yox olmuşdur. Amma batilin fiziki mənada yox olması hz. Mehdi (ə.s)-ın dövründədir, hz. İsa Məsih (ə.s)-ın dövründədir. Mənəvi cəhətdən yox olması Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in zamanındadır. Fiziki olaraq yox olması hz. Mehdi (ə.s)-ın dövründə; tamamilə yox olacaq, inşaAllah. “Heç şübhəsiz, batil yox olmağa məhkumdur” deyir Allah. Hamısı yox olacaq, inşaAllah. Batil dünyanın heç bir yerində qalmayacaq. Quranın bu ayəsi tam təsdiqlənmiş olacaq. Çünki batil bir yerdə belə qalmış olsa, batil yox olmuş olmur, fiziki mənada. Heç bir yerdə qalmır, deyir Allah. “Qurandan möminlər üçün şəfa və rəhmət olan şeyləri endiririk.” Həm cəmiyyətə şəfa, həm insanlara şəfa. “Halbuki o, zalımlara itkilərdən başqasını artırmaz. “Zalımlara da Quran itki gətirər. Onları psixoloji olaraq çökdürər, məhv edər. Sistemlərini də məhv edər, özlərini də məhv edər. Dəccallar, Quran ilə yox edilir. Dəccallar mənəvi cəhətdən və maddə tərəfindən çökmüş olurlar, inşaAllah.

 

Adnan Oktarın 1 may 2011 A9 Tv, Kanal Avropa və Çay Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Şuəra surəsi. Rəhman Rəhim olan Allahın adıyla. Şeytandan Allaha sığınıram. “Ta, Sin, Mim. Bunlar, açıq-aşkar olan Kitabın ayələridir.” “Quran açıq-aşkardır” deyir Allah, aydın olmayan bir istiqaməti yoxdur, səhihdir. “Onlar mömin olmayacaqlar deyə az qala özünü həlak edəcəksən (elə mi?)” Allah hidayət vermir onlara, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) də onların halına çox kədərlənir. Allah o mövzuda Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in diqqətini çəkir; kədərlənməyi buraxmasını, əksi vəziyyətdə özünü həlak edəcəyini, bu mövzuda bir ayə olaraq endirmişdir. “Diləsək” deyir Allah, “onların üzərinə göydən bir ayə (möcüzə) endirərik, ona boyunları əyilmiş qalarlar” deyir Allah. Əbcədi 2022-dir, hz. İsa Məsih (ə.s)-ın eniş tarixini verir, inşaAllah. Bax, deyir ki; “Diləsək, onların üzərinə göydən bir ayə (möcüzə) endirərik.” “Göydən endirərik” deyir. Tam 2022. “Ona boyunları əyilmiş qalarlar.” Hz. İsa Məsih (ə.s)-ın enişiylə bütün dünya müsəlman olur. Çünki Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in zamanında insanlar müsəlman olmur; izah edir, izah edir olmur, izah edir, izah edir olmur. Az insan olur, o bölgədə oldu yalnız, çox yayılmadı. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) də buna çox kədərlənir. Baxın, nə deyir  Allah? “Onlar mömin olmayacaqlar deyə az qala özünü həlak edəcəksən (elə mi?)” Çünki qədərində yoxdur, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in zamanında İslamın dünyaya hakimiyyəti… ardı...

 

Hz. İsa (ə.s), hz. Mehdi (ə.s.) zamanında müsəlman olaraq yer üzünə enəcək

HZ. İSA İNCİLDƏ, BU ÜMMƏTİN TƏRİF DOLU SİFƏTLƏRİNİ GÖRDÜYÜNDƏ, ONLARDAN OLMASI ÜÇÜN ALLAHA DUA ETMİŞ, ALLAH DA ONUN DUASINI QƏBUL ETMİŞDİR. VAXTI GƏLƏNDƏ MÜCƏDDİD OLARAQ YER ÜZÜNƏ ENMƏSİ BUNUN ÜÇÜNDÜR. (Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Feza Gazetecilik, 1996, 14/74)

 

Hz. İsa (ə.s) Peyğəmbərimiz (s.ə.v.)-ə ümmət olmaq üçün enəcək. Həqiqi İncildə Məhəmməd əleyhissalamın üstünlüklərini görən HƏZRƏTİ İSA, ONUN ÜMMƏTİNDƏN OLMAQ ÜÇÜN ÇOX YALVARDI, DUA ETDİ VƏ DUASI QƏBUL OLDU. Allahu Təala, onu diri olaraq göyə yüksəltdi. Qiyamətə yaxın, Məhəmməd əleyhissalamın ümməti olmaq üçün yer üzünə enəcək, onun dininə uyğun olaraq onu yayacaq, xristianlıq və yəhudilik kimi təhrif olmuş dinləri İslam dininə çevirəcək.

(Herkese Lazım Olan İman, Ebü’l-Baha Ziyaeddin Mevlana Halid b. Ahmed Halid-i Bağdadi, 1242/1827 ; Trc: Kemahlı Feyzullah Efendi, 6-cı nəşr, İstanbul, İhlas Yayınları, 1989)


hzisa

 

Hz. Mehdi (ə.s) ilə əlaqədar müxtəlif zaman aralıqları

“…Malı böləcək və insanlara peyğəmbərlərinin sünnəsiylə davranacaq, İslamı aradakı qonşu diyarlara bildirəcək, 7 İL QALACAQ sonra vəfat edəcək və müsəlmanlar namazını qılacaqlar.”    (Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi “Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi”)

 

Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurmuşdur: “Mənim ümmətimin içindən hz. Mehdi (ə.s) çıxacaq, 5 VƏ YA 9 İL (HÖKM SÜRƏRƏK) yaşayacaq. Biri yanına gələcək və: “Ey Mehdi (ə.s)! Mənə (mal) ver deyəcək.” O da onun paltarını açıb, içinə daşıya biləcəyi qədər mal dolduracaq.”   (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)

Əbu Abdullah Hüseyn ibnƏlidən rəvayət görə; hz. Mehdi (ə.s) 19 İL hökm sürəcək.  (Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)

Təbərani və Əbu Nuaymın, Əbu Səid əl-Hudri (r.ə)-dən rəvayətlərinə görə; Rəsulullah belə buyurmuşdur: “Mənim Əhli-beytimdən bir adam çıxacaq. O, mənim sünnəmi izah edəcək. Allah (c.c) onu hörmətinə səmadan yağış endirəcək. Yer üzü (Allah (c.c.)-in əmri ilə) bərəkətini göstərəcək. O, daha əvvəl zülm və haqsızlıqla dolduruulan dünyanı haqq və ədalətlə dolduracaq. BU SÜNNƏSİ 7 İL EDƏCƏK.”   (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b.… ardı...