quran əxlaqı

İmam Məhəmməd Baqir (ə.s) da buyurmuşdur ki: Qaimimiz (hz. Mehdi) qiyam edəndə bəndələrin başına əlini çəkəcək və onların dağınıq fikirlərini bir yerə toplayacaqdır. Onları bir hədəfə doğru yönəldəcək və onlarda bəyənilmiş əxlaqı kamal həddinə (mükəmməllik səviyyəsinə) çatdıracaq. (Bihar-ul Envar, cild. 52, səh. 336)

A0075

Hz. İmam Baqir (ə.s) belə buyurur: “Qaimimiz (hz. Mehdi) qiyam edəndə Allah qullarının başına mərhəmət əlini çəkəcək, diqqətlərini cəmləyəcək və ağıllarını kamil edəcəkdir”. (Bihar-ul Envar, cild. 52, səh. 328)

 

 

Hz. Mehdi (ə.s), qaranlıq bir dövrü Quran əxlaqı ilə işıqlandıracaq

Umm Hanı, Əbu Cəfər (ə.s)-dan belə soruşduğunu dedi: “…” Dedi ki: “… (HZ. MEHDİ (Ə.S)) QARANLIQ BİR GECƏDƏ ALOVLANAN BİR METEORİT KİMİ ORTAYA ÇIXACAQ. Əgər bu dövrü görsəniz, ürəyiniz təsəlli tapacaq.”  (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cild 51], Ansariyan nəşriyyat. Çap edən: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 206.)

 

Hədisdə, hz. Mehdi (ə.s)-ın, bəşəriyyətin böyük qaranlıq içində qaldığı bir dövrdə nur saçacağı, Qurani Kərimin nuru və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnətinin işığıyla ətrafını işıqlandıracağı xəbər verilmişdir.

 

 

 R0206

 

Ədalət və bərabərlik kimi, imam Mehdi (ə.s) məlumatı bütün dünyaya yayacaq. (Biharl Ənvar, cild 36, səh. 253)
19

İmami Zamanın (hz. Mehdi (ə.s)-ın) yardımı vasitəsiylə məlumat insanların ürəklərinə daxil olacaqdır. (Biharl Ənvar, cild 53, səh. 86 əlikhtesaasdan köçürülür; mikyaal əlmakaarem, cild 1, səh. 236)
19

Bu dövrdə (hz. Mehdi (ə.s)-ın dövründə) insanlara mübarək Quran və onun həqiqətləri öyrədiləcəkdir. (Biharl Ənvar, cild 52, səh. 339)

 

“İmam Mehdi (ə.s)-ın DİNİ TƏBLİĞ ÜSLUBU ELƏ OLACAQ Kİ, İNSANLAR DİNİ SƏMİMİ QƏLBDƏN, ÜRƏKDƏN QƏBUL EDƏCƏKLƏRALLAHA ƏN BÖYÜK SƏMİMİYYƏTLƏ sitayiş edəcəklər. Dindən uzaqlaşanlar məmnuniyyət və təhlükəsizliyin məskəninə geri dönəcəklər.”  (EqdalDorar, səh. 156; BiharlEnvar, cild 53, səh. 86; cild 52, səh. 36 və 280)
60