Hz. Mehdi (ə.s) Quran əxlaqını bütün dünyaya hakim edəcək

“Onların, (Hz.Mehdi (ə.s.) və tələbələrinin) ürəkləri dəmir parçaları kimi olacaq. Hər biri qırx adamın gücünə sahib olacaq. YER ÜZÜNÜN HAKİMİYYƏTİ VƏ ÖNDƏRLİYİ ONLARIN İXTİYARINA KEÇƏCƏK. (Hisal, (Şeyx Saduk), Haraici Ravendi, Biharül Ənvar, 52-ci cild, səh. 317-335)

birds and_flowers_3266