Nur surəsi 31

Hörmətli Adnan Oktarın 11 oktyabr 2012-ci il tarixli söhbətindən Nur surəsi ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

        ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Allah: “Mömin qadınlara da de ki, harama baxmayıb gözlərini aşağı diksinlər” deyir. Baxmamalıdır. Yəni xəta nəticəsində bir qadının bir yeri açıldığında müsəlman ona baxmamalıdır. Bu haramdır. Yaxud qəsdən açsa belə yenə də baxa bilməz. “Və irzlərini qorusunlar”. Yəni özünə halal olmayan bir adamla cinsi əlaqəyə girməsinlər. Ancaq özlərinə halal olan kimsəylə cinsi əlaqəyə girsinlər. İrzini qorusun demək; uşaqlıq yolunu qorusun deməkdir. Yəni möminlər cinsiyyət orqanlarını qorumağa diqqət yetirməlidir. Həm kişilər, həm də qadınlar qeyri-qanuni cinsi əlaqəyə girməməlidir. O biri cür olduqda fahişəlik olar, zina olar. “Zinətlərini göstərməsinlər”. Bax Quran zinətin nə olduğunu açıqlayır.

Mənə demaqoqluq etsən, sözünə qulaq asmaram. Mən Qurana qulaq asaram. “Ancaq özlüyündə görünənlər istisnadır”. Allah bunu bizim ixtiyarımıza buraxır. “Ancaq özlüyündə görünənlər istisnadır”. İndi biz bunu Qurandan anlayırıq. “Örtüklərini (sinələrini örtəcək şəkildə) yaxalarının üstünə salsınlar”. Yəni sinələri açıqdırsa, sinələrini örtsünlər. Sinələrini açmasınlar. “Zinətlərini öz ərlərindən”, kimə göstərirlərmiş?. Qadın zinətini öz ərinə göstərir. Başqa?. “Yaxud atalarından, yaxud ərlərinin atalarından, yaxud öz oğullarından, yaxud ərlərinin oğullarından, yaxud qardaşlarından, yaxud qardaşlarının oğullarından, yaxud bacılarının oğullarından, yaxud öz qadınlarından”, yəni evdə olan öz qadınlarından,… ardı...

 

Nur surəsi, 31-ci ayənin təfsiri

Adnan Oktar: Nur surəsi, 31-ci ayə. Şeytandan Allaha sığınıram. Cənabı Allah deyir: “Mömin qadınlara da de ki, harama baxmayıb gözlərini aşağı diksinlər”, harama baxmasınlar, yəni Allahın qadağan etdiyi yerlərə baxmasınlar. “Və cinsiyyət üzvlərini zinadan qorusunlar”qeyri-qanuni, cinsi əlaqədə olmasınlar. Halalı olmayan bir adamla cinsi əlaqəyə girməsinlər. “Qoy onlar – görünənlər istisna olmaqla, zinətlərini naməhrəmə göstərməsinlər”. Zinətlərini bağlı tutacaqlar. Kimə? Cənabı Allah izah edir. Hər kəsə zinətlərini göstərmirlər. Zinətlərini göstərə biləcəklərini sayır baxın, atası, qardaşı da daxil olmaqla. Bu xurafatçılara ağır gəlir amma Allah belə deyir.

