Adnan Oktarin Kaçkar Tv-dəki canlı müsahibəsi (22 dekabr 2010)

Adnan Oktar: Bismillah. Şeytandan Allaha sığınırıq. Taha surəsi, Rəhman Rəhim olan Allahın adı ilə, şeytandan Allaha sığınıram. Ta. Ha. Biz Quranı sənə ona görə nazil etmədik ki, əziyyətə düşəsən”. Quran bizə həyatı qaraldan, nəşəmizi alan, bizi çətinə salan, gözəl nemətlərdən bizi uzaqlaşdıran bir Kitab deyil. Çətinlik çəkdirən bir Kitab deyil. Əksinə bizi rahatlaşdıran, hüzura çıxaran bir Kitabdır. “Onu Allahdan qorxanlar üçün ancaq nəsihət kimi göndərdik”. Demək ki, Allahdan qorxanlara istiqamətli bir Kitabdır. Allahdan qorxmayanların anlayacağı bir Kitab deyil. O, yeri və uca göyləri yaradan Allah tərəfindən nazil olmuşdur”. Allah, yeri və uca göyləri, hər şeyi Özünün yaratdığını, Onun tərəfindən endirildiyini söyləyir. Mərhəmətli Allah Ərşə ucaldı”. Allah hər yeri əhatə etmişdir. Göylərdə, yerdə, onların arasında və torpağın altında nə varsa, Ona məxsusdur”. Buna görə adamın biri “bu mal mənimdir” deyə bilməz. Bir insan malın gözətçisi ola bilər. “Bütün mal-mülk hamısı Mənə aiddir” deyir Allah. Sən ucadan danışsan da, danışmasan da, fərqi yoxdur. Çünki Allah sirri də, bundan daha gizli olanı da bilir”. Məsələn, birisi bir şeyi gizlədir, Allah deyir ki: “Ucadan danışsan da, danışmasan da, fərqi yoxdur. Çünki Allah sirri də, bundan daha gizli olanı da bilir”. “Ağlında tutduğun gizli məlumatı da Mən bilirəm” deyir Allah, “şüuraltını da bilirəm Mən sənin, ən gizli məlumatı da bilirəm, hamısını bilərəm Mən” -deyir.