inkarçı

Adnan Oktarın 29 oktyabr 2009-cu il Çay Tv və Maraş Aksu Tv-dəki reportajından

 

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. “Ey Nuh, dedilər…” Allah deyir, “bizimlə çəkişdin” yəni mübahisə etdin, daima izah etdin. “Bu mübahisədə irəli getdin.” Yəni o izahatından, haqqı izah etdiyin üçün çox narahat olmuşlar. “Əgər doğru söyləyirsənsə, bizə vəd etdiyini gətir (görək.)” Yəni o zaman bir bəla gəlsin ki, anlayaq deyirlər. Haşa. “Dedi ki: “Əgər diləsə, onu sizə Allah gətirər və siz (Onu) aciz buraxacaq deyilsiniz. ” “Əgər Allah sizi azdırmağı diləmişsə, mən sizə öyüd vermək istəsəm də, öyüdümün sizə faydası olmaz. O sizin Rəbbinizdir və Ona döndəriləcəksiniz.” Deyir. Bilirsiniz, o dövrdə də o dövrün insanları hz. Nuha qarşı uzun müddət dirəndilər, heç cür razı olmadılar. Nuh onlara deyir ki; “gizli də, açıq da yaxınlaşdım, Ya Rəbb”. “Məni heç bir şəkildə dinləmirlər” deyir. Allah o zaman sən gəmini hazırlamağa başla dedi. Taxtadan çox böyük bir gəmi düzəltdi, bilirsiniz. Əlbəttə, 950 il yaşamışdır. Sonradan ömürlər yavaş-yavaş qısaldı. İnsanların ömrü çox uzun idi. Düzəltdiyi gəmiyə ehtiyac olan heyvanlardan da bir cüt, bir dişi bir erkək; onları da götür dedi. İnsan zənn edir ki, bütün heyvan növlərindən, elə deyil. Ehtiyac olan heyvan növlərindən götürmüşdür. İnşaAllah. Və Nuh tufanı bütün… ardı...

 

Adnan Oktarın 14 may 2011 A9 Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Zuxruf surəsi, 23, şeytandan Allaha sığınıram; “Məhz belə” deyir Allah, “səndən əvvəl də (hər hansı) bir məmləkətə bir elçi göndərmiş olmasaq” “Bir Mehdi, bir mürşid, bir peyğəmbər göndərmiş olmasaq.” “Mütləq onun “rifah içində azan  liderləri,” saxtakarları,” (belə) demişlər: “Həqiqətən biz, atalarımızı”, daha əvvəlki alimlərimizi, “bir din üzərində tapdıq,” “bir inanc üzərində tapdıq.” “Və doğrusu biz, onların izlərinə (əsərlərinə) inanan kəslərik.”Yəni “onların kitablarına, onların düşüncələrinə iman gətirdik, sənə iman gətirmərik biz” deyirlər. Hz. Mehdi (ə.s) gəldikdə nə deyəcəklər? Eynisini.

“(O peyğəmbərlərdən hər biri də belə) Demişdir:” O Mehdilər də belə deyirlər; “Mən sizə atalarınızın tapdığınız şeydən daha doğru olanını gətirmiş olsam da mı?” Yəni “daha doğrusunu, tam uyğun olanını gətirmiş olsam da mı?” “Onlar da demişdilər ki: “Doğrusu biz, özüylə göndərildiyiniz şeyə qarşı olanlarıq.”” “Qarşıyıq biz sizə” deyir. Hz. Mehdi (ə.s)-a da eyni rəftarı göstərəcəklər, eyni sistemdir.

“Beləcə, onlardan intiqam aldıq. Elə isə, bir bax; yalan hesab edənlərin sonu necə oldu?” Allah, bu intiqamlarını alır, amma xəbərləri yoxdur. O şəxslərdən Allah daima intiqam alır, xəbərləri yoxdur. “Necə ki, İbrahim atasına və öz qövmünə demişdi ki: “Şübhəsiz mən, sizin inandıqlarınızdan uzağam.” Tək başına, o dövrün Mehdisi… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s) inkarçı cərəyanları və bidətləri İslam dinindən uzaqlaşdıracaq

Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurur: “HƏR ZAMANDA  ÜMMƏTİM ÜÇÜN ƏHLİ-BEYTİMDƏN BİR ADİL VARDIR. ONLAR AZDIRANLARIN  TƏHRİFLƏRİNİ, BATİL ƏHLİNİN  BATİLİNİ, CAHİL ŞƏRHİNİ BU DİNDƏN   UZAQLAŞDIRARLAR, eşidin ki, doğrusu sizin imamlarınız sizi Allaha aparan elçilərdir, elə isə yaxşı baxın ki, sizin elçiləriniz kimlərdir.”

