SARKOZİ: “ÖZÜMÜZÜ DİNDƏN MƏHRUM ETMƏK DƏLİLİKDİR VƏ MƏDƏNİYYƏTİMİZ İLƏ DÜŞÜNCƏMİZƏ QARŞI SƏHV ETMİŞ OLARIQ”

Aydınlanmanın, yəni materializmin və din əxlaqına qarşı fəlsəfi axınların, çıxış yeri və sanki mərkəzi olaraq qəbul edilən Fransa, çox gözəl və müsbət dəyişiklik dövrünü yaşayır. Bu böyük mədəni dəyişiklik Hörmətli Adnan Oktarın nəhəng əsəri “Yaradılış Atlası”nın Fransaya çatması ilə başladı. Yaradılış Atlası ilə tanış olan fransızlar, Atlasda yer alan və darvinizmi elmi olaraq yerlə bir edən gerçəkləri gördükdən sonra, təxminən bir əsr yarımdır aldadılmış olduqları gerçəyini qavrayıb din əxlaqına yönəlməyə başladılar. Bu yönəlişin ilk göstəricilərindən biri, “Science Actualités” adlı Fransız elmi saytı tərəfindən aparılan anket oldu. Bu anketin nəticələrinə görə, bir zamanların ən darvinist ölkəsində fikri bir inqilab reallaşmış və darvinizmə inanların sayında ciddi bir eniş yaşanmışdı. Anketdə, insanların təkamüllə meydana gəlmədiyinə inananların nisbəti 92%, təkamülə inananların nisbəti isə 5% olaraq çıxdı. Fransız mətbuatında və internet saytlarında yer alan xəbərlər isə, xüsusilə gənc əhalinin Yaradılış gerçəyinə inanıb müdafiə etməyə başladığını və bu dəyişiklikdə Hörmətli Adnan Oktarın elmi işlərinin böyük təsiri olduğunu ortaya qoydu. Bir çox fransız qəzet və jurnalında, “Yaradılış Atlası”nın Fransaya çatması “Fransız tarixinin ən böyük məğlubiyyəti olaraq” xarakterizə edilərkən, məşhur “Politis” jurnalı çox əhəmiyyətli bir nöqtəyə diqqət çəkməkdə idi: Bu da Fransız məktəblərində başlayan… ardı...

 

azer2azer1

 

Ötən günlərdə prezident Abdullah Gül, Azərbaycan Respublikanın prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Qazaxıstanda bir yerə gəldilər. Bu dostanə birlik 6 iyulda “Hürriyet” qəzetində “Arzu edilən portret” xəbərləri ilə gündəmə gəldi.

Hörmətli Adnan Oktar, müsahibələrində bir neçə dəfə Azərbaycan və Türkiyənin “İki dövlət bir millət” olaraq birləşməsini və Ermənistanın da tarixi ədavətləri keçmişdə buraxaraq dostca və qardaşca bir yanaşma içində olmalı olduğunu dilə gətirmişdir. Bu hədəf, may ayının son günlərində “İki dövlət bir millət olaraq Azərbaycan-Türkiyə birləşsin” başlığı altında qəzet elanlarında əks olunmuşdur. Bu elanlar dərhal təsirini göstərmiş və dərhal sonra Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyənin ümid verici şəkildə bir yerə gəldiyi görünmüşdür. Bu, əlbəttə çox sevindirici bir hadisədir. Necə ki, Hörmətli Adnan Oktar illərdir Türk-İslam Birliyi, İslamın yüksəlişi, dünyanın sülh və rifah içində yaşaması üçün öndərlik edərək səy göstərməkdə və nəticədə müsbət addımların atılmasına vəsilə olmaqdadır.

azer3

Azərbaycan və Türkiyənin bir millət olaraq birləşməsi fikirinin öncüsü olan Hörmətli Adnan Oktarın müsahibələrində mövzu ilə əlaqədar etdiyi açıqlamalar…

 

8 iyun 2007-ci il tarixində xarici jurnalistlərlə keçirilən mətbuat konfransı…

 

Harun Yahya(Adnan_Oktar)_09“Türk dövlətləri ilə Türkiyə indiyə qədər çoxdan birlik olmalı idilər, bu gərəksiz yerə gecikmə davam edir. Konya diyarı nədirsə Azərbaycan da odur. Əskişəhər (Eskişehir) nədirsə Türküstan da odur. Bu dövlətlərin… ardı...

 

Təxminən bir əsr yarımdır darvinist və materialist təlqinlərin təzyiqi altındakı Avropa xalqı, Yaradılış Atlasının Avropada paylanması ilə ilk dəfə gerçəkləri açıqca görmə imkanı tapdı. Təkamül nəzəriyyəsinin elmi bir dəyəri olmadığını, ideoloji qayğılarla gündəmdə tutulduğunu gözlər önünə sərən bu əsər, Avropa xalqında ciddi inanc dəyişikliyinə səbəb oldu. Fərqli ölkələrdə aparılan anketlər, darvinizmə inananların sayında əhəmiyyətli azalma olduğunu ortaya qoyarkən, Avropada artıq yaradılış inancının hakim olduğunu göstərdi.

darwinizmdunyacapi ilan_trkce

FRANSA / Science Actualités / 16 fevral 2007

Fransız elm saytında aparılan anket, xalqın artıq təkamülə inanmadığını ortaya qoydu.

Image result for Fansız bilim sitesinde yapılan anket, halkın evrime artık inanmadığını ortaya koydu

Fransız “Science Actualités” saytı, Fransada “Yaradılış Atlası”nın paylanmasından sonra meydana gələn böyük təsirin ardından, anket təşkil etmişdir. Bu anketin nəticələrinə görə Fransada darvinizmin yerlə bir olduğu aydın olmuşdur. “Təkamül mövzusundakı düşüncələriniz” başlıqlı anket nəticələrinə görə, xalqın 92%-nin təkamülə inanmadığı ortaya çıxmışdır.

