Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur əlaməti-günəş tutulması

4.14 — Naim ibn Hammad və Əbil Hasenil “Harbi Harbiyyat” adlı əsərlərinin birinci fəslində Əli ibn Abdullah ibn Abbasdan nəql etdilər. O dedi ki: Mehdi, bir əlamət olaraq günəş doğulmadıqca çıxmaz.   4.16 — Hafiz Əbu Bəkir ibn Əhməd ibn Həsən əl-Beyhaki və Hafiz Əbi Abdullah və Naim ibn Hammad Abdullah Abbas (r.ə)-dən nəql etdilər, Buyurdu ki: Günəş əlamət olaraq doğmadıqca, Mehdi çıxmayacaq. (Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler, Səh. 33, Ahirzaman Mehdisinin Alametleri)

  Bu əsrin ən böyük günəş partlaması 4 noyabr 2003-cü ildə, bu əsrin ən böyük günəş tutulması da 22 iyul 2009-cu il tarixində oldu. Bu əsrdə günəşdə olan iki böyük əlamət zühur etdi.
sky34