(Savaik’ul Muhrika, İbn-i Hacer, səh. 148, Muhammediyye mat. Ve səh. 90, Meymeniye mat. Mısır. / Yenabi’ul Mevedde, Kunduzi Hanefi, səh. 226, 326, 327, Haydariye mat. səh. 191, 271, 273 ve 297, İstanbul. / Zehair’ül Ukba, Muhibbiddin Taberi Şafii, səh.17)

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hədisi-şərifində hər əsrdə seyidlər arasından ədalətlə hökm edən bir adam tapılacağını bildirmişdir. Bu kəslər öz əsrlərində hakim olan batil cərəyan nə isə onunla fikri mübarizə içində olacaqlar və insanları din əxlaqını yaşamağa dəvət edəcəklər. O dövrdə cəmiyyətlər üzərində təsirli olan batil din (materializm, ateizm, bütpərəstlik, darvinizm) hansı isə onunla və ya hamısı bir yerdə isə hamısı ilə fikri mübarizə edirlər. Hicri 1400-cü ildə bu fikri mübarizəni edəcək və insanları haqq yola dəvət edəcək seyid hz. Mehdi (ə.s) olacaq. Hz. Mehdi (ə.s) həm darvinizm və materializmi fikirlə yerlə bir edəcək, həm də bəzi xurafatçı kəslərin dinə daxil etdikləri hər cür batil izahı… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s) zühur etdiyində yalançı, inkarçılar ona qarşı mübarizə aparacaqlar

Mufazzal ibn Ömər, imam Əbu Abdullah Cəfəri Sadiq (r.ə)-ın belə buyurduğunu bildirdi: “…VƏ XALQIN ƏN ƏDƏBSİZLƏRİ OLDUĞU ZAMANDA, ZÜHUR BAŞ VERƏCƏK (HZ. MEHDİ (Ə.S.) ORTAYA ÇİXACAQ). ” (Gaybet-i Nümani, səh. 187)

 

Hz. Mehdi (ə.s) axırzamanda darvinizmin, kommunizmin, materializmin və ateizmin yəni başqa sözlə desək, dəccaliyyətin insanlar və cəmiyyətlər üzərində ən şiddətli təxribat apardığı bir dövrdə zühur edəcək. Dəccaliyyət insanların Allahdan, iman etməkdən uzaqlaşmalarına, bir çox ölkədə dindarların cəmiyyət içində yadlaşmasına, din əxlaqının yaşanmasının və izah edilməsinin günah kimi qəbul edilməsinə səbəb olacaq. Peyğəmbərimiz (s.ə.s)-in digər hədislərində də xəbər verdiyi kimi, müsəlmanları sanki əsir götürəcək, Quran əxlaqının yaşanmasına mane olacaq. Dəccaliyyətin bu təzyiqi və zülmü indiki vaxtda açıq bir şəkildə görünür. Dünyanın bir çox ölkəsində müsəlmanlar yalnız dinlərinə görə təzyiq altına alınırlar, ibadətlərini istədikləri kimi yerinə yetirə bilmirlər.

Dinlərini azad şəkildə yaşamalarına mane törədilir, inanclı, iman sahibi insanların bir-birləriylə görüşmələri, söhbət etmələri belə az qala cinayət kimi qarşılanır. Kainatı və içindəkiləri yəni Allahın yaratdığı həqiqəti, heç bir elmi məlumat və dəlilə söykənmədən inkar edilir, bütün varlığın guya kor təsadüflərin bir nəticəsi olduğu kimi ağıl və elmdən kənar bir nəzəriyyə olan təkamül nəzəriyyəsi insanlara zorla qəbul etdirilməyə… ardı...