yeni

Beyində yeni bir təmir sistemi təsbit edildi

www.yaratilisgercekleri.com

Duke Universitetindən tədqiqatçılar yetkinlərin beyinlərdə kök hüceyrələrə yeni neyronlar hazırladığını deyən bir cür sinir hüceyrəsi tapdılar. Bu təcrübələr hələ başlanğıc mərhələsində olmasına baxmayaraq, beyinin içəridən özünü təmir edə bilmə ehtimalını ortaya qoyur.

Sinir alimləri, bir müddətdir beyinin yeni neyron istehsalını istiqamətləndirmə qabiliyyətinə sahib olduğunu düşünürdülər. Lakin bu təlimatları haradan gəldiyini təyin etmək olduqca çətin idi.

Dəniz donuzcuğunun üzərində edilən tədqiqatlarda elm insanları yetkin beyninin ən uzaq təbəqəsində SVZ adlı ektoderm mənşəli bölgədə daha əvvəl bilinməyən bir cür neyrona rast gəldilər. Bu neyronlar asetilkolin neyrotransmitter çıxarmaq üçün lazımlı olan kolin asetiltransferaz (Chat) fermentini hazırlayırdılar. Optogenetik vasitələr istifadə edərək lazer işığı ilə bu Chat + neyronlarının yuxarı və aşağı istiqamətdəki keçid tezliklərin izlədilər. Bu şəkildə beyindəki kök hüceyrə artımını açıqca sübut etdilər.

Yetkin Chat + neyron hüceyrələri birliyi, kök hüceyrələri açıq bir şəkildə ünsiyyət qura bilən, ancaq necə olduğu hələ açıqlanmayan sinir sisteminin bir hissəsini təşkil edir. Bunlar yeni sinir hüceyrəsi istehsalını təmin edirlər. Tədqiqatçılar bu sistemin bütün parçalarını hələ tam olaraq bilmir və ya istifadə edilən şifrəni də təyin edə bilmirlər. Lakin Chat + neyronlarına aid siqnallara nəzarət edərək bunların SVZ bölgəsindəki yeni sinir hüceyrələrinin istehsalının idarəsində lazımlı və kafi olduqlarını sübut etdilər.… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (16 Dekabr 2012; 13:00)

Namaz gimnastika kimi olarmı? Allaha qiyam edirsən, mələklər də qiyam edirlər. Allaha qarşı hörmət, təşəkkürünü ifadə edirsən. Ruku edirsən, orada qürurunu qəbul etmirsən, belini əyib Allaha qulluğunu ifadə edirsən, gimnastika ilə nə əlaqəsi var? Səcdədə Cənab Allaha əyilirsən. Bəziləri deyir ki; “İdman cəhətdən də faydası olur”. İdmanla nə əlaqəsi var? Gün ərzində yerə bir şey düşür, götürür, qalxır, hərəkət edirsən. İnsan gün ərzində yüzlərlə hərəkət edir. Namazın idmanla, gimnastika ilə də əlaqəsi yoxdur. Orada təvazökarlığını göstərirsən. Allaha təşəkkür etmiş olursan. Sənə biri yaxşılıq etsə, məsələn, biri sənə qələm hədiyyə etdi.

Təşəkkür edərsən. Sonra gətirdi sənə saat, paltar hədiyyə etdi. Təşəkkür etməyib dinməmək məntiqsiz hərəkət olar. Təşəkkür etdikdə insan rahatlayar, elə deyilmi? Allahın nemətlərini hər gün görürsən. HƏR GÜN ALLAHI ZİKR ETMƏK, HƏR GÜN ALLAHA TƏŞƏKKÜR ETMƏK ÜRƏYİ RAHATLADAR. BU BİR SEVGİ NÜMAYİŞİDİR. “Ya Rəbbim, sənə təşəkkür edirəm” deyir. Sabahısı gün yenə təşəkkür edirsən. ALLAH SƏNƏ NEMƏT VERMƏKDƏN BEZMƏZ. SƏN DƏ ALLAHA TƏŞƏKKÜR ETMƏKDƏN BEZMƏMƏLİSƏN. ALLAH SƏNİ SEVMƏKDƏN BEZMƏZ, SƏN DƏ ALLAHI SEVMƏKDƏN BEZMƏMƏLİSƏN.

