İstanbul

Adnan Oktarın 16 dekabr 2010 Samsun Aks Tv-dəki canlı müsahibəsi

Adnan Oktar: Qurandan bir ayə açaq. Ya Allah, bismillah. Şeytandan Allaha sığınıram. Muminun surəsi, 40. Allah dedi: “Onlar tezliklə peşman olacaqlar!”” -deyir Allah. Biz də az bir müddət gözləyək. Ən çox bir 10 ilimiz qaldı evelAllah. Həmçinin de: “Ey Rəbbim! Məni mübarək bir yerə çıxart. Sən yer verənlərin ən yaxşısısan!”” Bizi də Allah mübarək bir yerə çıxartdı, İstanbulda çıxartdı bax. Bura da mübarək bir yerdir, inşaAllah.

 

Hz. Mehdi (ə.s) İstanbuldan çıxacaq

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərində hz. Mehdi (ə.s)-ın İstanbuldan çıxacağını göstərən bir çox məlumat verilmişdir. Bir hədisdə hz. Mehdi (ə.s)-ın Türkiyədən çıxacağı və mübarizəsinin sonuna qədər də buradan ayrılmayacağı belə bildirilmişdir:

 

MEHDİ ROMADAN, TÜRKLƏRDƏN (çünki, keçmişdə Türkiyəyə Roma diyarı deyilirdi.) AYRILMAYACAQ. (İş’afü’r-Rağıbîn’den naklen Tılsımlar Mecmuası, Bediüzzaman Said Nursi, səh. 212)

459532tjmzb7gyf1qi0

HZ. MEHDİ (Ə.S) XİLAFƏT MƏRKƏZİNİN ƏVƏLLƏR OLDUĞU YERDƏN ÇIXACAQ

Axırzamanda reallaşacağı xəbər verilən hədislərin əsas mərkəzini hz. Mehdi (ə.s) və mehdiyyət meydana gətirir. Axırzamandakı əhəmiyyətli hadisələrin çoxu mehdiyyət ətrafında inkişaf edər. Bu hadisələrin yerləri haqqında müxtəlif rəvayətlər mövcuddur, ancaq Bədiüzzaman Səid Nursi, bu mövzuya bu şəkildə açıqlıq gətirmişdir:

 

İndi, hz. Mehdi kimi eşhasın (şəxslər) haqqındakı rəvayətin müzakirəsi və sirri (hz. Mehdi (ə.s.)) kimi şəxslər haqqında fərqli məlumatların olmasının səbəbi) budur ki: Ehadis təfsir edənlər (hədisləri şərh edənlər), hədis mətini təfsirlərinə və istinbatlarına tətbiq etmişlər (hədis mətnlərini öz anlayışlarına və üfüqlərinin genişliyinə bağlı olaraq şərh etmişlər). Məsələn: Səltənət mərkəzi o vaxt Şamda və ya Mədinədə olduğundan (rəhbərlik mərkəzi o zaman Şam şəhərində və ya Mədinə şəhərində olduğundan), hadisələr hz. Mehdiyə və ya Süfyaniyyəyə səltənət mərkəzi ətrafında olan Bəsrə, Kufə, Şam kimi yerlərdə təsəvvür edərək elə təfsir etmişlər. (hz. Mehdi (ə.s.)) və ya Süfyanla… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın mübarizəsində Məkkə dövrü Roma dövrü olacaq

Hz. Mehdi (ə.s) Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərində bildirdiyi kimi Mədinədə, yəni böyük bir şəhərdə doğulacaq. Mədinənin lüğətdəki mənası böyük şəhər deməkdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən digər bir hədisdə doğum yeri olaraq Kara deyilən bir kəndə də işarə edilmişdir.

Hz. Mehdi (ə.s)-ın doğumu gizli olacaq yəni Axırzamanın böyük Mehdisi xəstəxanada deyil, evdə doğulacaq. Hz. Mehdi (ə.s)-ın bu vəziyyəti Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən hədisdə aydın bir şəkildə bildirilmişdir.

