ortaya çıxmaq

Hədislərdə hz. Mehdinin çıxışından əvvəlki dövrdə müsəlmanların başlarında bir xəlifə, yəni müsəlmanların mənəvi liderliyini boynuna götürmüş bir adamın olmayacağı bildirilmişdir.

Əbu Səid Peyğəmbərin (s.ə.v) belə buyurduğunu rəvayət edir:“Axırzamanda sultanlar tərəfindən ümmətimə şiddətli bir bəla gələcəkdir. Elə bir bəla ki, ondan daha şiddətlisi görülməmişdir. Eləki, yer üzü onlara dar gələcək və zülmlə dolacaq. MÖMİNLƏR BU ZÜLMDƏN XİLAS OLMAQ ÜÇÜN BİR SIĞINACAQ VƏ BİR XİLASKAR TAPA BİLMƏYƏCƏKLƏR…” (El-Beyan, səh. 72, Es-Sevaik-ul Muhrika, səh. 161, Yenabi-ul Mevedde, 2-ci cild, səh. 177)

“Onun çıxacağı il insanlar həccə başlarında bir əmir (xəlifə) (müsəlmanların mənəvi lideri) olmadan gedəcəklər…” (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, Pamuk Yayınları, səh. 168-169)

“İnsanlar başlarında bir İmam (xəlifə, müsəlmanların mənəvi lideri) olmadan həcc edərlər…” (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 35)

 A0002

Rəvayətlərdəki “heç kimin beyətinin hz. Mehdinin boynunda olmayacağı” ifadəsindən hz.Mehdi zamanında müsəlmanların başında bir xəlifə, yəni müsəlmanların mənəvi bir lideri olmayacağı, bu səbəbdən, hz. Mehdinin də bir xəlifəyə bağlı olmayacağı aydın olur.

“…Arxasında İsa ibn Məryəmin namaz qılacağı Qaim (hz. Mehdi) xaricində biz Əhli-beytdən olan hamımızın boynunda zamanın tağutunun (Allahın hökmünü tanımayan hər varlıq, güc, şeytan) beyəti olacağını (hz. Mehdi dövründə dinsizliyin hakim olacağını, dərhal hər kəsin bu sistemə bağlı olacağını) bilmirsiniz? Uca Allah… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s), insanların bir-biri ilə ən davakar olduqları dövrdə ortaya çıxacaq

Müfəzzəl ibn Ömər deyər ki: İmam Əbu Abdullah Cəfəri Sadiq əleyhissalam belə buyurdu:...Və xalqın ən deyingənləri olduğunda, zühur baş verəcəkdir (hz. Mehdi (ə.s) ortaya çıxacaqdır). (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, səh. 187)R0358

 

tavuskusu2Tovuz quşu tüklərindəki naxışlara baxan bir insan bunlardakı gözəlliklərə heyran olmaya bilməz. Elm adamlarının son araşdırmalarından birində bu naxışın təməlində təəccüb doğuran bir dizayn olduğu ortaya çıxarıldı.

 

Çinli elm adamları tovuz quşunun tüklərində olan və işığın fərqli dalğa uzunluqlarını süzüb əks etdirə bilən kiçik tüklərin olduğu həssas bir mexanizmi ortaya çıxardılar. Şanxaydaki Fudan Universiteti fiziklərindən Jian Zi və yoldaşlarının “Proceedings of the National Academy of Sciences” jurnalında nəşr olunan tədqiqatlarına görə tüklərin parlaq rəngləri piqmentlər tərəfindən deyil, iki ölçülü və kristala bənzəyən kiçik strukturlar tərəfindən hazırlanır.1

Zi və həmkarları tüklərdəki rənglərin təməlini ortaya çıxarmaq üçün güclü elektron mikroskoplardan istifadə etdilər. Yaşıl erkək tovuz quşunun (Pavón rnuticus) gövdəsindən çıxan tüklərin üzərindəki daha da kiçik tükcükləri araşdırdılar. Mikroskop altında soldakı ağ-qara şəkildə görünən ələk formalı dizaynla qarşılaşdılar. Bu bir növ zülal olan melanindən hazırlanmış çubuqların  tavuskusu1            keratinlə (bir başqa zülal növü) bağlanmasından meydana gəlirdi. Tədqiqatçılar hər biri insan saçından yüz dəfələrlə daha incə olan bu 2 ölçülü kiçik strukturların tükcüklər üzərində ardıcıl sıralandığını gördülər. Elm adamları əlavə optik araşdırmalar və hesablamalarla kristalların arasındakı boşluqları və bunların təsirlərini araşdırdılar. Nəticədə bu ələk formalı dizaynda boşluqların ölçülərinin və formalarının işığın müxtəlif bucaqlarda əks olunmasına, beləcə, rəngdəki… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s) zamanında saçı təraşlı bəzi saxta alimlər ortaya çıxacaqdır

Hz. Əli (r.ə) –dən: “AXIRZAMANDA ELƏ BİR QÖVM MEYDANA ÇIXACAQDIR Kİ, QURAN OXUYACAQLAR,  LAKİN BOĞAZLARINDAN AŞAĞIYA  KEÇMƏYƏCƏKDİR. DİNDƏN, OXUN YAYDAN ÇIXMASI KİMİ ÇIXACAQDIRLAR. ONLARLA MÜBARİZƏ ETMƏK HƏR BİR MÜSƏLMAN ÜÇÜN BİR HAQDIR, GÖRÜNÜŞCƏ SAÇLARI TƏRAŞLIDIR.“ 

(Hadislerle Hz. Ali, İmam Nesai, Ebu Abdurrahman Ahmed Bin Şuayb, sf. 142)

0160Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hədislərində hz. Mehdi (ə.s) zamanında, yəni Axırzamanda yaşayacaq bəzi saxta din alimlərinə diqqət çəkmişdir. Bəhs olunan hədislərdən biri də, hz. Əli (r.ə)-dən rəvayət edilmişdir. Bu hədisi şərifdə Peyğəmbərimiz (s.ə.v), bəhs edilən kəslərin ərəbcəni nizamlı və şəddəli danışmaları, Quranı təcvidli (gözəl) oxumaları ilə öyünən, ancaq dinin hökmlərini tətbiqə, Quranın ayələrini düzgün başa düşüb yaşamağa gəldiyində bu mövzuda son dərəcə səmimiyyətsiz bir yol mənimsəyən kəslər olduqlarını ifadə etmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bu kəslərin vəziyyətlərini “… Quranı oxuyacaqlar lakin boğazlarından aşağıya enməyəcəkdir…”  şəklində ifadə etmişdir. Sözü gedən saxta din alimləri etdikləri işlər və söylədikləri sözlərlə fərq etmədən Quranın haqq yolundan tamamilə çıxacaqdırlar. Bu kəslər İslamın hakimiyyətindən bəhs edə bilməyəcəklər, müsəlmanların şövqlərini, səylərini qırma məqsədində olacaqdırlar. Səmimi müsəlmanlara xas Allahdan ümidvar olan və təslimiyyətli ruhdan uzaqlaşacaqlar və hadisələrə cahiliyyə insanına aid səthi bir gözlə baxacaqlar. Söylədikləri sözlər Quranla, İslam… ardı...