deccalkomitesi(2)

                                                                           Dəccal  Komitəsi

 

darwin

Allahı inkar edərək ortaya çıxmış olan, insanları Allaha qarşı məsul olmayan başıboş bir heyvan olduğu düşüncəsinə inandıran, hər şeyin təsadüflərlə meydana gəldiyi iddiasını kütlələrə yayan və təbii seleksiya iddiası ilə bütün dünyaya zəiflərin yox olması, güclülərin isə həyatda qalması düşüncəsini yayaraq, 20-ci əsrin əvvələrindən etibarən bütün dünyanı zülmə, degenerasiyaya, kütləvi qətliamlara, döyüşlərə sürüyən TƏKAMÜL NƏZƏRİYYƏSİNİN ƏSL QORUYUCUSU, ƏSL DƏSTƏKLƏYİCİSİ MASSONLUQDUR.                                              

Charles Darwin

Təkamül nəzəriyyəsini bu günkü halı ilə ortaya atan və bu hiylənin kütlələrə yayılmasına təşəbbüskar olan Charles Darvinin babası ERASMUS DARVİN, ŞOTLANDİYADA, CANONGATE KİLWİNNİNG 2 NÖMRƏLİ LOJASINA BAĞLI MƏŞHUR BİR MASSONDUR. CHARLES DARVİN DƏ BABASI İLƏ EYNİ LOJADANDIR, 27 DƏRƏCƏLİ MASSONDUR. Charles Darvinin qardaşları da eyni şəkildə massondurlar.

erasmusdarwinDarvinin görüşlərinin yayılmasından sonrakı 150 il boyunca bütün dünyada Allah inancının zəifləməsi, ateistlərin çoxalması, dünyanın böyük bir qarışıqlıq və degenerasiya içinə girməsi, dünya döyüşlərinin baş verməsi, insanlar arasında nifrət və hirsin yayılması, kütlə qırğınları, cinayətlərin çoxalması, soyqırım, irqçilik kimi cəmiyyətləri fəlakətə aparan görüntülərin yayılmasının səbəbi, bu hiylənin MASSONİK BİR DARVİNİST DİKTATORLUQ idarəsi altında dünyanın dərhal hər təşkilatına, məktəblərə və dövlət rəhbərliklərinə daxil olmasıdır.

Qanlı kommunist və faşist liderlər, Darvinin təkamül nəzəriyyəsinə bağlılıqları və heyranlıqları ilə məşhurdurlar. Dünyada fitnə, təxribatçılıq, zülm sistemi qurarkən, təkamül nəzəriyyəsini özlərinə qaynaq olaraq aldıqlarını ifadə etməkdən çəkinməmişlər. Bir sözlə, qanlı liderlərin hamısı MASSONDUR.

 

marx1
                 Marx

Kütlələri qana bulayan kommunizmin qurucusu Karl Marks Darvinin Növlərin Mənşəyi ilə bağlı olan kitabını, “bizim görüşlərimizin təbii tarix təməlini əhatə edən məhz bu kitabdır ” deyərək özünün Darvinin təkamül nəzəriyyəsini əsas götürdüyünü açıqca ifadə etmişdir. 2 MARKS, 32-ci DƏRƏCƏLİ ALMAN GRAND ORİENT LOJASINA  BAĞLI BİR MASSONDUR. Ateist olmasıyla tanınan Marks, Yəhudi mənşəli olmasından həmişə narahat olmuş və “Yəhudilər Olmadan Bir Dünya” adındakı kitabında, Yəhudilərə və Allah inancına olan nifrətini açıq bir şəkildə ifadə etmişdir.

3 Marksın fikirlərini özünə örnək götürən və yenə Darvinə və təkamül nəzəriyyəsinə heyranlıqları ilə tanınan, milyonlarla insanın qətl edilməsinə səbəb olmuş olan Lenin və Stalin də eyni şəkildə massondur. LENİN, GRAND ORİENT LOJASINA, STALİN İSƏ, ROSICRUCIAN LOJASINA BAĞLI BİR MASSONDURLAR. 4 Stalin, 60 milyon insanın həlak olduğu təxmin edilən rəhbərliyi boyunca, təkamül təbliğatına böyük əhəmiyyət vermişdir.

