Adnan Oktar deyir ki

ADNAN OKTAR: Ana, o nurlu, gözəl əllərinlə mənə Qurandan aç bir səhifə ver. Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Qoç igid ana, maşaAllah. Əhqaf surəsi, 15. Bax, Allah deyir ki: “Biz insana ana və atasına yaxşılıqla davranmasını tövsiyə etdik”.

APARICI: MaşaAllah, tam səhifəsidir.

ADNAN OKTAR: Ana, bu, sənin kəramətindir, maşaAllah. Allah “Anası onu çətinliklə daşıdı və çətinliklə doğdu. Onun daşınması (yəni hamiləlik) və süddən kəsilməsi 30 aydır” deyir. Şeytandan Allaha sığınıram, “nəhayət, güclü yetkinlik çağına çatıb 40 yaşına çatınca” yetkinlik çağıdır, Peyğəmbərlərə həmişə 40 yaşında Peyğəmbərlik gəlir. Mehdi (ə.s) da 40 yaşında zühur edir, bilirsiniz. 30 ilə 40 yaş arasındadır. “Dedi ki: Rəbbim, mənə ana və atama verdiyin nemətə şükr etməyimi” sağlamlıq, səhhət, nuş, yəni Əlhəmdülillah deyir. Rəbbimizə şükr edirik.

“Və Sənin razı olacağın” Allahın razı olması, “saleh bir əməldə olmağımı” yəni səmimi bir rəftarda olmağımı, səmimi bir ibadət etməyimi “mənə ilham et”. Mənim onsuz da ağlım yoxdur, deyir Ya Rəbb, mən Sənə aidəm, hər şeyi Sən yaradırsan, mənə ilham et. Mən tapa bilmərəm, Sən məni yaradırsan deyir, çünki insanın bir gücü yoxdur. “Mənim üçün soyunda salahı ver” salehlik, gözəl əxlaq, səmimiyyət, qurtuluş, rahatlıq, yaxşılıq, “həqiqətən, mən tövbə edib Sənə yönəldim” bağışla, Ya Rəbb, deyir, Sənə yönəldim “və həqiqətən, mən müsəlmanlardanam” deyir”. Əlhəmdülillah. Amma… ardı...

 

ADNAN OKTARIN KAÇKAR TV-DƏKİ CANLI REPORTAJI (1 OKTYABR 2010)

 

ADNAN OKTAR: “(Gəldiklərində də) Sizə qarşı “xəsis və eqoistdirlər.” “Eqoistdirlər” Allah deyir. Xəsis, yəni pul versə belə ondan acı duyar, iztirab çəkər, o heç cür onu unuda bilməz. Bir acıymış kimi hiss edər və verərkən də istəyərək verməz. “Və eqoistdirlər. Əgər qorxu gələcək olsa, ölümə görə üzərinə huşsuzluq çökmüş kəslər kimi gözləri dönərək sənə baxmaqda olduqlarını görərsən.” Allah münafiqlərin baxışlarında bir anormallıq olduğunu söyləyir. Bu, bir çox ayədə, burada da ifadə edilir. Bax, “gözləri dönərək sənə baxmaqda oluqlarını görərsən.” Münafiqlər öküz kimi baxar, Allahın hikməti belədir. “Qorxu gedincə, xeyirə qarşı olduqca düşkünlük göstərərək sizi kəskin dilləriylə (tənqid edib incidərək) qarşılayarlar.” Münafiqin həmişə tənqid etmə, özünə görə incitməyək, yəni narahat etmə istiqamətində fəaliyyəti vardır.

Bu ayədə deyir ki: “Qorxu gedincə, xeyirə qarşı olduqca düşkünlük göstərərək”, yəni mənfəətə düşkünlük göstərərək, “sizi kəskin dilləriylə”, deməli, münafiqlərin belə kəskin, pis dilləri var. Yəni Quranı, imani mövzuları tənzih edirəm, pis dillərinə Allah diqqət çəkir, murdardır danışıqları. Və məqsədini də Allah deyir, bax; “tənqid edib, incidərək”, “incitmə məqsədli və tənqid etmə məqsədli edərlər” deyir. “Məhz onlar iman etməmişlər“,  “iman etmədikləri üçün belə olurlar” Allah deyir. “Beləcə, Allah onların etdiklərini boşa çıxarmışdır. Bu Allaha… ardı...

 

ADNAN OKTARIN KAÇKAR TV-dəki CANLI REPORTAJI (17 DEKABR 2010)

 

“Onlara bir ayə gətirmədiyin zaman”, yəni onların şirk düşüncəsinə uyğun, onların xurafatlarına, onların mənasız inanclarına uyğun, azadlığı, gözəlliyi ortadan qaldıran tələbləri olur müşriklərin, münafiqlərin, bilirsiniz. “Onlara bir ayə gətirmədiyin zaman: “Sən onu (enməyən ayəni) toplasana” deyərlər. Yəni Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə “sən çıxart, bir şey söylə” deyirlər. Peyğəmbər (s.ə.v) söyləməyincə nə edirlər? Peyğəmbər (s.ə.v)-in adına xurafat çıxarırlar. Çünki Peyğəmbərimiz (s.ə.v) deyir; “mən Qurana uyuram” deyir. “O zaman mən də Peyğəmbər (s.ə.v)-in adına bir şey çıxarım” deyir. “Peyğəmbər dedi ki” deyir.  “Eşitdim ki, eşitmişik ki, eşitmişlər ki.” Al sənə xurafat ondan sonra. Bax, “Sən onu (enməyən ayəni) yığıb-toplasana” deyərlər. Dedi ki: “Mən, yalnız mənə Rəbbimdən vəhy olunana uyaram.” “Qurana uyaram” deyir, Peyğəmbər (s.ə.v). “Bu, Rəbbinizdən olan bəsirətlərdir; iman edəcək bir qövm üçün hidayət və rəhmətdir.