Allaha namus dərsi verməyə qalxırlar, haşa. “Görünənlər istisna olmaqla”özlüyündə görünən qismi çöldəki insanlara göstərə bilər, deyir. “Örtüklərini yaxalarının üstünə salsınlar”. Örtsünlər, sinələrini kimsəyə göstərməsinlər. Əvvəllər qadınların çoxunun sinələri açıqdı, sinələrini örtsünlər deyir Allah. Qadınların sinələri də zinətləridir, onu da göstərməyəcəklər. İndi zinətlərini kimlərə göstərə bilərlər sayır Allah. İndi xurafatçılara bu çox ağır gəlir. Narahat olurlar. Allahın hökmünü bəyənmirlər. Bu çox önəmlidir, bunun üzərində durmaq lazımdır. “Zinətlərini ərlərindən” Kimə göstərə bilərmiş qadın? Öz ərinə göstərə bilərmiş. Başqa, “yaxud atalarından” başqa, “yaxud ərlərinin atalarından” başqa, “yaxud öz oğullarından, yaxud ərlərinin oğullarından, yaxud qardaşlarından, yaxud qardaşlarının oğullarından, yaxud bacılarının oğullarından, yaxud öz müsəlman qadınlarından, yaxud sahib olduqları kölələrdən”, yəni xidmətçilər, qadına… ardı...

 

Nur surəsi, 31-ci ayənin təfsiri

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınıram. Nur surəsi, “31: Mömin qadınlara da de ki, harama baxmayıb gözlərini çəkindirsinlər”. Allah “harama baxmayın” -deyir. “Və ismətlərini qorusunlar”, Allah “qeyri-qanuni cinsi əlaqədə olmayın” -deyir. Bunlar çox açıq hökmlərdir.  “Qoy onlar – görünənlər istisna olmaqla, zinətlərini aşkar etməsinlər”. “Zinət nədir bilirsənmi?” -deyə bir xurafatçıdan soruşsan, “muncuqdur” -deyər. Bu muncuğu görüncə özündən çıxırmış. Bunun görünməməsi lazım imiş. Muncuq deyil buradakı ifadə, muncuq deyil. Anlamazlıqdan gəlməyin. Baxın, “qoy onlar – görünənlər istisna olmaqla, zinətlərini aşkar etməsinlər”.

Təbii olaraq görünən üzvləri, bədən orqanları istisnadır. “Örtüklərini”, burada baş sözü keçmir, Allah adına yalan danışmasınlar. “Örtüklərini yaxalarının üstünə (örtəcək şəkildə) salsınlar”. Köynək etsinlər, sinələrini örtsünlər. Yəni, xanımların döşləri açıq olmayacaq, “örtünün” -deyir. “Zinətlərini” muncuq deyil. Avamlıq etməsinlər, saxtakarlığa ehtiyac yoxdur. Muncuq deyil. Muncuğun görünməsi insana heç bir təsir etməz. “Zinətlərini ərlərindən”, Allah, “öz ərlərinə göstərsinlər” -deyir. Bütün zinətlərinin hamısını ərlərinə göstərə bilər. Allah, “halaldır” -deyir. Bir qadın zinətlərini, bütün zinətini ərinə göstərə bilər. “Yaxud atalarından”, Allah, “atasına da göstərə bilər” -deyir.

“Yaxud ərlərinin atalarından”, Allah, “qayınatasına da göstərə bilər” -deyir. “Yaxud öz oğullarından, yaxud ərlərinin oğullarından, yaxud qardaşlarından, yaxud qardaşlarının oğullarından, yaxud bacılarının oğullarından, yaxud öz müsəlman qadınlarından, yaxud sahib olduqları kölələrdən, yaxud… ardı...

 