Avtobioqrafiyasında bu sözlər yer almaqdadır:
leninstalinMəktəblərdəki şagirdlərimizin zehinini yaradılış fikrindən təmizləmək üçün onlara üç şeyi xüsusilə öyrətməliyik: Dünyanın yaşını, coğrafiyanın mənşəyini və Darvinin təlimlərini.

5 Kommunist İnqilabının Lenin ilə birlikdə digər qurucularından olan Leon Trotskiy isə, “Darvinin kəşfi bütün orqanik maddə sahəsində dialektikanın (dialektik materializmin) ən böyük zəfəri oldu” şərhini vermiş olan bir başqa Darvinistdir.

leontrostky             Leon Trotsky

6 LEON TROTSKİY DƏ, eyni şəkildə GRAND ORIENT LOJASINA BAĞLI BİR MASSONDUR. Trotskiy, Rusiyadan sürgün olunub, Cənubi Amerikaya yerləşməsindən sonra Latın və Cənubi Amerika bölgələrində Grand Orient lojalarının birləşdirilməsi vəzifəsini yerinə yetirmişdir. Bu günə qədər, Kuba da daxil olmaqla, Cənubi Amerikadakı  kommunist qiyamlarının hamısı bu lojalar tərəfindən təşkil edilməkdədir. 7 Buna bənzər şəkildə, Çin kommunizminin qurucusu Mao Tse Tung da “Çin sosializminin təməlini, Darvinə və təkamül nəzəriyyəsinə söykədiyini” açıqca ifadə etmiş olan qanlı bir kommunist  liderdir.

 

maooMao

MAO TSE TUNG DA, GRAND ORİENT LOJASINA BAĞLI BİR massondur. 8 Mao Tse Tungun Darvinə söykədiyi Çin sosializmi tarixin ən zorakı və ən qanlı rejimlərindən biridir. O dövrdə Çin saysız siyasi edama məruz qalmışdır. Sonrakı illərdə isə Maonun “Qırmızı Gözətçilər” adını verdiyi gənc xadimlər ölkəni tam bir terror mühitinə çevirmişlər. Çin, hələ də eyni çirkli kommunist sistemin təsiri altında eyni qanlı diktatorluğu davam etdirir. Son vaxtlarda Çində yaşanan tarixin ən böyük soyqırımı və ardından baş verən qorxunc edamlar,  Maonun öz ifadəsiylə Darvinin təkamül nəzəriyyəsinə söykənən, eyni azğın və çirkli massonik sistemin təsirinin davam etdiyini açıqca göstərir.

 

BU KƏSLƏRİN HAMISI DARVİNİSTDİR və HAMISI MASSONDURLAR. BU KƏSLƏR, QURAN, TÖVRAT VƏ İNCİLƏ QARŞI OLAN, ALLAHA QARŞI ÇIXAN DƏCCAL KOMİTƏSİDİR.

 

Dünyanı dinsizliyə, degenerasiyaya, nifrət və düşüncəsizliyə, döyüşlərə sürüyən Darvin, onun fikir atası olan babası Erasmus Darvin, milyonlarla adamın ölümünə səbəb olan və Darvinizmi dəstəkləyən kommunist ideologiyanın qanlı liderləri YÜKSƏK DƏRƏCƏLİ BİR MASSONDURLAR. 8. Bu gün heç bir elmi sübutu olmamasına baxmayaraq təkamül nəzəriyyəsi bütün dünyada qanunlarla qorunur və dəstəklənir.

Gənclər bu azğın nəzəriyyəni öyrənmək, müəllimlər də müdafiə etmək məcburiyyətində qalırlar. Təkamül nəzəriyyəsinə qarşı çıxanlar dərhal vəzifələrindən azad olunur, susdurulur. Çünki dünyanı qana bulayan, dinsizliyi cəmiyyətlərə yaymağa çalışan bu azğın ideologiya dəccalın, yəni massonluğun ən əhəmiyyətli qalasıdır. Qanlı kommunist və faşist liderlərin bu nəzəriyyəyə qərarlı olaraq bağlı olmaları və Darvinin təlimlərini tətbiq edərək milyonlarla adamın qanını tökdükləri diqqətə alındıqda, bu dəccal komitəsinin dünya səviyyəsindəki təsiri aydın olur.