Allaha hər gün təşəkkür etmək çox gözəldir. Namaz çox böyük bir nemətdir. Namaz gözəllikdir. Namaz rahatlıqdır. NAMAZ ALLAHA TƏŞƏKKÜR, SEVGİ NÜMAYİŞİDİR. Gözəl qoxunu sevirsən, gözəl qoxudan bezirsənmi? Allahdan… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (17 Dekabr 2012; 20:30)

AXIRZAMANDA GƏLMƏLİ OLAN HZ.MEHDİ (Ə.S), HEÇ KİMİN O DÖVRDƏ ETMƏDİYİ LEDÜN ELMİNİ TƏTBİQ EDƏCƏK. Ona görə bir çox insanlar hz.Mehdi (ə.s)-a müxalif olacaq. Bir çox adam hz.Mehdi (ə.s)-a, “Rəftarı İslama ziddir” deyəcəklər. Eynilə hz.Musa (ə.s)-ın Xızır (ə.s)-a qarşı çıxması kimi, bilmədən qarşı çıxacaqlar. HZ.MEHDİ (Ə.S) LEDÜN ELMİNİN AXIRZAMANDAKI SULTANIDIR. Batin elmi, Ledün elmi axırzamandakı bu elmin adı, “Qərib bir elmdir”. HZ.MEHDİ (Ə.S) LEDÜN ELMİ İLƏ MÜVƏFFƏQİYYƏTLİ OLACAQ. Müvəffəqiyyətində mühüm vəsilələrdən biri də ledün elmidir.

LEDÜN ELMİ OLMADAN AXIRZAMANDA MÜBARİZƏ APARILMASI, DƏCCALIN MƏĞLUB EDİLMƏSİ MÜMKÜN DEYİL. BU ELMİ QARİBİN, BU LEDÜN ELMİNİN TƏTBİQ OLUNMASI LAZIMDIR. LEDÜN ELMİNƏ DƏCCAL ÇARƏ TAPA BİLMƏZ. YƏNİ LEDÜN ELMİ ONU DUZUN SUDA ƏRİTMƏSİ KİMİ ƏRİDƏR. ÇÜNKİ DƏCCAL ZAHİR ELM İLƏ MÜBARİZƏ APARAR. ELMİ QARİB İLƏ MÜBARİZƏ APARA BİLMƏZ. BATİN ELMİ HZ.MEHDİ (Ə.S)-DADIR. HZ.MEHDİ (Ə.S)-IN BATİN ELMİ ONUN (DƏCCALIN) ZAHİR ELMİNİ YOX EDƏR.

ONA GÖRƏ DƏ HZ.MEHDİ (Ə.S), DƏCCALIN BÜTÜN QAPILARINI, BÜTÜN PƏNCƏRƏLƏRİNİ AÇAR, ONUN GİZLİ QALALARINA GİRƏR. ƏN GİRİLMƏZ ZƏNN EDİLƏN NÖQTƏLƏRİNƏ HZ.MEHDİ (Ə.S) GİRƏR. Onun üçün bu elmi-qəribi bilməyən cahillər hz.Mehdi (ə.s)-a “rəftarı İslama ziddir” deyəcəklər. Hədislərdə də bu əhatəli izah edilmişdir. Bir müddət keçdikdən sonra o pərdə aradan qalxınca, hz.Mehdi (ə.s) elmin hikmətlərini açıqladığında cahillərin… ardı...

 

Ənam surəsi, 111-ci ayə:

Əgər Biz onlara mələkləri göndərsəydik, ölülər də onlarla danışsaydı və hər şeyi onların qarşısına toplasaydıq, Allah istəməyincə, onlar iman gətirməzdilər. Lakin onların çoxu bunu bilmir.

