“İmam Mehdi (ə.s)-ın DİNİ TƏBLİĞ ÜSLUBU ELƏ OLACAQ Kİ, İNSANLAR DİNİ SƏMİMİ QƏLBDƏN, ÜRƏKDƏN QƏBUL EDƏCƏKLƏRALLAHA ƏN BÖYÜK SƏMİMİYYƏTLƏ sitayiş edəcəklər. Dindən uzaqlaşanlar məmnuniyyət və təhlükəsizliyin məskəninə geri dönəcəklər.”  (EqdalDorar, səh. 156; BiharlEnvar, cild 53, səh. 86; cild 52, səh. 36 və 280)
60