ADNAN OKTARIN A9 TV-DƏKİ CANLI SÖHBƏTİ (3 NOYABR 2011; 20:00)

Ənkəbut surəsi 51-ci ayədə Allah təala deyir ki, xurafat komandası (tayfası) münafiqun və münafiqat, müşrikin və müşrikat diqqətlə dinləsinlər. “Özlərinə oxunan bu kitabı”-yəni bu Quranı-“sənə nazil etməyimiz onlara kifayət etmədimi?” Xurafatçı nə deyir? “Kifayət deyil”-deyir. Allah: “Kifayət etmədimi?”-deyir, o da-“kifayət deyil” ,deyir. Nə istəyirsən deyəndə də, “bir Quran qədər daha uydurma bizdə var”-deyir. “Bir Quran var, bir də uydurması var, onun on misli, yüz misli, min misli xurafat bizdə var”-deyir. Diqqət edin: “Həqiqətən, bunda iman gətirən bir tayfa üçün həm mərhəmət, həm də öyüd-nəsihət (ibrət) vardır!”-deyir Allah.