Hz. Mehdi (ə.s), insanların bir-biri ilə ən davakar olduqları dövrdə ortaya çıxacaq

Müfəzzəl ibn Ömər deyər ki: İmam Əbu Abdullah Cəfəri Sadiq əleyhissalam belə buyurdu:...Və xalqın ən deyingənləri olduğunda, zühur baş verəcəkdir (hz. Mehdi (ə.s) ortaya çıxacaqdır). (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, səh. 187)R0358