Adnan Oktar deyir ki

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN RƏHMAN SURƏSİNDƏN AYƏ İZAHLARI

 

Rəhman surəsi, 48-ci ayə

 İkisində də növbənöv meyvələrlə dolu budaqlar vardır.

Çox incə bəzəklər, çox incə gözəlliklər. Məsələn fincanı götürürsən, fincanın qulpunda quşlar cəh-cəh vurur. İncəlik, detal. Onun üstündə ekran var baxdığında sevdiyini görərsən. Bu növbənöv gözəlliklər xoşumuza getsin deyədir. Məsələn şüşədən, kristaldan olan ev havada dayanar. Quran necə gözəl izah edir. Cənnətdə də gözəllik, dünyada da gözəllik. Möminin hədəfi nədir? Həmişə gözəllikdir. Gözəllik və sevgi iç-içədir. Müsəlmanın hədəfi sevgidir, yoxsa gözəlliyin heç bir mənası olmaz. Əsas olan sevgidir, yoxsa gözəllik mənasız qalar.

 

Rəhman surəsi, 50-ci ayə

İkisində də iki axar bulaq vardır.

Məşhur bulaqlar. Bu bulaqlar bütün nemətlərin axdığı enerji kanalı da ola bilər. Çünki onsuz da hər yerdə bulaq, sular var. Kiçik-kiçik dərələr var. Cənnətin xüsusiyyəti bol suyu olmasıdır. Hər yerdə su vardır.

 

Rəhman surəsi, 52-ci ayə

İkisində də hər meyvədən qoşa-qoşa vardır.

Həmişə ikiliyə diqət çəkilir. Zülqərneyn hekayəsində də ikilər vardır. Xızır hekayəsində, hər yerdə vardır. Mehdiyyətlə iki həmişə əlaqəlidir. Cənnəttə hər meyvədən iki cüt var. Burada gördüyümüz meyvələrin hamısını orada görəcəyik. Amma bu şəkildə deyil, daha keyfiyyətli və daha dadlı, müqayisə edilməyəcək şəkildə üstündürlər.

 

Rəhman surəsi, 54-cü ayə

Onlar orada astarları atlazdan olan döşəklərə… ardı...

 

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN İNCİLDƏN İZAHLARI

 

Baxın, İsa (ə.s) Matta 16-da nə deyir:

 

“Səmanın görünüşünü şərh edə bilirsiniz” –deyir. Yəni məsələn, “Axşam, “Səma qırmızı olduğuna görə hava yaxşı olacaq” deyərsiniz” deyir.Sübh çağı isə deyirsiniz: “Hərçənd göy qızarıb, lakin tutqun olduğundan bu gün hava yaxşı olmayacaq”. “Göy üzünün görünüşünü yozmağı bacarırsınız, amma dövrlərin əlamətlərini yoza bilmirsiniz?!” –deyir. “Axırzaman əlamətlərini anlaya bilmirsiniz?” -deyir. Peyğəmbər (s.ə.v) bu qədər əlamət saymış, bütün əlamətlər ortadadır. Onu “Şərh edə bilmirsinizmi?” -deyir. İşlərinə gəlmədiyi üçün anlamaq istəmirlər.

“Bu sözlərdən sonra İsa, özünün Məsih olduğunu kimsəyə söyləməmələri üçün şagirdlərini xəbərdar etdi”. (Matta, 20) Demək ki, ikinci dəfə yenə gəldikdə nə deyəcək? “Aman orada-burada mənim Məsih olduğumu söyləməyin. Belə bir şeydə etməyin, başımız bəlaya girər” -deyəcək.

 

QURANDA MÜSƏLMANLARIN BİRLİK OLMASI LAZIM OLDUĞU İLƏ ƏLAQƏDAR AYƏLƏR

 

Ənbiya surəsi, 92-93-cü ayələr

Həqiqətən, bu, vahid bir din olaraq sizin hamınızın dininizdir. Mən də sizin Rəbbinizəm. Elə isə Mənə ibadət edin! Lakin onlar özlərinə məxsus dini öz aralarında parçalayıb dəstələrə ayrıldılar. Onların hamısı Bizim hüzurumuza qayıdacaqlar”.

“Həqiqətən, bu, vahid bir din olaraq sizin hamınızın dininizdir. Mən də sizin Rəbbinizəm. Elə isə Mənə ibadət edin! Lakin onlar özlərinə məxsus dini öz aralarında parçalayıb dəstələrə… ardı...

 

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN MÖMİN SURƏSİNDƏN AYƏ İZAHI

 

Mömin surəsi, 7-ci ayə

“Ərşi daşıyanlar və onun ətrafındakılar öz Rəbbinə həmd edərək onu tərifləyir, Ona iman gətirir və möminlər üçün də bağışlanma diləyirlər: “Ey Rəbbimiz! Sən mərhəmətin və elminlə hər şeyi əhatə edirsən. Tövbə edib Sənin yolunla gedənləri bağışla, onları Cəhənnəm əzabından xilas et!”

