Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Axırzamanda dünyanın bir çox bölgəsində dəccaliyyətin səbəb olduğu qarışıqlıqların, qarşıdurmaların, qan tökmələrin, fitnələrin olacağını xəbər vermişdir. Müsəlmanların da bu çətin mühitdə müxtəlif çətinliklərə məruz qalacağını söyləmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in dəccaliyyət fitnəsinin təsirli olacağını söylədiyi yerlərdən biri də Fələstindir. Hədisdə keçən “Beytül-Makdis” ifadəsi, Məscidi-Əqsaya yaxın bir diyar mənasını daşıyır, yəni Fələstin bölgəsindən bəhs edir. İndiki vaxtda eynilə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in xəbər verdiyi kimi, Fələstinli müsəlmanlar böyük bir mühasirə altındadır, aclıq və cürbəcür çətinliklərlə imtahan olunur.

Naim Kaabdan çıxarış etdi, dedi ki:

Dəccal Beytül-Makdisdə (Məscidi-Əqsaya yaxın diyar, Fələstin) möminləri mühasirəyə (əhatə altına) alar və onlara (möminlərə) elə şiddətli bir aclıq üz verər ki, aclıqdan yaylarının dirəyini belə yemək məcburiyyətində qalarlar. (Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, səh.   48)


imanhak11 hosgoru_islam02