İNGİLİS DƏRİN DÖVLƏTİ TƏRƏFDARLARI İLƏ XƏBƏRLƏŞMƏK ÜÇÜN MÜXTƏLİF SİMVOLLARDAN İSTİFADƏ EDİR

İngilis dərin dövləti öz aralarında bəzi heyvan simvollarından istifadə edərək danışırlar. Məsələn, onlardan biri hansısa heyvanı sevdiyini desə, bu, onlar üçün bir işarə olur. Yəni “mən sizdənəm” mənasını verir, öz aralarında. Məsələn, zürafə ingilislər arasında çox məşhurdur. İlk dəfə İngiltərəyə zürafə aparılanda, zürafəni dövlət simvolu halına gətirirlər. Hətta, İstanbulda Zürafə küçəsi var, ilk fahişəxana, İngilislər tərəfindən qurulmuşdur. O küçənin adı da Zürafə küçəsi adlandırılmışdır. İlk fahişəxananı Türkiyəyə ingilislər gətirib. Məsələn, “Unicorn” deyilən tək buynuz, İngilis dərin dövlətinin simvollarındandır. Öz aralarında danışanda istifadə edərlər. Yəni, bu buynuzu görsə, adam “razıyam” demək istəyir. “Anladım sənin işarəni” -mənasını verir. Əqrəb, ilan, fil, kirpi də öz aralarında istifadə etdikləri simvollardandır.

Mövlana Məsnəvidə: “Allah şeytana hannas” dedi. “Şeytan kirpinin başına bənzəyər. Kirpi pis ovçudan ürkərək büzülər, başını gizlədər”. Bax, fürsət tapan kimi başını çıxardar. “Bu hiylə ilə əleyhdarlarını zəiflədər. Məğlub edər” -deyir. Baxın, “Turşumuş sifətli ariflər kirpiyə bənzəyərlər” -deyir. Məsnəviyə tabe olan, rumi olan adamı arif hesab edir. “Turşumuş sifətli ariflər kirpiyə bənzəyərlər. Onlar sərt tikanların dibində gizlicə zövq alarlar”. “Kənarda pis xarakter göstərər, tərs rəftar göstərərlər”-deyir. Əlbəttə bunu bəziləri üçün deyir, hamısı üçün deyil. “Amma özləri zövq alarlar” -deyir. “Ey kirpi, tikanını özünə gözətçi etmisən”. Baxın, “ey kirpi” –deyir. “… tikanını özünə gözətçi etmisən, başını sufilər kimi içinə çəkmisən”. Sufi, yəni rumilər. Əlbəttə bunu Mövlananın və ya başqasının dediyini bilmirəm. Mən: “Mövlana dedi” -demirəm. Başqası da demiş ola bilər, amma burada nəyi nəzərdə tutduğu məlumdur. Nəzərdə tutduğu kəslər bəllidir. Yəni heç əlaqəsi olmayan biri də yazmış ola bilər, oraya əlavə etmiş ola bilər, qoymuş ola bilər. “Turşumuş sifətli ariflər kirpiyə bənzəyərlər” -deyir. “Onlar sərt tikanlarının dibində gizlicə zövq alarlar”. Bir-birlərinə belə yazılar göndərirlər, yəni bir üsul olaraq. Yəni, “ariflər” sözü mütləq “rumi” mənasını vermir. O düşüncəyə uyğun hər cür insan ola bilər. Əlbttə bunu çox ümumiləşdirərək deyə bilmərik. Bunu bəzi kəslər üçün dediyi aydın olur.

 

MÜNAFİQLƏRİN ŞƏXSİYYƏTİ ÇOX DƏYİŞKƏNDİR, MÜNAFİQ  ÇOX ŞƏN KİMİ GÖRÜNƏRKƏN BİRDƏN VƏHŞİLƏŞİB İÇİNƏ QAPANA BİLƏR. RUH HALI SAĞLAM DEYİL

Münafiqin çox dəyişkən şəxsiyyəti vardır. Heyrətlənəcək şəkildə, yəni hava kimidirlər. Məsələn, sakit ikən birdən sevinər, çox şən ikən birdən vəhşiləşib, içinə qapanıb dəli xarakteri göstərməyə başlaya bilər. Allah münafiqləri bir növ ruh xəstəsi kimi yaradır.