(Nəml surəsi)

  1. Ta. Sin. Bu, Quranın və açıq-aydın bir Kitabın ayələridir.

“Ta, sin”. BƏLKƏ, TAXT-I SÜLEYMAN DEMƏK İSTƏYİR AYƏ.  

 

  1. Bir zaman Musa öz ailəsinə: “Mən, doğrudan da, bir od gördüm. Qoy gedib ondan sizə bir xəbər və ya bir köz gətirim ki, qızınasınız” – demişdi.

 

  1. Musa oraya gəlib çatanda ona nida gəldi: “Odun içindəki də, ətrafındakı da mübarəkdirlər. Aləmlərin Rəbbi olan Allah pak və müqəddəsdir!

 

AYƏDƏN ANLADIĞIMIZ QƏDƏRİLƏ OD İÇİNDƏ OLANLAR VAR; MƏLƏKLƏR.

 

  1. Əlini qoynuna sal ki, əlin oradan ləkəsiz, ağappaq çıxsın. Firona və onun tayfasına göndərilən doqquz möcüzədən biri budur. Həqiqətən, onlar fasiq bir tayfadır!”

 

ƏLİNİ QOYNUNA SALIR. QÜSURSUZ ÇIXIR. MASONLUQ DA BUNU BİR TƏQDİMAT ƏLAMƏTİ OLARAQ ALMIŞDIR. Buradakı bir çox simvol eyni zamanda masonikdir. Məsələn, ilan da masonluqda bir simvoldur. Əsa da simvoldur. Od da simvoldur masonluqda. Doqquz ayə və doqquz möcüzə.

KAİNATIN YARADILIŞ MƏQSƏDİ SEVGİDİR. CƏNNƏTDƏ DƏ ƏSL MƏQSƏD SEVGİDİR. ZƏMİN OLARAQ ALLAHIN ƏSL MƏQSƏDİ SEVGİDİR

DÜNYA ANCAQ SEVGİ İLƏ QURTULAR. Dünyada Allahın bizdən istədiyi yenə də sevgidir. Hər şeyin zəmini sevgidir. Gözəl əxlaqın mənşəyi də sevgidir, sevgini əldə etmək üçündür. Məsələn, səbr, sevgini əldə etmək üçündür. Səbr olmazsa, sevgini əldə edə bilməzsən. Sevdiyindən qopub gedərsən. Bir səhvini, qüsurunu tapıb qoparsan. Xeyirxahlıq sevgini yaradar. Məsələn, bir kasıba kömək edərsən, o səni sevər. Yalan demirsən, o da sevgi üçündür. Baxın, gözəl əxlaqın mənşəyi, həmişə sevgiyə çıxar. VƏ SEVGİ DÜNYADA ƏN BÖYÜK LƏZZƏTDİR. ƏN ÇOX ZÖVQ ALINAN ŞEYDİR SEVGİ. SEVGİ GETDİSƏ, CƏHƏNNƏMƏ DÖNƏR HƏR YER. BOĞULUB QALARSAN. SEVGİSİZLİK DƏLİ EDƏR İNSANI. Məsələn, intihar hallarının əsas səbəbi sevgisizlikdir, narkotikanın əsas səbəbi də sevgisizlikdir. Sevən heç bir şəkildə ona ehtiyac duymaz. Allahı sevmədən də sevgi olmur. Allah deyir ki, şeytandan Allaha sığınıram; “Allahı sevin ki, Allah da sizi sevsin”, deyir. ALLAHI SEVMƏDƏN ALLAH SEVGİNİ VERMİR. ONUN ÜÇÜN MÜSƏLMANLARIN ƏN ÇOX ƏHƏMİYYƏT VERMƏLİ OLDUĞU ŞEY SEVGİYƏ ÜSTÜNLÜK VERMƏKDİR. RƏSMİ SURƏTDƏ SEVGİ OLMAZ, LAYİQİNCƏ OLMALIDIR. DƏRİN, EHTİRASLI VƏ COŞĞULU BİR SEVGİ OLMALIDIR.

