SƏHABƏLƏR ÇOX MÜKƏMMƏL İNSANLARDIR

 

İmtahan nə qədər çətin olarsa insan da o qədər keyfiyyətli yetişər. İmtahan nə qədər asan olarsa da, o qədər keyfiyyətsiz yetişmiş olar. Yəni imtahanın çətinliyi çox-çox məqbuldur. Məsələn, səhabə çox çətin imtahandan keçdi. Onlar dünya şirini oldular. Yəni, SƏHABƏLƏR ÇÖRƏK KİMİ, HƏRKƏS CANI KİMİ SEVİR. ÇOX MÜKƏMMƏL İNSANLAR, AMMA ÇOX-ÇOX MÜKƏMMƏL İNSANLARDIR. AXİRƏTDƏ DƏ, CƏNNƏTDƏ DƏ ÇOX MÜKƏMMƏL İNSANLAR. Amma o qədər çətin imtahan olublar ki, bax deyir ki, Allah, “İki tərəfdən sarılmışdınız.” İndiki kimi deyil baxın, diqqət edin, hüquq qanun yox, heç bir şey yox. Yuxarı tərəfdən və aşağı tərəfdən iki tərəfdən gözü dönmüş psixopatlar, əllərində qılınc, toppuz, dəhrə hər şey vardır. Bir yuxarıdan müsəlmanları şəhid etməyə davam edirlər, bir də aşağı hissədən davam edirlər. Müsəlmanlar ortada qalmış. “Ürəklər ağıza gəlmişdi” deyir ki, “xəncərə dayanmışdı” deyir. “Allah və Rəsulu haqqında müxtəlif zənlər edirdiniz” deyir. Bax, bir qisim insanlar, imtahanın çətinliyini görürsünüzmü? Məsələn, imanı güclü olanlara bir şey olmur, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə bir şey olmur, amma imanı zəif olanlarda şübhə meydana gəlir. Bax, imanı yox deyil, var. Var imanı, çünki Allah üçün mübarizə aparacaq, müharibəyə gedəcək qədər imanlı, amma o dərəcə sıxıldıqda bu dəfə əsla, “Peyğəmbərimiz (s.ə.v) doğrumu? Ya Peyğəmbərimiz (s.ə.v) indi öldürülərsə,… Continue reading

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN HƏDİS İZAHLARI

 

Məhəmməd ibn Əlidən buyurdu ki, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) deyir ki, bir məlum səsdən bəhs edir. “Ramazan ayında, Cümə gecəsində hz. Mehdi (ə.s) ilə əlaqəli bir xəbər gələcəyini” söyləyir, Ramazan ayında və cümə gecəsində. Bunu əhəmiyyətli olduğu üçün ayrıca bildirmiş Peyğəmbərimiz (s.ə.v).

Axırzamandakı fitnələrdə dinsizlərin, mehdiyyətə qarşı olanların, bəzi zalımların edəcəyi bir taktikadan bəhs edir Peyğəmbərimiz (s.ə.v), deyir ki; “O məlun iblis” deyir, şeytan “Filankəs məzlum olaraq öldürüldü şəklində bir xəbər yayar.” deyir, şəhərdə. “Bu səsin məqsədi;” deyir Peyğəmbərimiz (s.ə.v), “İnsanları şübhə və fitnəyə salmaqdır. O gün də neçə nəfəri tərəddüd və təəccüb içində qalacaqdır.” İndi deyirlər, “Filankəsi öldürdü” məhz “Polis öldürdü, xüsusi sui-qəsd ilə edildi, məhv etmək üçün etdilər.” Məqsəd xalqı təhrik etmək olur. Zülm altında insanların öldürüldüyünü vurğulamaq üçün. Bu tərz oyunlar ediləcəyinə Peyğəmbərimiz (s.ə.v) diqqət çəkir. “Gündüzün sonunda” deyir xüsusi olaraq. Yəni, hadisələr sonundadır. “Filankəs məzlum olaraq öldürüldü şəklində nidası olacaqdır.” deyir şeytanın. Bir oyundur. “Bu səsin məqsədi insanları şübhə və fitnəyə salmaqdır. O gün də neçə nəfəri tərəddüd və təəccüb içində qalacaqdır.”

“Digər Ramazanda eşidiləcək söhbətdə ondan şübhələnməyin” deyir, “Çünki Cəbrayılın səsidir.” Yəni, vəhylə gəlmiş, hədis olan məlumatdır. “Bunun əlaməti Mehdinin və atasının adının zikr edilməsidir.” “Atasının adı da eşidiləcək.” deyir televizorlarda, radiolarda, havadan yaxud internetdən. “Mehdinin adı da eşidiləcək.” deyir.

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN HZ. MEHDİ (Ə.S) İLƏ ƏLAQƏLİ HƏDİS İZAHI

 

Mehdi zühur edəndə; O (Mehdi), Peyğəmbər (s.ə.v)-in İslamdan əvvəlki dövrdə cahillərin etdiyi pislikdən daha çoxuna və şiddətlisinə məruz qalacaq. Dedim ki; “Bu necə olur”? Belə dedi; “Peyğəmbərimiz insanlara gəldikdə onlar daşa və taxtaya tapınırdılar. Halbuki, Mehdi gələndə insanlar Mehdiyə öz arzularına görə izah etdikləri Allahın Kitabına qarşı çıxacaqlar. Allahın diləməsi ilə Mehdi isti və soyuğun girişi kimi evlərinə ədalətini yerləşdirəcək”.

