axır zaman

“… MƏHZ O ANDA ƏMRİ BİL MARUF VƏ NƏHYİ ANIL MÜNKƏR (yaxşılığın əmr olunması və pisliklərin tərk edilməsi) TƏRK EDİLƏCƏK, ZİNA ÇOXALACAQ, ÇOX QAN TÖKÜLƏCƏK,  ALİMLƏR ZALIM KƏSLƏRLƏ SƏMİMİ OLACAQLAR, DÖVLƏT İDARƏÇİLƏRİNİN QAPILARINA ÇOX GƏLİB GEDƏCƏKLƏR.”

(Esevadü’l Azam Şerhi Selamül Ahkam, Müellif: Hakimis Semerkandi (Ks), Yasin Yayınevi, səh.250))

R0050

 

 

 

İbn Meni, Abd ibn Hümeyd, Həsən səhih hökmü ilə Tirmizi, Əbu Yala onun vasitəsi ilə Səhihində İbn Hibban, İmam Əhməd və Hakimin Əbu Səid (radiAllahu ənh)-dən olan rəvayətlərinə görə hz. Peyğəmbər (səllalahu əleyhi vəsəlləm) belə buyurmuşdur:

“Məhəmmədin nəfsini qüdrət əlində tutan zata and olsun ki, vəhşi heyvanlar insanlarla danışmadıqca, qamçının ucundakı meşin, ayaqqabısının bağı dilə gəlmədikcə, bir çoxları özündən sonra ailəsinin nə etdiyini silsilələrlə xəbər vermədikcə qiyamət qopmaz. (Peyğəmbər külliyyatı, Məhəmməd ibn Saleh et-Dimaşki, Cild: 10, 28. Hissə, səh.: 193)

54tv8

 

Onun üçün (Hz. Mehdi (ə.s) üçün) dünyanın yüksək yerləri alçaq olacaq və dünyanın səthi isə ovcunun içində olacaq. (Təfsiri Əli bin Ibrahim Qummi II cild, səh. 253 və Bihar 7-ci cild, səh. 326)

 

Bütün problemlər və çətinliklər ona boyun əyəcəklər.

(Təfsiri Əli min Ibrahim Qummi cild: 2, səhifə 253 və Bihar  7-cild, səh. 326)

 

 Öz nuru ilə dünyanı işıqlandıracaq.

(Təfsiri Əli bin Ibrahim Qummi II cild, səh. 253 və Bihar 7-ci cild, səh. 326)

 

 Cəbrayıl, Mikayıl, İsrafil və o biri mələklər Onunla (hz. Mehdi (ə.s) ilə) birlikdə olacaqlar və ona kömək edəcəklər. Eyni şəkildə mələklərdə Ona kömək etmək üçün göydən enəcəklər.

(Təfsiri Əli bin Ibrahim Qummi  II  cild, səh. 253 və Bihar  7-ci cild, səh. 326)

 

 1b5809352ac16e052c710c0eecd654d3