“Əgər Biz onlara mələkləri göndərsəydik…”. Bəziləri deyirlər ki, “Mehdi gəlsə inanmarıq, mələk gəlsə inanarıq”. Halbuki, inanmaz, mələk də gəlsə inanmaz. “Ölülər də onlarla danışsaydı və hər şeyi onların qarşısına toplasaydıq, Allah istəməyincə, onlar iman gətirməzdilər”. Yəni küfr o qədər azğın olur ki, ölü danışması, möcüzə olması heç fərq etmir. Yenə inanmır. “Lakin onların çoxu bunu bilmir”.

 

Ənam surəsi, 112-ci ayə:

Beləliklə, Biz hər bir peyğəmbər üçün insanlar və cinlərdən olan şeytanlarından düşmənlər qıldıq. Onlardan bəzisi bəzisini aldatmaq üçün təmtəraqlı sözlər pıçıldayarlar. Əgər Rəbbin istəsəydi, onlar bunu etməzdilər. Onları uydurduqları şeylərlə birlikdə tərk et.

“Beləliklə, Biz hər bir peyğəmbər üçün insanlar və cinlərdən olan şeytanlarından düşmənlər müəyyən etdik”. Mehdi (ə.s)-da da elədir, Mehdi (ə.s) ilə də otuzdan bir az çox yaşı olandan dəccal onunla məşğul olar. “Onlardan bəzisi bəzisini aldatmaq üçün təmtəraqlı sözlər pıçıldayarlar”. Yəni müsəlmanların əleyhinə axmaq böhtanlar atırlar, bir-birləri ilə dedi-qodu edirlər. Mehdi (ə.s)-ın əleyhinə gizli-gizli danışırlar. “Rəbbin istəsəydi, onlar bunu etməzdilər”. Yəni “Onu da Mən yaradıram” deyir.“Onları uydurduqları şeylərlə birlikdə tərk et”. Yəni istədiklərini… ardı...

 

Qaf surəsi, 36-cı ayə:

“Biz onlardan əvvəl özlərindən daha qüvvətli neçə-neçə nəsilləri məhv etdik. Şəhərlərdə (yerin üstünü altına çevirib, saysız qazıntı, inşaat və araşdırmalar apararaq hər yanı) dəlik-deşik etmişdilər. Məgər əzabdan qaçıb qurtarmaq üçün bir yer varmı?”

“Biz onlardan əvvəl özlərindən daha qüvvətli neçə-neçə nəsilləri məhv etdik”. Əsəd gücləri hal-hazırda keçmiş iblisdən daha üstündürlər. Müsəlmanları mənzillərdə sıxışdırırlar. Sifətlərinə güllə sıxıb onları şəhid edirlər. Cənab Allah deyir ki: “dəlik-deşik etmişdilər”. Əsəd gücləri də güllələrlə, top güllələri ilə hər yeri dəlik-deşik edirlər, elə deyilmi? Hər yer, bütün binalar dəlik-deşikdir. Bu ayənin mənası müxtəlifdir. Tikintiyə də işarə edir, güllə ilə, top güllələri ilə dəlik-deşik etməsinə də işarə edir. “Məgər əzabdan qaçıb qurtarmaq üçün bir yer varmı?” İnsanlar hal-hazırda qaçacaq yer axtarırlar, elə deyilmi? Bəziləri Türkiyəyə qaçır, bəziləri İordaniyaya qaçır. Ayənin işarəsi açıq şəkildədir.

 

Qaf surəsi, 37-ci ayə:

Həqiqətən, bunda qəlbi olan və ya şahid olaraq diqqətlə qulaq asan kimsə üçün ibrət vardır.

Allah qəlbi olan, qəlbi varsa, vicdanı ilə gözəl qərarlar verir. Amma Cənab Allah deyir ki, “Və ya şahid olaraq diqqətlə qulaq asan”, yəni hər hansı bir insan diqqətlə qulaq asır. “O da məntiqlə bunu anlayar” deyir. Diqqətlə qulaq asan üçün, əlbəttə, bir öyüd (zikr) vardır. Qəlbi açıq olan… ardı...