“Radikal” qəzetinin internet saytında “Tartışı-Yorum” başlığı altındakı hissədə bir müddətdir Mahmud Cəlaloğlunun bir yazısı yer alır. “Təkamül nəzəriyyəsinə inanılmaz, təkamül nəzəriyyəsi bilinər” başlığı altında nəşr olunan yazıda Cəlaloğlu, təkamülün həyati bir mövzu olduğu, təkamül nəzəriyyəsinin biologiyanın təməli olduğu və hətta təkamülün “isbat edildiyi” kimi xətalara yol vermiş və “meymundan gəldik” iddiasıyla əslində darvinizmin bəsitləşdirildiyini iddia etmişdir. Cəlaloğlunun təkamül mövzusunda xətalara yol verdiyi bu yazısı ilə əlaqədar bu açıqlamalara toxunmaq yerində olacaq:

 

Cəlaloğlunun “təkamül bəsitləşdirilir” iddiası

Cəlaloğlu yazısı boyunca, təkamül nəzəriyyəsinin müxtəlif təxribatlarla bəsitləşdirildiyindən, “meymunduq insan olduq bəsitliyində bir axmaqlıq” olaraq tanıdıldığından bəhs etməkdədir.

Əvvəlcə hörmətli Cəlaloğluna bu məlumatı verməkdə fayda vardır. Darvinin təkamül nəzəriyyəsi, Darvin dövrünün geridə qalmış və son dərəcə cahilcə elm anlayışı içində irəli sürülmüş, heç bir elmi dəlilə əsaslanmayan, keçmişlərin Şummer və Misirin bütpərəst dinlərini möhkəmləndirmək məqsədiylə ortaya atılmış saxta bir nəzəriyyədir. Sonrakı illərdə elm irəlilədikcə, xüsusilə genetika, mikrobiologiya sahələrində hüceyrənin kompleksliyi ortaya çıxdıqca və paleontologiyada yeni fosillər tapıldıqca və bu fosillərin heç birinin ara fosil olmadığı aydın olunca, təkamül nəzəriyyəsi şiddətli bir zərbə almışdır.

BÜTÜN BUNLARA BAXMAYARAQ, dünyanı hakimiyyəti altına almış DARVİNİST DİKTATORLUĞUN təzyiqi, təsiri və təlqini nəticəsində bu saxta nəzəriyyə, ölkə qanunlarıyla qorunar hala gəlmiş, məktəb dərs kitablarına girmiş, heç bir şəkildə heç bir… ardı...

 

Related imageYarı insan yarı meymun canlılar heç vaxt yaşamamışdır. Elmi dəlillərin göstərdiyi gerçək, insanın həmişə insan olaraq mövcud olduğudur. Ancaq təkamülçülər bu gerçəyi gizlədər, müxtəlif saxtakarlıqlara müraciət edərək əksini iddia edərlər.

 

“Bəzi insanlar fosillərin Darvinin həyatın tarixi haqqındakı fikirlərinə dəlil olduğunu zənn edir. Halbuki, bu, tamamilə səhv bir düşüncədir”. (1) (Çikaqo Təbiət Tarixi Muzeyi, Geologiya bölməsinin rəhbəri təkamülçü Dr. David Raup)

 

Hər hansı bir təbiət tarixi muzeyini gəzən ziyarətçilərin qarşılaşdıqları ən əhəmiyyətli şeylərdən biri, geniş bir təkamül təbliğatıdır. Qarşılarında xəyali rekonstruksiyalar və xəyali əcdadlara aid saxta əl işi sümüklərdən başqa bir şey yoxdur. Təkamül üçün heç bir dəlil meydana gətirməyən canlıların fosilləşmiş kiçik bir parçası balıqdan amfibiyaya xəyali keçidin ən əhəmiyyətli “aralıq forma dəlili” olaraq təqdim edilir. Əslində açıqca Yaradılış gerçəyini dəstəkləyən amma təkamülçülər tərəfindən tərsinə çevrilərək “təkamülə ən böyük dəlil” olaraq təqdim edilən bir qabırğa sümüyü böyük bir qürurla sərgilənir. Bunları araşdıran ziyarətçilərin böyük bir qisimi bu uydurma fosilləri təsvir edən geniş izahlara və verilən latınca adlara baxaraq, aldanıb  gerçəklərlə qarşı-qarşıya olduqlarına qane olarlar. Amma əslində buradakı məqsəd, olmayan bir şeyi varmış kimi göstərmək, olmayan bir şey üzərindən təbliğat etməkdir. Və təkamülçülər bu üsulla, bu məqsədlərinə çatdıqlarını hesab edirlər. Çünki muzey ziyarətçiləri bəlkə də, təkamülü dəstəkləyən HEÇ… ardı...

 

163(2)Afrikada tapılan Homo erektus nümunələrinin ən məşhuru, Keniyadakı Turkana gölü yaxınlarında tapılan “Turkana Uşağı” fosilidir. Bu fosilin 12 yaşında bir uşağa aid olduğu və böyüdüyü zaman təxminən 1.83 m boyunda olacağı müəyyən olunmuşdur. Fosilin dik skelet quruluşu dövrümüzdəki insan skeletindən fərqlənmir. Amerikalı paleoantropoloq Alan Valker “ortalama bir patoloqun bu fosilin skeletiylə, dövrümüzdəki insan skeletini bir-birindən fərqləndirməsinin çox çətin olduğunu” qeyd edir. Valker kəllə sümüyünü gördükdə güldüyünü, çünki kəllə sümüyünün “Neandertal kəllə sümüyünə həddindən çox bənzədiyini” yazır. Neandertallar insan irqidir. Bu səbəbdən Homo erektus da yenə insan irqidir.

