Allah(cc)

Mehdinin üzərində Allahın Hadi-hidayət verən adının bərəkəti olacaq

Dibel məşhur şeirlərini imam Rza (ə.s)-ın yanında oxuduqdan sonra belə dedi: “Hz. Mehdi mütləq qiyam edəcək: Allahıadı və bərəkətiylə zühur edəcək”.(yəni, imamın qiyamı qətidir.) O, Allahın adı və bərəkətiylə qiyam edəcək. (Yenabi-Ul Mevedde, cild. 2, səh.197)

A0076

Allahın “Hadi”, yəni “hidayət verən, doğru yola çatdıran” adı hz. Mehdidə də təcəlli edir. “Hz. Mehdi” adı da, “hidayətə çatdıran” mənasındadır. Hz. Mehdi Allahın izni ilə dünyanın dörd bir tərəfindəki bütün insanların Allaha iman etmələrinə və islam əxlaqına yönəlmələrinə vəsilə olacaq.

 

Allahın Mehdiyə olan sevgisi vəsiləsiylə zəlzələlər dayanacaqdır

Onun (hz. Mehdi (ə.s)-ın) xətrinə zəlzələləri dayandıraram.(Şeyh Muhammed B. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 70)

Böyük islam alimi Bədiüzzaman Səid Nursi də bir sözündə “Allahın insanları hz. Mehdi (ə.s) vasitəsi ilə Allahın əzabından qoruyacağını” bildirmişdir:

 

(Hz. Mehdinin) ikinci vəzifəsi:

Xilafəti-Məhəmmədiyə (s.ə.v) ünvanı ilə (peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in xəlifəsi, yəni müsəlmanların mənəvi lideri ünvanı ilə) şəairi-islamiyəni (islam əxlaqının əsaslarını) əhya etməkdir (yenidən canlandırmaqdır). Aləmi-islamın vəhdətini (islam aləminin birliyini) nöqtəi-istinad edib (dayaq nöqtəsi edib) bəşəriyyəti (insanlığı) maddi və mənəvi təhlükələrdən və qəzəbi-ilahidən (Allahın qəzəbindən) qurtarmaqdır… (Emirdağ Lahikası, səh. 259)

imanimak12 hikmet02

 

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın vəsiləsiylə, hər yer Allaha ibadət edilən yerlərə çevriləcək

Əbu Basir, İmam Cəfər Sadiq (ə.s)-dan belə soruşduğunu bildirir: “Ey Rəsulullahın övladı! Siz Əhli-beytin Qaimi kimdir?” O isə belə cavab verdi:… Hz. Mehdi (ə.s) dünyanı fəth edəcək, İsa ibn Məryəm (ə.s) nüzul edərək onun arxasında namaz qılacaq. ONDA YER ÜZÜ ALLAHIN NURUYLA İŞIQLANACAQ, ALLAHDAN BAŞQASINA İBADƏT EDİLƏN HƏR YER, ALLAHA İBADƏT EDİLƏN YERLƏRƏ ÇEVRİLƏCƏK, MÜŞRİKLƏR İSTƏMƏSƏ DƏ, DİN O GÜN YALNIZ ALLAHIN DİNİ OLACAQ.”  (Biharar, c.51, s. 146)


R0200

 

Hz. Mehdi (ə.s), Allahı dünyadakı hər şeydən çox sevəcək

HZ. MEHDİ SON DƏRƏCƏ TƏQVA SAHİBİDİR. “ALLAHDAN ÇOX QORXAN BİRİDİR. QARTAL CİNSİNDƏN NƏSR QUŞUNUN QANADLARIYLA TİTRƏDİYİ KİMİ ALLAHDAN QORXAR.” (Kitabü’l-Bürhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman,, səh. 53)

 

 

Naim ibn Hammad, Kabdan açıqlama etdi. Buyurdu:

MEHDİ, KƏRKƏS QUŞUNUN QANADI İLƏ TİTRƏMƏSİ KİMİ, ALLAHDAN ÇOX QORXAN BİRİDİR (Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisi’nin Alametleri Ali bin Hüsameddin El Muttaki, səh. 23)


R0253