 

ALMANİYA / Die Welt / 17 aprel 2008

Darvinizm Almaniyada da yerlə bir oldu. Almaniya: “Canlılığı Allah yaratdı” -deyir.

Image result for Darwinizm Almanya’da da yerle bir oldu. Almanya "Canlılığı Allah Yarattı" diyor

Almaniyanın ən əhəmiyyətli yayım orqanlarından olan “Die Welt” qəzetinin internet saytında, yaradılış mövzusunda anket təşkil edildi. Anketdə soruşulan “Sizə görə həyat necə meydana gəldi?” sualına iştirakçıların 86%-i “Allah yaratdı” şəklində cavab verdi.

 

DANİMARKA / Ekstra Bladet / 29 iyun 2007

Danimarka xalqı artıq təkamülə inanmır.

 

Danimarkanın yüksək tirajlı gündəlik nəşrlərindən “Ekstra Bladet” qəzetinin… ardı...

 

gelinbirlikolalimkitabiHörmətli Adnan Oktar əsərlərində müsəlmanların kitab əhli (yəhudilər və xristianlar) ilə dost və qardaş olduqlarını, bu dostluğun Yaxın Şərqə və dünyaya sülh gətirəcəyini izah edir. “Gəlin birləşək“ adlı kitabında xristianların, yəhudilərin və müsəlmanların eyni Allaha iman etdiklərinə, eyni peyğəmbərlərə iman edib sevdiklərinə, hamısının mələklərə, axirət gününə inandıqlarına görə dost olmamaqları üçün heç bir səbəb olmadığını yazan Hörmətli Adnan Oktar, açıqlamalarında da yəhudi və xristianlara qarşı şəfqətlə və mərhəmətlə yaxınlaşılmalı olduğunun üzərində dayanır. Bu, sevgi və şəfqət yayıldıqda, başda Yaxın Şərq olmaqla dünyanın problemli bölgələrində mədəniyyətlərarası anlaşılmazlıqlar və qarşıdurmalar sona çatacaq, sülh və hüzur hakim olacaq.

Hörmətli Adnan Oktarın bu yöndəki açıqlamaları qısa müddət ərzində təsirini göstərməyə başlamış, uzun illərdir aralarında anlaşılmazlıq olan cəmiyyətlər arasında da dostluq bağlarının qurulması üçün addımlar atılmışdır. Bunlardan ən çox diqqət çəkəni, İranın prezidenti cənab Mahmud Əhmədinejadın New York ziyarəti əsnasında yəhudi din adamları ilə görüşü, sevgi və dostluq mesajları verməsidir.

 

Hörmətli Adnan Oktarın sentyabr ayının əvvəlində Azərbaycanın “Respublika” qəzetinə verdiyi açıqlama (2 sentyabr 2008)

Adnan Oktar: Əlbəttə ki, inanc birlikləri ola bilər, özünü öz inancından birinə daha yaxın hiss edə bilər, bu, normal bir şeydir. Amma bu, qardaşlıq bağını zədələyən bir şey olmamalıdır. Məsələn, MƏN BİR YƏHUDİ GÖRƏNDƏ ONU QUCAQLAYIRAM, bir… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktar bundan qısa müddət əvvəl etdiyi açıqlamalarda, BAV və Milli Dəyərləri Qoruma Vəqfinin Türk İslam Birliyinin qurulması və çətinlik içindəki bütün müsəlmanların hüzura və təhlükəsizliyə qovuşması üçün böyük mədəni təşəbbüsə liderlik edəcəyini müjdələmişdi. İctimaiyyətin, Türk İslam Birliyinin əhəmiyyəti və təcililiyi, necə bir birlik olacağı, mövcud problemlərə nə şəkildə həll gətirəcəyi kimi mövzularda məlumatlandırılmasını və şüurlandırmasını əhatə edən bu mədəni iş təsirlərini göstərməyə başladı. Qafqazda və Yaxın Şərqdə yaşanan vacib hadisələrlə yanaşı, uzun müddətdir unudulmağa başlayan Şərqi Türküstanda son vaxtlarda Türk mətbuatında yenidən gündəmə gəlməyə başladı.

Hörmətli Adnan Oktar 2008-ci il iyun ayında Şərqi Türküstan “Asiya RFA” radiosuna verdiyi müsahibədə bunları söyləmişdi:

doguturkistan ilani

Asiya RFA: Bəli, indi siz kommunist Çinin zülm siyasəti və Şərqi Türküstan kitabınızda da bəhs edirsiniz. Çində 49-cu ildən sonra edam edilən öz vətəndaşından başqa müsəlmanların sayı milyonlarla sayılır, amma bu gün ABŞ-ın İraqa girməsi, Əfqanıstan, sonra Fələstin məsələsi burada biz dünya mediasında görürük. Amma ən pis olan bu gün Şərqi Türküstanda yalnız kitab yazdığı üçün, şeir yazdığı üçün içəridə olan, edam edilən minlərlə insan var. On minlərlə insan var, amma dünya buna qarşı səssizdir. Niyə?

 

Adnan Oktar: Bu mövzuda TÜRK İSLAM BİRLİYİ DÜŞÜNCƏSİNİ MÜDAFİƏ EDƏN HƏR KƏSİN YERİ YERİNDƏN OYNATMASI LAZIMDIR. BİZİM ÖNÜMÜZDƏKİ GÜNLƏRDƏ BU… ardı...