Qardaşlarımız dünyada sevginin hakim olması üçün israr və qətiyyətlə mübarizə etsinlər. İnsanlar sevgiyə qarşı eqoistliyi, kini və nifrəti istifadə etmək istəyirlər. Bu hər yerdə belədir. MƏSƏLƏN, SEVGİ DOLU BİR İNSAN: “SEVGİ DOLU İDİM AMMA MƏNİ BU HALA GƏTİRDİLƏR” -deyir. ƏXLAQSIZLIQDIR BU, OLARMI BELƏ? SƏNİ O HALA NECƏ GƏTİRƏRLƏR? AXI SƏN ALLAH TƏRƏFDARISAN. VƏFATINA QƏDƏR SEVGİ DOLU OLACAQ. Məsələn, baxırıq, dünyada olan bir çox siyasətçi sevgisiz, eqoist, xudbin, təcavüzkar, sui-qəsdçi, məhəbbətsiz insanlardır. Məsələn, bəzi təriqətlərə baxırıq, onlara tabe olanlara baxırıq sevgisiz, nifrət doludurlar. Dünyanı bürümüşdür sevgisizlik və nifrət. Ona qarşı olaraq müsəlmanlar, səmimi iman edənlər, Allahın əsl istədiyinin üstündə dayanacaqlar. ALLAH ÖZÜNÜN SEVİLMƏSİNİ VƏ SEVGİNİN DÜNYAYA HAKİM OLMASINI İSTƏYİR.

DAİMA MÖVCUD HÖKUMƏTİ MÜHAFİZƏ ETMƏK. ÇÜNKİ DÖVLƏTİ YIXMAQ AXMAQLIQDIR. DÖVLƏT TƏMİR EDİLƏR. AXMAQLAR DÖVLƏTƏ MUSALLAT OLAR. DÖVLƏT NEMƏTDİR. Dövlət yıxılarmı? Əgər əksikliyi varsa, təmir edərsən. Əgər yaxşı olmasını istəyirsənsə, özünü tərbiyə et, məlumatını artır, sevgini artır, coşğunu artır, sevgini genişləndir.

 

Bədiüzzaman Mehdi üçün: “Ən böyük mücəddid, ən böyük müctəhiddir” -deyir. Baxdıq, onu da şərh etmişlər. “Ən böyük mücəddid, ən böyük müctəhid olaraq ortaya çıxsaydı, bütün mücəddidlərdən daha böyük olaraq ortaya çıxsaydı, o zaman İmam Şafiinin savab qazanmasını əngəlləmiş olacaq idi” -deyir. “Ona görə ortaya çıxmadı” -deyir. Məsələn,… Continue reading

Cənub-şərqdə PKK xalqa sevgi göstərir. Yəni, həmyerlilik, “Biz sizi qoruyuruq” -deyir, “Çörəyə mi ehtiyacınız var? Qürurunuzu qoruyacağıq, şərəfinizi qoruyacağıq. Alçaldılmağınıza mane olacağıq” -deyirlər. Edən əxlaqsızlar da olur təbii ki, alçaldanlar da olur. SEVGİNİN SAVAŞI VAR. ƏR BİZ DAHA ÇOX SEVDİYİMİZİ GÖSTƏRSƏK QARDAŞLARIMIZA, MƏSƏLƏ BAĞLANAR. Bütün məsələ sevgidədir. Amma üst pərdədən bu cür rəsmi bir üslub ilə –haşa- insan yerinə qoymayaraq, məhz “Biz sizi idarə edənlərik, sizin böyükləriniz, əfəndilərinizik. Əfəndiləriniz gəldi” kimi bir üslub olarsa, bu çox pis olar. AMMA, “XİDMƏTÇİLƏRİNİZ GƏLDİ. SİZƏ XİDMƏT EDƏN QARDAŞLARINIZ GƏLDİ, MÜSƏLMAN QARDAŞLARINIZ GƏLDİ. SİZLƏR NUR KİMİ MÜSƏLMANLARSINIZ. SƏLAHƏDDİN ƏYYUBİDƏN, BƏDİÜZZAMANDAN BİZƏ ƏMANƏTSİNİZ” ŞƏKLİNDƏ YAXINLAŞILSA, PKK NƏTİCƏ ALA BİLMƏZ. BÜTÜN MƏSƏLƏ SEVGİDƏDİR.

