zühur

Əbu Basirdən: İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam belə buyurdu:

 

Qaimin qiyamından əvvəl bir il xalq ac qalacaq və onları öldürülmə qorxusu bürüyəcək; malları, canları və məhsulları azalacaq. Bu hadisə Allahın kitabında açıq şəkildə yazılır. Sonra bu ayəni oxudu: “Sizləri qorxu, aclıq, mal, can və məhsul azalması ilə mütləq imtahan edəcəyik. Və səbir edənləri müjdələ”.

 

(Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 297)

 

…İbrahim əl-Kərhidən: İmam Cəfər-i Sadiq əleyhissalam mənə belə buyurdu:

 

…Budur o hz. Mehdi (ə.s)-dır. Onlara Allah kəramətlər bağışlamışdır. Və müqəddəs məkanda yer vermişdir… Ey İbrahim! O, şiddətli çətinliklərdən və bəlalardan, qorxu və aclıqdan sonra Əhli-beyti sevənlərin qəlbindəki kədəri aradan qaldıracaqdır. Onun dövründə yaşayanlara nə xoş!

 

(Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 94-95)

aclikdarfur cumhuriyet260309aclikdarfur cumhuriyet260309
Cumhuriyet Gazetesi, 26 Mart 2009

 

EkonomikKrizAclikYoksulluk MG090509
Milligazete, 09 Mayıs 2009

aclik radikal210609
Radikal Gazetesi, 21 Haziran 2009

A0032

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur edəcəyi Axırzamanda ömürlər uzanacaq

Axırzamanda texnologiya sahəsində baş verən inkişaflar, Allahın izni ilə tibb sahəsində fövqəladə irəliləmələrə səbəb olacaq. Qızıl dövrdə yaşanan hər cür elmi və texnoloji inkişafla tibbi işləri sürətləndirəcək, Allahın izni ilə insanların bir çox xəstəliyə tutulmalarının qarşısı alınacaq, xəstəliklərə diaqnoz qoyulmasını asanlaşdıracaq və müalicə imkanlarını artıracaq.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bir hədisində hz. Mehdi (ə.s)-ın yaşadığı Axırzamanda tibb sahəsində yaranacaq bu cür inkişafa diqqət çəkmişdir. Onun dövründə keçmişdə müalicəsi mümkünsüz kimi görünən bir çox xəstəliyin müalicə edilə biləcəyi, hədisdə belə işarə edilmişdir:

 

İmamı Zaman (hz. Mehdi (ə.s)) dövründə KORLAR GÖRMƏ QABİLİYYƏTİNİ QAZANACAQ və XƏSTƏLƏR ŞƏFA TAPACAQ.  Bihar-ül Envar, cild 51, səhifə 70

 

Axırzamanda insan həyatına və sağlamlığına böyük əhəmiyyət veriləcək, insanlar həkim ya da dərman tapa bilmədikləri ya da gec və ya səhv müalicə edildiyi üçün çarəsiz olaraq yaşamayacaq, hər ehtiyacı olana o an kömək ediləcək. Hər hansı bir insan ayrı-seçkiliyi edilmədən, kasıb-zəngin, yaşlı-gənc demədən, hər kəsin sağlamlıq problemlərinə çox diqqət göstəriləcək. İnsanların sağlamlığı üçün mövcud olan bütün imkanlar sınanacaq, hər cür ehtimal qiymətləndiriləcək.

 

Bütün insanların sağlam bir həyat yaşaya bilmələri üçün elmin və texnoloji inkişafların işığında qidalanma siyəsətləri ən mükəmməl hala gətiriləcək. Yeməklərdəki hər cür zərərlər təsirsiz… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur əlaməti olan iqtisadi böhran

‘Ümmətimdən Mehdi çıxacaq. Allah Təala həzrətləri, insanları zəngin etmək üçün onu göndərəcək. O zaman ümmətim nemətlənəcək, heyvanlar bolluq içində və ərzin nəbatatı bol olacaq, hz. Mehdi insanlara bərabər şəkildə bolbol mal paylayacaq.’   (Beklenen Mehdinin Alametleri, Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki-Heytemi, səh. 23)

guller

Bu hədisi şərifdən, hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurundan əvvəl bir iqtisadi böhran olacağı aydın olur. Çünki zənginlik olsa, zənginliyə zənginlik qatılmaz. Bu dövrdə bir kasıblıq olacağı aydın olur.

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur əlaməti-günəş tutulması

4.14 — Naim ibn Hammad və Əbil Hasenil “Harbi Harbiyyat” adlı əsərlərinin birinci fəslində Əli ibn Abdullah ibn Abbasdan nəql etdilər. O dedi ki: Mehdi, bir əlamət olaraq günəş doğulmadıqca çıxmaz.   4.16 — Hafiz Əbu Bəkir ibn Əhməd ibn Həsən əl-Beyhaki və Hafiz Əbi Abdullah və Naim ibn Hammad Abdullah Abbas (r.ə)-dən nəql etdilər, Buyurdu ki: Günəş əlamət olaraq doğmadıqca, Mehdi çıxmayacaq. (Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler, Səh. 33, Ahirzaman Mehdisinin Alametleri)

  Bu əsrin ən böyük günəş partlaması 4 noyabr 2003-cü ildə, bu əsrin ən böyük günəş tutulması da 22 iyul 2009-cu il tarixində oldu. Bu əsrdə günəşdə olan iki böyük əlamət zühur etdi.
sky34

 

İman edənlər hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurunu həsrətlə gözləyəcəklər

“… Göylərin və yerin sakinləri onun əskikliyi üzündən dərd içində olacaq, iman edən kişilər və iman edən qadınlar onun yoxluğunda həsrətgözləyəcəklər və qarışıqlıq içində olacaqlar!”

 

(El-Sahife El-Mehdiye’den Seçme Dualar, Seyyid Murtaza Müçtehidi Sistani, səh. 65 Kifayetul Athar: 158; El-Bihar 36: 337 və 51: 109)

3%20(2)Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) hədisində, hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurundan əvvəlki dövrdə həm iman edənlərin, həm də yerdəki və göydəki canlıların hz. Mehdi (ə.s)-ın həsrətlə zühurunu gözləyəcəklərini bildirmişdir. Hz. Mehdi (əs)-ın əvvəldə iman edənlərin zülm və təzyiq altında çətinliklərlə dolu bir həyatlarının olacağına diqqət çəkmişdir. Həmçinin, darvinist və materialist sistemin hakim olduğu dünya nizamı içində yaşamaları səbəbiylə insanların çətinlik çəkəcəklərini, ancaq bir tərəfdən də dərin bir həsrət içində hz. Mehdi (ə.s)-ın zühuruyla yaranan dinclik və təhlükəsizlik mühitinin ümidini daşıyacaqlarını xəbər vermişdir.

 

Həqiqətən də, hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurundan əvvəlki dövrdə dünyaya hakim olacaq sevgisizlik, kin və düşmənçilik ruhu və bu ruh halının meydana gətirdiyi narahatlıq, qarışıqlıq, və anarxiya mühitləri möminlərin hz. Mehdi (ə.s)-a olan bu həsrətlərini daha da gücləndirəcək.