Nur surəsi, 31-ci ayənin təfsiri

Adnan Oktar: 31: Mömin qadınlara da de ki, harama baxmayıb gözlərini aşağı diksinlər harama baxmamalıdır. “Namuslarını qorusunlar” yəni halalı olmayan bir adamla cinsi əlaqəyə girməsinlər. Qoy onlar – görünənlər istisna olmaqla, zinətlərini naməhrəmə göstərməsinlər. Mömin qadınlar zinətlərini insanlara göstərmir. Görünənlər istisna olmaqla, yəni təbii olaraq görünən, yəni görünməsi zəruri olan, təbii olan zinətlərini göstərə bilərlər deyir. Örtüklərini yaxalarının üstünə salsınlar. Sinələri açıq olmasın, sinələrini bağlasınlar. Allah sinələri tamamilə açıq, yəni alt paltarsız olan qadınlara “sinələrini örtsünlər” -deyir. Qədim dövrlərdə küçədə elə gəzirdilər. İndi Allah zinətlərini” kimlərə göstərəcəyini sayır. Allah “öz ərlərinə göstərsinlər” -deyir. Zinətlərini kimə göstərə bilərmiş? Öz ərinə göstərər. Yoldaşıdırsa, evli, nikahlı ərinə zinətlərini tamamilə rahatlıqla göstərə bilər. Başqa? Atalarına göstərə bilər. Başqa? Qayınatalarına. Başqa?  “oğullarına, ərlərinin oğullarına, öz qardaşlarına, qardaşlarının oğullarına, bacılarının oğullarına, yaxud öz müsəlman qadınlarına, yaxud sahib olduqları xidmətçilərə, qadına ehtiyacı olmayan ehtirasını itirmiş xidmətçilər”, yəni bu cür xidmətçilər, arzusuz, iqtidarsız, qadından təsirlənməyən, cinsi gücü olmayan “xidmətçilərdən ya da qadınların hələ məhrəm yerlərini tanımayan”, yəni qadınların cinsiliyini tanımayan, cinsiliyi bilməyən, tanımayan “uşaqlardan başqasına zinətlərini göstərməsinlər”. Allah bunlara göstərə bilərlər, deyir. Adam nə deyir? “Haşa, nə danışdığından xəbərin varmı? Olarmı? Sən küfrə gedirsən”. “Allah deyir” deyirəm, “yox, Allah desə də mən qəbul etmirəm” -deyir. Xurafatçılardan soruşun, qəbul etməzlər. “Allahın bu hökmünü qəbul edirsinizmi?” -deyin, qəbul etməzlər.

images (5)

 

Nur surəsi, 31-ci ayənin təfsiri

Adnan Oktar: Baxın, Allah Nur surəsi, 31-ci ayəsində belə buyurur: Mömin qadınlara da de ki, harama baxmayıb gözlərini aşağı diksinlər“- harama baxmasınlar – və cinsiyyət üzvlərini zinadan qorusunlar, qeyri-qanuni əlaqəyə girməsinlər. Allah Qoy onlar görünənlər istisna olmaqla, zinətlərini naməhrəmə göstərməsinlər, görünənlər istisna olmaqla – deyir. Yəni, təbii olaraq görünən istisnadır. Örtüklərini yaxalarının üstünə salsınlar” – yəni, sinəsi təmamilə çılpaq, sinəsi açıq gəzən qadınlar sinələrini bağlasınlar –  Cənabı AllahZinətlərini ərlərindən, atalarından, ərlərinin atalarından, öz oğullarından, ərlərinin oğullarından, qardaşlarından, qardaşlarının oğullarından, bacılarının oğullarından, öz müsəlman qadınlarından, sahib olduqları kölələrdən, ehtirasını itirən kişi xidmətçilərdən (cinsi gücü olmayan kişilər) və məhrəm yerlərini hələ tanımayan uşaqlardan (qadının cinsi orqanını bilməyən uşaqlar) başqasına göstərməsinlər deyir. Burada Allahın hökmü açıqdır. Adamlar dəhşət içində Allahın hökmünü anladılar, çox məətəl qalaraq qarşıladılar. Deyirlər ki: “Allah belə deyirsə, mən müsəlman deyiləm”. Bu qədər əxlaqsız, xaraktersiz adamlar var. Məsələn, Cənabı Allah dünyanın ilk yaradılışında hz. Adəm (ə.s.) və hz. Həvvanı yaratdı. Əkizlər oldu. Qardaşı ilə bacısını Cənabı Allah evləndirdi. Yəni bu, o zaman halal idi. Əxlaqı Allah təyin edər. Amma indiki dövrdə bizim üçün bu əxlaqsızlıqdır. O… ardı...