Üstdəki tezisi müdafiə edən elm adamlarının gəldiyi nəticə, “Homo erectus, Homo sapiensdən fərqli bir növ deyil, Homo sapiens içindəki bir irqdir” şəklində də yekunlaşdırıla bilər. Bir insan irqi olan Homo erectus ilə “insanın təkamülü” ssenarisində özündən əvvəl gələn meymunlar (Avstralopitekus, Homo habilis və Homo rudolfensis) arasında isə böyük bir uçurum vardır. Yəni fosil qeydlərində meydana çıxan ilk insanlar, təkamül prosesi keçirmədən, eyni anda və birdən ortaya çıxmışlar.

 

Lüsi (Lucy) 1974-cü ildə amerikalı antropoloq Donald Cohanson tərəfindən tapılan məşhur fosilin adıdır. Bir çox təkamülçü Lüsinin insanla meymunəbənzər əcdadları arasındakı ara keçid forması olduğunu iddia etmişdir. Ancaq növbəti illərdə aparılan tədqiqatlar Lüsinin nəsli kəsilmiş bir meymun növü olduğunu ortaya çıxarmışdır.

Lüsi bir meymun növü olduğu və insanın təkamülü ilə bağlı olmadığı ortaya qoyulan avstralopitek cinsinə aid bir növü təmsil edir. Bu növün (Avstralopitekus afarensis) şimpanzelərlə eyni böyüklükdə bir beyni vardır, qabırğaları və çənə sümüyü dövrümüzün şimpanzeləri ilə eyni şəkildədir, qolları və ayaqları canlının bir şimpanze kimi yeridiyini göstərir. Hətta çanaq sümüyü də şimpanzelərinki kimidir. (Richard Allan & Tracey Greenwood, Primates and Human Evolution in the textbook: Year 13 Biology, 1999. Student Resource and Activity Manual, (Biozone International, printed in New Zealand.), səh. 260.)

Daha əvvəl də bəhs edildiyi kimi, təkamülçülər Lüsinin daxil olduğu avstralopitek qrupuna aid canlıların meymun xüsusiyyətləri daşımalarına baxmayaraq, insanabənzər bir duruş və yeriş şəkli olduğunu önə sürürlər. Halbuki aparılan tədqiqatlar bunun doğru olmadığını göstərmişdir. Harvard antropoloqlarından Uilyam Houels Lüsinin yeriş şəklinin insanlarınkına bir keçid olmadığını yazır:

Lüsinin yerişinin tam olaraq anlaşılmadığına və Lüsinin ehtiyaclarını uğurla təmin etməsinə baxmayaraq, bizim yerişimizə bənzəmədiyinə dair ümumi fikir birliyi var. (William Howells, Getting Here the Story of Human Evolution, The… ardı...

 

Image result for "güney maymunu" anlamına gelen AustralopithecusTəkamülçülər insanların uydurma ilk meymunabənzər əcdadlarına “cənub meymunu” mənasını verən Avstralopitekus adını verdilər. Bu canlılar əslində nəsli kəsilmiş meymun növündən başqa bir şey deyil. Avstralopitekus cinsinin müxtəlif növləri olsa da, yalnız Avstralopitekus afarensis (1974-cü ildə tapıldıqda dünyaya insanın təkamülünün isbatı olaraq təqdim edilən “Lucy”nin təmsil etdiyi növ) insanın birbaşa əcdadı olaraq qəbul edilir. Ancaq Avstralopitekus fosilləri üzərində aparılan ətraflı analizlər bunların adi meymun növləri olduğunu ortaya qoymuşdur.

Avstralopitekusların ilk olaraq Afrikada təxminən 4 milyon il əvvəl ortaya çıxdıqları və dövrümüzdən 1 milyon il əvvələ qədər də yaşadıqları hesab edilir. Avstralopitekusların hamısı dövrümüzdəki meymunlarına bənzəyən nəsli kəsilmiş meymunlardır. Hamısının beyin həcmləri, dövrümüzdəki şimpanzelərin beyni ilə eyni və ya daha kiçikdir. Əllərində və ayaqlarında dövrümüzdəki meymunlarda olduğu kimi ağaclara dırmaşmağa yarayan çıxıntılar mövcuddur və ayaqları budaqlara yapışmaq üçün əlverişli xüsusiyyətlərə malikdir. Boyları qısadır (ən çox 130 sm) və eynilə dövrümüzdəki meymunlarda olduğu kimi erkək Avstralopitekus dişisindən daha iridir. Kəllələrindəki yüzlərlə detal, bir-birinə yaxın gözlər, iti azı dişləri, çənə quruluşu, uzun qollar, qısa ayaqlar kimi bir çox xüsusiyyət, bu canlıların dövrümüzdəki meymunlardan fərqli olmadıqlarını göstərən dəlillərdir.

Bu mövzudakı təkamülçü iddia isə, Avstralopitekusların tam bir meymun anatomiyasına sahib olmalarına baxmayaraq, digər bütün meymunların əksinə, insanlar kimi dik yeridikləri iddiasıdır.

Halbuki Avstralopitekus üzərində aparılan bir… ardı...