Daha əvvəl də Amerika, məsələn, Koreyada sevgisizlikdən itirdi. Halbuki, xalqın arasına girsə, sevgi göstərsə… Amma, dikbaşlı, üst pərdədən, insan yerinə qoymayaraq “Sizi bomba ilə yola gətirərik. Sizi mərmi ilə, silah ilə yola gətirərik” deyə xalqı hirsləndirdi. İNSANLAR QÜRURU İLƏ OYNAMAĞA İZİN VERMƏZ. O ZAMAN ONLAR KOMMUNİSTLƏRDƏN YANA OLDULAR. ONUN ÜÇÜN ALÇALDILMA, QÜRUR QIRILMASI İNSANLARDA ÇOX ŞİDDƏTLİ ƏKS TƏSİR EDƏR. MÜTLƏQ SEVGİ İLƏ, DOSTCASINA, TƏVAZÖKARLIQLA YAXINLAŞMAQ LAZIMDIR.

SEVGİDƏN HEÇ BİR ŞEY İTİRİLMƏZ. SEVGİSİZLİKDƏN ÇOX ŞEY İTİRİLƏR, SEVGİDƏN ÇOX ŞEY ƏLDƏ EDİLƏR. SEVGİNİ İNKİŞAF ETDİRMƏK LAZIMDIR. DÜNYANIN YARANMA MƏQSƏDİ, VARLIĞININ MƏQSƏDİDİR SEVGİ. SEVGİ GETDİSƏ DÜNYA DA GEDƏR, HƏR ŞEY GEDƏR. CƏHƏNNƏM QALAR GERİYƏ, ALLAH QORUSUN.

(Bədiüzzamanın kommunizmə qarşı fikri mübarizə aparmağın lazım olduğu ilə əlaqədar sözləri)

Maddiyyunluq (ateist, materialist və darvinist fəlsəfələr) mənəvi taundur (yoluxucu bir vəba xəstəliyidir) ki” yəni hal-hazırda PKK-nın inancı marksist, leninist, ateist, materialist, darvinist fəlsəfə “bəşəri” insanları “bu xəstəliyə saldı”. yəni  insanları bu böyük bəlaya saldı. “İlahi qəzəbə düçar oldu”. “Böyük bəla gəldi” -deyir. “Bunun ucbatından Allah bəla olaraq verdi” -deyir. “Təlqin və tənqid qabiliyyəti”. Baxın, təlqin; izah etmə, radiolardan, televiziyalardan, qəzetlərdən təlqin və tənqid etmək, tənqid qabiliyyəti “təvəssü etdikcə (inkişaf etdikcə), o taun da” marksist, leninist fəlsəfə də “təvəssü edər (inkişaf edər)”. (Mektubat, s. 513)

Təkrar edərək davamlı bunu inkişaf etdirirlər. Məsələn, Türkiyədə hər gün PKK və kommunist düşüncə radiolardan, televiziyalardan gecəli-gündüzlü təbliğat şəklində izah edilir. Hər kəs gecəli-gündüzlü PKK-dan danışır. Dövlət başçısı davamlı PKK-dan danışır. Radioda, qəzetdə, internetdə, televiziyada səhərdən axşama qədər PKK-dan bəhs edilir. Və kommunist fəaliyyətdə, terror hərəkətlərində, marksist, leninist düşüncədə təbliğat çox əhəmiyyətlidir. Yəni təşkilat təbliğatı çox əhəmiyyətlidir. Ağlasığmaz dərəcədə bir təşkilat təbliğatı edirlər. Marksizmi, leninizmi hər yerə yayırlar, izah edirlər, amma buna qarşı cavab yoxdur.

“Tabiiyyun, maddiyyun (materializm, darvinizmdən) fəlsəfəsindən təvəllüd edən (doğan) bir cərəyanı Nəmrudanə” kommunist hərəkət, “getdikcə Axırzamanda” özündən sonrakı dövrü söyləyir, “fəlsəfəi maddiyə vasitəsiylə” darvinist, materialist fəlsəfə vasitəsiylə, “intişar… Continue reading