Hz. Mehdi (ə.s)-ın fikri mübarizə apardığı mərkəz isə İstanbul olacaq. İmam Kurtubinin Tezkirəsində hz. Mehdi (ə.s)-ın İslam
0033ölkələrinin qərb tərəfindən çıxacağı ifadə edilmişdir. Hz. Mehdi (ə.s) İslam ölkələrinin qərb istiqamətində yerləşən böyük bir şəhərdə yəni Mədinədə doğulacaq mübarizə vaxtı gəldikdə isə bu şəhərdən çıxıb dənizi keçərək İstanbula gələcəkdir.

Hətta hədisdə; dənizdə quru bir yol açılacağı deyilərək körpüyə işarə edilmiş, hz. Mehdi (ə.s)-ın körpüdən keçərək İstanbula gələcəyi xəbər verilmişdir. Böyük əhli-sünnə alimi Bərzənci həzrətləri də hz. Mehdi (ə.s)-ın İstanbula gələcəyini və İstanbulu mənəvi fəth edəcəyini Qiyamət əlamətləri adlı əsərində bildirmişdir.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən hədislərdən və ustad Səid Nursinin şərhlərindən də hz. Mehdi (ə.s)-ın dəlalət və dəccaliyyət sistemini; darvinizm, materializm və ateizm kimi Quran əxlaqına qarşı mübarizə aparan dəccali fəlsəfələri, cahiliyyə sistemini fikirlə məğlub edəcəyi yerin İstanbul… ardı...

 

Prof. Dr. Hüseyn Xatəmi: Hz. Mehdi İstanbuldan çıxacaq

Prof. Dr. Hüseyn Xatəmi, Iğdırda təşkil olunan mehdiyyət haqqında olan yığıncaqda, İslam aləmini, peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in səhih (doğru) hədislərinə və Quran ayələrinin işarə olunan mənalarına əsasən hz. Mehdi (ə.s)-ın 5 il ərzində İstanbuldan açıq şəkildə ortaya çıxacağını müjdələmişdi.

Hörmətli Xatəmi çıxışlarında bunları dedi:

“Bu gün İslam ölkələri güclü deyil. Hz. Mehdi gələcək və İSLAMI QARŞILAŞDIĞI ZÜLMLƏRDƏN QURTARACAQ…  İSTANBULDA ORTAYA çıxacaq. Peyğəmbərimiz bunu bildiyindən hz. Eyyubu, İstanbula Mehdiyə bələdçilik etsin deyə göndərmişdir. HZ. MEHDİ 5 İL SONRA GƏLƏCƏK. Əlamətləri artıq çıxmışdır. Allah bu gəlişi görməyi mənə nəsib edər inşaAllah. Ümidinizi kəsməyin, Allah dünyanı sevgi üzərinə yaratmışdır.”

 

Göründüyü kimi hörmətli Xatəmi;

* Dəccaliyyətin İslam dünyası üzərindəki təzyiqinin və əsarətinin hz. Mehdi (ə.s) vəsiləsiylə sona çatacağını,

* Hz. Mehdi (ə.s)-ın İstanbulda fəaliyyət göstərəcəyini,

* Allahın izni ilə 2015–ci illərdə mehdiyyətin çox güclü və ictimai olaraq ortaya çıxacağını,

* Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlişiylə əlaqədar xəbər verdiyi yüzlərlə əlamətin bu əsrdə ortaya çıxdığını və bunun hz. Mehdi (ə.s)-ın bu əsrdə gəlişinin açıq isbatı olduğunu,

* Hz. Mehdi (ə.s)-ın sevgi və sülhsevər insan olacağını, yer üzünə sevgini hakim edəcəyini demişdir.

Hörmətli Xatəmi ifadə etdiyi bu məlumatların hamısı Muhbiri-Sadiq (yəni, sözünə etibar olunan, həmişə… ardı...