Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) Axırzamanda Fələstində baş verəcək zülm

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Axırzamanda dünyanın bir çox yerində dəccaliyyətin səbəb olduğu qarışıqlıqların, ixtilafların, qan tökülmələrinin, fitnələrin olacağını xəbər vermişdir. Müsəlmanların da bu çətin şəraitdə müxtəlif çətinliklərə məruz qalacaqlarınıbildirmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in dəccaliyyət fitnəsinin təsirli olacağı dediyi yerlərdən biri də Fələstindir. Hədisdə keçən Beytül Məqdis ifadəsi, Məscidi-Əqsaya yaxın bir yer olduğunu bildirir, yəni Fələstin bölgəsindən bəhs edilir. Dövrümüzdə Peyğəmbərimiz (s.ə.v.)-in xəbər verdiyi kimi, fələstinli müsəlmanlar böyük bir mühasirə altındadırlar, aclıq və hər cür çətinliklərlə imtahan olunurlar.

 

Naim, Kaabdan belə rəvayət edilir:

“Dəccal, Beytül Məqdisdə (Məscidi-Əqsaya yaxın yerdə, Fələstində) MÖMİNLƏRİ MÜHASİRƏYƏ ALAR VƏ ONLARA (MÖMİNLƏRƏ) ELƏ ŞİDDƏTLİ BİR ACLIQ BAŞ VERƏR Kİ, aclıqdan yaylarının kirişini (ipini) belə yemək məcburiyyətində qalarlar.” (Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, səh 48)


imanhak11 hosgoru_islam02