“Quran oxunduğu zaman, dərhal onu dinləyin.” Yəni “söhbətə davam etməyin və susun, danışmayın. Diqqətinizi Qurana verin” deyir Allah. “Ümid edilir ki, rəhm edilmiş olarsınız.” Quran oxunarkən danışmaq haramdır. Məsələn, məscidlərdə görürəm qışqıra-qışqıra Quran oxuyurlar, yüksək səslə, gözəl. “Həmyerlim necəsən? Nə edirsən? Çoxdan bəri görüşə bilmirik.” Məscidin içində söhbət edir. Amma Quran da bir tərəfdən oxunur. Fikir vermirlər. Quran oxunduğunda, dinlənilər, susular. “Rəbbini, səhər axşam, yüksək olmayan… ardı...

 

Kahramanmaraş Aksu Tv canlı reportajı, 1 may 2010

 

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. “Sizə hər istədiyiniz şeyi verdi” deyir, Allah. Nə istəyirsinizsə; qələm istəyirsinizsə qələm, ihlamur istəyirsinizsə ihlamur, səhləb istəyirsinizsə səhləb, başqa nə istəyirsinizsə o.

ALTUĞ BERKER: İndi o mövzudan bəhs edirdik, hocam, inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Bəli. “Əgər Allahın nemətini saymağa cəhd etsəniz”, verdiyi nemətləri saymağa cəhd etsəniz. “Onu sayıb-qurtara bilməzsiniz”. O qədər çoxdurki, deyir Allah. Verdiyim nemətləri saymağa nə ömrünüz yetər, nə diliniz yetər. Kürsülər, qab-qacaqlar, avtomobillər, evlər, evlərin içindəki alətlər, televizorlar, televizorunn içindəki kiçik parçacıqlar, say say bitməz, deyilmi? “Həqiqət budur ki, insan çox zalımdır,” deyir Allah “və çox nankordur,” deyir. Yəni nankorluq edib bu nemətləri görməzlikdən gəlirlər, zülm edib anlamazlıqdan gəlirlər, deyir  Allah.

“Necə ki, İbrahim belə demişdi: Rəbbim bu şəhəri etibarlı et.”  Mehdi (ə.s)-ın zamanında Allahın icazəsi ilə biz də bütün şəhərləri etibarlı edəcəyik . Baxın, “bu şəhəri etibarlı et”. Mehdi (ə.s)-ın dövründə bütün şəhərlər etibarlı qılınacaq, hədis var. “Məni və uşaqlarımı bütlərə qulluq etməkdən uzaq tut.” Yəni darvinizmə, materializmə batmaqdan, deyil mi, Axırzamandakı mənası budur. Allahın müsəlmanları belə bir bataqlığa düşməkdən qoruması üçün dua edirik. “Rəbbim həqiqətən, insanlardan bir çoxunu çaşdırıb azdırdı.” Darvinistlər də indi, insanların bir çoxunu çaşdırıb… ardı...

 

MEHDİ (Ə.S) İLƏ BAĞLI HƏDİS ŞƏRHLƏRİ

“Qaim qiyam edəcək olan Mehdi mənim övladlarımdandır. Adı mənim adım, ləqəbi mənim ləqəbim, xasiyyəti mənim xasiyyətim, davranışları da mənim davranışlarım kimi olacaqdır. İnsanları mənim dinimə çağıracaq, Allahın kitabına dəvət edəcəkdir. Ona itaət edən mənə itaət edər. Ona üsyan edən mənə üsyan edər. Zühurundan əvvəl onu inkar edən məni inkar etmişdir. Onu təkzib edən, yalanlayan məni təkzib etmişdir. Onu təsdiq edən məni təsdiq etmişdir. Onu, (Hz. Mehdi (ə.s))-ı təkzib edənləri, yalanlayanları onun haqqındakı sözlərimi inkar edənləri, ümmətimi yoldan çıxaranları Allah nəzdində şikayət edəcəm. Zalımlar yaxında etdiklərinin nəticəsini görəcəkdir.” (Biharul Envar, cild 51, səhifə 73.)

Yenə Peyğəmbərimiz (s.ə.v.)-dən hədis. “Övladlarımdan Mehdini inkar edən məni inkar etmişdir.” (Biharul Envar, cild 51.)

Hz. Mehdi (ə.s)-ın inkarı mümkün deyil, amma Allah qatındadır kim olduğu.

Gaybet-i Tusi Fazıldan, İsmail ibn Mahrandan, Eyman ibn Muhazdan, Rufai ibn Musadan, Muaviyə ibn Vahabdan, Əbu Abdullah Sadiq Həzrətləri də bu hədisi söyləyir: “Əhli-Beytimdən Qaim Mehdi zamanında yaşama imkanı tapanlar nə qədər qismətlidirlər” deyir Peyğəmbərimiz (s.ə.v.). “Onun çıxışından əvvəl ona, Mehdiyə inananlar, Mehdinin dostlarını sevənlər, Mehdinin düşmənlərindən uzaq duranlar mübarək olsun. Bu insanlar mənim ən yaxınlarımdır. Hesab günü dostlarım olacaqlar.”

Rufaidən köçürülən hədisə görə “Mənə görə Allahın… ardı...