Hz. Mehdi (ə.s), qaranlıq bir dövrü Quran əxlaqı ilə işıqlandıracaq

Umm Hanı, Əbu Cəfər (ə.s)-dan belə soruşduğunu dedi: “…” Dedi ki: “… (HZ. MEHDİ (Ə.S)) QARANLIQ BİR GECƏDƏ ALOVLANAN BİR METEORİT KİMİ ORTAYA ÇIXACAQ. Əgər bu dövrü görsəniz, ürəyiniz təsəlli tapacaq.”  (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cild 51], Ansariyan nəşriyyat. Çap edən: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 206.)

 

Hədisdə, hz. Mehdi (ə.s)-ın, bəşəriyyətin böyük qaranlıq içində qaldığı bir dövrdə nur saçacağı, Qurani Kərimin nuru və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnətinin işığıyla ətrafını işıqlandıracağı xəbər verilmişdir.

 

 

 R0206