Demək ki, xurafatçılar Quranı yanlış şərh edərək Mehdi (ə.s) ilə mübarizə aparmağa çalışacaqlar. Saxta hədislərlə, mövhumatçı fikirlərlə, xurafatçı uydurmaları ilə hz. Mehdi (ə.s)-a qarşı mübarizə aparmağa çalışacaqlar. Amma polad bükülməz. Allahın izniylə hz. Mehdi (ə.s) hamısını zərərsizləşdirəcək.

NƏ ƏNƏNƏPƏRƏST SAĞ, NƏ KOMMUNİST SOL İNSANLARA XOŞBƏXTLİK VERƏCƏK KİMİ DEYİL

Mehdiyyətin incəsənət anlayışı çox zəngin, güclü, canlı və moderndir. Sənaye anlayışı da elə, tibb anlayışı da elə, memarlıq anlayışı da elə. Mehdiyyətdə ucsuz-bucaqsız calal var. Amma nə ənənəpərəst sağ, nə kommunist sol insanlara xoşbəxtlik verəcək kimi deyil. Hər iki tərəf də əsəbidir, diqqət etsəniz. Hər iki tərəf də bədbəxtdir. Hər iki tərəfin də çox insanı çirkindir, sevgisizlikdən çirkinləşmişdir. Həmişə nifrət ifadəsi var. Çox çirkin sevgisizlik ruhunda rəqabət var sanki. Mehdiyyət hər iki tərəfi də əhatə edən ruh içindədir. Və onları təxəyyül etmədikləri bir həyata, təxəyyül etmədikləri mükəmməlliyə, təxəyyül etmədikləri zövq və sevincə aparacaq bir sistemdir. Yəni NUHUN GƏMİSİ KİMİDİR MEHDİYYƏT. O GƏMİYLƏ SƏYAHƏT EDƏNLƏR TAM MƏNADA QURTULUŞA ÇATARLAR. Mehdiyyətin gəmisinə daxil olmayanlar əzab və iztirab içində qalarlar, görürsünüz, dəhşətli iztirab içindədirlər.

 

İBLİSİN LOVĞA OLACAĞI, HƏDİSLƏRDƏ BİLDİRİLİR

Sadəcə kommunizm deyil, vəhşi kapitalizm də lovğalıq içində, faşizm də lovğalıq içində, dəccal azğınlıq içində. Dəccalın dəstəsi və özü. KOMMUNİZM, FAŞİZM, VƏHŞİ KAPİTALİZM, SATANİZM, BATİL OLAN HƏR CÜR FİKİR DƏCCALIN ÖVLADLARIDIR. O DA ONLARIN ATASIDIR, DƏCCAL DA. BU SƏBƏBDƏN LOVĞA OLAN İBLİSDİR. İblisin lovğa olacağı hədislərdə var.

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN ƏNFAL SURƏSİNDƏN AYƏ İZAHLARI

 

Ənfal surəsi, 63-cü ayə

Allah onların qəlblərini birləşdirdi. Əgər sən yer üzündə olanların hamısını sərf etsəydin belə, onların qəlblərini birləşdirə bilməzdin. Lakin Allah onları birləşdirdi. Həqiqətən, O, Qüdrətlidir, Müdrikdir.

 

“Allah onların qəlblərini birləşdirdi.” Öncə qəlblərin birləşməsindən danışır Allah. Qəlblərdə sevgi olması və birləşmə. Başa düşürsən, yəni eyni fikirdə. “sən yer üzündə olanların hamısını sərf etsəydin” İstədiyin qədər pul ver deyir Allah, istədiyin qədər iqtisadi zənginlik meydana gətir “belə, onların qəlblərini birləşdirə bilməzdin.” Yəni, qəlb birləşməsi zənginlik ilə olmur, pul ilə olmur. Deyirlər; “İqtisadiyyat düzəlsə bir şey olmaz.” O qurtarmır. “Lakin Allah onları birləşdirdi.” Bütün güc Allahın əlində. Demək ki, möminlər səmimi olarsa Allah, rahat şəkildə bu imkanı təmin edir. “Həqiqətən, O, Qüdrətlidir, Müdrikdir.” 

 

Ənfal surəsi, 64-cü ayə

Ey Peyğəmbər! Sənə və sənin ardınca gedən möminlərə Allah kifayət edər.

“Ey Peyğəmbər!” deyir Allah. “sənə” Bax, “sənə” Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in şəxsən özünə. “və sənin ardınca gedən möminlərə” Kimlər? Bizlər; bütün dünya müsəlmanları. “Allah kifayət edər.” deyir Allah. Yəni, filankəsin gücü, filankəsin dəstəyi filan bunlara heç ehtiyac yoxdur deyir Allah.

 

Ənfal surəsi, 65-ci ayə

Ey Peyğəmbər! Möminləri döyüşə ruhlandır. Əgər… Continue reading