“Ərşi daşıyanlar və onun ətrafındakılar öz Rəbbinə həmd edərək onu tərifləyir”. Əlhəmdülillah deyirlər. Həmd etmək nə gözəldir. Allaha təşəkkür edirsən. İnsanlar bir-birlərinə təşəkkür edir. Məsələn, biri hədiyyə gətirir, “Təşəkkür edirəm” deyirsən. Allah bir yaxşılıq verir, bir gözəllik verir, Allaha təşəkkür edirsən, həmd edirsən, maşaAllah.

“Ona iman gətirir və möminlər üçün də bağışlanma diləyirlər”. Mələklər Allaha iman edir. “… möminlər üçün də bağışlanma diləyirlər”. “Ya rəbbim, onları bağışla” -deyirlər.

 

“Ey Rəbbimiz! Sən mərhəmətin və elminlə hər şeyi əhatə edirsən. Tövbə edib Sənin yolunla gedənləri bağışla, onları Cəhənnəm əzabından xilas et!” deyə mələklər davamlı belə dua edirlər. Müsəlmanlara, möminlərə şəfqətli olduqları üçün. Davamlı bunu, gözəl sözlər söyləyirlər.

Kuran ile ilgili görsel sonucu

Əlbəttə ki, mələkləri görsək ağılın ixtiyarı qalxar. Məsələn, hal-hazırda burada da mələklər var. Amma görsək insanlar tam fərqli bir aləmə girərlər, inşaAllah. Mələk görmək üçün əvvəlcə bir nur olmaq lazımdır. Maddi aləmdən çıxmaq lazımdır.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) mələkləri görürdü, amma maddi olaraq… ardı...

 

ALLAH LEDÜN ELMİNİN SULTANIDIR

 

Allahın məqsədi yaxşı insanların cənnətdə özünü sevib Allahın onları sevməsiylə, onların da öz-özlərini sevməsiylə xoşbəxt yaşatmaqdır. Tək məqsədi budur. Bunun üçün Allahın bir tətbiqi budur. Bir qisim insanlar bunu çətin anlayırlar. Təlimdə cəhənnəmə, kafirə, imansızlara, zalımlara ehtiyac vardır. Yaxşı insanlar bu qara kömürün üzərində almaz kimi düzüldüyündə diqqət çəkər. Allahın məqsədi budur. Yoxsa Allah, əlbəttə ki, pisi yaratmaz. Cəhənnəmi də yaratmaz. Hər kəsi cənnətə doldurar. Amma o zaman cənnət də, gözəllik də mənasız olar. Yəni bu məcburi bir üsuldur. Məcbur olaraq belə olmalıdır.

 

İSA (Ə.S) MİN İLDƏ ALLAH QATINA ÇIXDI, MİN İLDƏ DƏ ALLAH QATINDAN ENDİ

 

isa məsih ile ilgili görsel sonucuİnsanların beynini keyitməyə ehtiyac yoxdur. İsa Məsih (ə.s) da şəxs olaraq gəldi. “Hocam 2002-ci il tarixini haradan çıxartdınız” -deyirlər. Nur tələbəsi ustad böyük qardaşlar vardı, onlar söylədilər. Aradan 2000 il keçdiyi üçün dedilər. “İsa Məsih (ə.s) 2002-ci il tarixində gəldi”. dedilər. Çünki Allah deyir; “Bizim Qatımızda bir il, sizin min ilinizdir”. Və yaxud bir andır deyir. Min ilə Allah diqqət çəkmiş. Min ildə Allah Qatına çıxdı, min ildə də Allah Qatından endi. Amma bu bizim bildiyimiz min il deyil. Bu göz açıb yumana qədər olan bir andır. İsa Məsih (ə.s) gözünü yumdu, Allah Qatına çıxdı, gözünü açdı, dünyaya endi. Bu qədər. Onlar, İsa Məsih (ə.s)-ın Allah Qatında 2000 ildən bəri uzun illər gözlədiyini zənn edirlər. Ondan soruşduqda isə, o belə diksinib qalxar, “Nə oldu” -deyər. Necə ki, insan dərin yatar. Onun kimi bir şey. Hz İsa (ə.s), romalı əsgərlər qapıda gözlədiyini zənn edər. Halbuki aradan 2000 il keçmişdir. Qalxdığı vaxt romalı əsgərləri qapıda durduqlarını zənn edəcək. Bir anlıq yuxuya daldığını zənn edəcək. Bir saniyə qədər. Min ildə Allah Qatına çıxmış, min ildə də enmişdir.

 

Allah Quranda min ilin nisbi olduğunu açıqlayır. Əlaqədar ayə var, açıb baxsınlar. 2000 il. İki-iki; 2002. Yəni Quranda təkrarlanan çoxlu sayda 2 sistemi var. Həddindən artıq çoxdur. Mühüm hadisələr həmişə iki-iki deyə olar. Nurçu qardaşlarımızın ustad olanları da bunu söylədiklərində, biz də əlamətləri, Qüdsün üstündə bir işıqlar gördüyümüzdə əlbəttə ki, insan qeyri ixtiyarı şübhə edir. İcazə versinlər də şübhə edək.