Taha surəsi 1-7

Adnan Oktarın 20 mart 2011 A9 Tv və Tv Kayseridəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram; “Ta, Ha.” Nədir? Bir şifrədir. Zamanı gəlincə bu açılacaq. “Biz sənə bu Quranı çətinlik çəkməyin üçün endirmədik.” Quran nə imiş? Asanlıqmış. Yəni namazda, orucda, ibadətdə, həyatda, sevincimizdə; “Sizin sevincinizi qaçırsın, sizi narahat etsin deyə endirmədim” deyir, Allah. “Quranı sizə sevinc vermək, xoşbəxt etmək, sağlamlıq vermək, yaxşılıq-gözəllik vermək üçün endirdim” deyir. Quran bizə, bərəkət, bolluq, rahatlıq, sevinc gətirər, hüzur gətirər. “İçi titrəyərək qorxanlara ancaq nəsihətlə xatırlatma.” Bax, nə olacaq? İnsan içi titrəyərək Allahdan qorxacaq. Ona nəsihətlə xatırlatma. Allahdan qorxmaq, o da ayrı bir zövqdür. Allahı sevmək ayrı bir zövqdür. Allahdan başqa qorxular əzab verər, acı verər. Bir tək Allah qorxusu acı verməz. Allah qorxusunda sevinc vardır, xoşbəxtlik vardır. Dünyəvi qorxularda da əzab, xəstəlik vardır.

“Yeri və yüksək göyləri yaradan tərəfindən endirmədir.” Çünki onlar yer tanrısına, göy tanrısına inanırlar, elə pozğun tiplər var. Allah onlara xəbərdarlıq edir; “yeri və göyü yaradan, hamısının sahibidir” deyir Allah. “Rəhman olan Allah ərşə hökm etmişdir.” Yəni bütün ərşi örtmüşdür. “Göylərdə, yerdə, bu ikisinin arasında və nəmli torpağın altında olanların hamsı Onundur.” “Hər şey, yerin təbəqələrinin altında olan hər şey Onundur” deyir. “Sözü aşkar etsən də, gizləsən də birdir.… ardı...

 

Adnan Oktarin Kaçkar Tv-dəki canlı müsahibəsi (22 dekabr 2010)

Adnan Oktar: Bismillah. Şeytandan Allaha sığınırıq. Taha surəsi, Rəhman Rəhim olan Allahın adı ilə, şeytandan Allaha sığınıram. Ta. Ha. Biz Quranı sənə ona görə nazil etmədik ki, əziyyətə düşəsən”. Quran bizə həyatı qaraldan, nəşəmizi alan, bizi çətinə salan, gözəl nemətlərdən bizi uzaqlaşdıran bir Kitab deyil. Çətinlik çəkdirən bir Kitab deyil. Əksinə bizi rahatlaşdıran, hüzura çıxaran bir Kitabdır. “Onu Allahdan qorxanlar üçün ancaq nəsihət kimi göndərdik”. Demək ki, Allahdan qorxanlara istiqamətli bir Kitabdır. Allahdan qorxmayanların anlayacağı bir Kitab deyil. O, yeri və uca göyləri yaradan Allah tərəfindən nazil olmuşdur”. Allah, yeri və uca göyləri, hər şeyi Özünün yaratdığını, Onun tərəfindən endirildiyini söyləyir. Mərhəmətli Allah Ərşə ucaldı”. Allah hər yeri əhatə etmişdir. Göylərdə, yerdə, onların arasında və torpağın altında nə varsa, Ona məxsusdur”. Buna görə adamın biri “bu mal mənimdir” deyə bilməz. Bir insan malın gözətçisi ola bilər. “Bütün mal-mülk hamısı Mənə aiddir” deyir Allah. Sən ucadan danışsan da, danışmasan da, fərqi yoxdur. Çünki Allah sirri də, bundan daha gizli olanı da bilir”. Məsələn, birisi bir şeyi gizlədir, Allah deyir ki: “Ucadan danışsan da, danışmasan da, fərqi yoxdur. Çünki Allah sirri də, bundan daha gizli olanı da bilir”. “Ağlında tutduğun gizli məlumatı da Mən bilirəm” deyir Allah, “şüuraltını da bilirəm Mən sənin, ən gizli məlumatı da bilirəm, hamısını bilərəm Mən” -deyir.

 

Taha surəsi 1-7-ci ayələrin təfsiri

ADNAN OKTAR: Bismillah. Şeytandan Allaha sığınırıq. Taha surəsi, Rəhman Rəhim olan Allahın adıyla, şeytandan Allaha sığınıram. “Ta, Ha. Biz sənə bu Quranı çətinlik çəkməyin üçün endirmədik,” Quran bizə həyatı qaraldan, sevincimizi alan, bizi çətinə salan, gözəl nemətlərdən bizi saxlayan bir kitab deyildir. Çətinlik çəkdirən bir kitab deyildir. Əksinə, bizi rahatlaşdıran, fəraha çatdıran bir kitabdır.  “İçi titrəyərək qorxanlara  ancaq nəsihətxatırlatma (olsun deyə endirdik).” Demək ki, Allahdan qorxanlar üçün bir kitabdır. Allahdan qorxmayanların başa düşəcəyi bir kitab deyildir. ” Yeri və yüksək göyləri yaradan  Allah tərəfindən nazil olmuşdur.”

Allah, yeri və yüksək göyləri, hər şeyi Özünün yaratdığını, Onun tərəfindən endirildiyini söyləyir Cənab Allah. “Mərhəmətli Allah Ərşə ucaldı.” Allah hər yeri əhatə etmişdir. “Göylərdə, yerdə, bu ikisinin arasında və nəmli torpağın altında olanların hamısı Onundur.” Başqa sözlə, bir adam “bu mal mənimdir” deyə bilməz. Bir insan malın gözətçisi ola bilər. “Bütün mal-mülk hamısı Mənə aiddir” deyir Allah. “Sözü aşkar etsən də, (gizləsən də birdir). Çünki şübhəsiz O, gizlini də, gizlinin gizlisini də bilməkdədir.” Məsələn adam bir şeyi gizləyir, Allah deyir ki: “Sözü aşkar etsən də, (gizləsən də birdir). Çünki, şübhəsiz, O, gizlini də, gizlinin gizlisini də bilir.”  Ağlında tutduğun gizli məlumatı da Mən bilərəm deyir Cənab Allah, şüuraltını da bilərəm Mən sənin, ən gizli məlumatını da bilərəm, hamısını da bilərəm Mən, deyir.

images (5)