Hz. Mehdi (ə.s) zühur etdiyində yalançı, inkarçılar ona qarşı mübarizə aparacaqlar

Mufazzal ibn Ömər, imam Əbu Abdullah Cəfəri Sadiq (r.ə)-ın belə buyurduğunu bildirdi: “…VƏ XALQIN ƏN ƏDƏBSİZLƏRİ OLDUĞU ZAMANDA, ZÜHUR BAŞ VERƏCƏK (HZ. MEHDİ (Ə.S.) ORTAYA ÇİXACAQ). ” (Gaybet-i Nümani, səh. 187)

 

Hz. Mehdi (ə.s) axırzamanda darvinizmin, kommunizmin, materializmin və ateizmin yəni başqa sözlə desək, dəccaliyyətin insanlar və cəmiyyətlər üzərində ən şiddətli təxribat apardığı bir dövrdə zühur edəcək. Dəccaliyyət insanların Allahdan, iman etməkdən uzaqlaşmalarına, bir çox ölkədə dindarların cəmiyyət içində yadlaşmasına, din əxlaqının yaşanmasının və izah edilməsinin günah kimi qəbul edilməsinə səbəb olacaq. Peyğəmbərimiz (s.ə.s)-in digər hədislərində də xəbər verdiyi kimi, müsəlmanları sanki əsir götürəcək, Quran əxlaqının yaşanmasına mane olacaq. Dəccaliyyətin bu təzyiqi və zülmü indiki vaxtda açıq bir şəkildə görünür. Dünyanın bir çox ölkəsində müsəlmanlar yalnız dinlərinə görə təzyiq altına alınırlar, ibadətlərini istədikləri kimi yerinə yetirə bilmirlər.

Dinlərini azad şəkildə yaşamalarına mane törədilir, inanclı, iman sahibi insanların bir-birləriylə görüşmələri, söhbət etmələri belə az qala cinayət kimi qarşılanır. Kainatı və içindəkiləri yəni Allahın yaratdığı həqiqəti, heç bir elmi məlumat və dəlilə söykənmədən inkar edilir, bütün varlığın guya kor təsadüflərin bir nəticəsi olduğu kimi ağıl və elmdən kənar bir nəzəriyyə olan təkamül nəzəriyyəsi insanlara zorla qəbul etdirilməyə çalışılır.

Təkamül yalanı müxtəlif saxtakarlıqlarla gündəmdə tutulmaqda, qəzet, televiziya, internet kimi vasitələrlə məcburi şəkildə cəmiyyətə təlqin edilir. Dəccaliyyət bu yolla, Allahın varlığını və yaratma bənzərsizliyini insanların gözlərindən uzaqlaşdırmağı, hər insanın dünyada etdiklərindən hesab verəcəyini unutdurmağı, mənəvi dəyərlərini itirmiş və hər cür degenerasiyaya açıq bir cəmiyyət quruluşu meydana gətirməyi hədəfləyir.

Darvinizmin bir yalan olduğunu elmi dəlillərlə şagirdlərə isbat edən təhsil təşkilatları, təhsil vəzifəliləri işdən xaric edilərək qorxudulur, digərlərinə də bu yolla göz dağı verilir. Belələri Allahın varlığını və birliyini izah edən möminlərə elmlə cavab verə bilmədiklərinə görə müxtəlif böhtanlar atmaqla və hədələməklə təsirsiz hala gətirilməyə çalışırlar.

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.s) də hədisdə, axırzamanda azğın, əxlaqsız, hər cür əxlaqını, vicdanını itirmiş, yalanı dilinə dolamış, bir sözlə mənəvi dəyərini itirmiş olanların xüsusilə Hz. Mehdi (ə.s)-ın hədəfləyəcəklərini xəbər vermişdir. Hz. Mehdi (ə.s)-a zəmin yaradan, köməklik göstərən, din əxlaqının yaşanması üçün cəhd göstərən səmimi və ixlaslı müsəlmanlar da dəccaliyyətin hədəfi olacaqlar. Ancaq Allah bu çirkin əxlaqa sahib olan, müsəlmanların əleyhinə fəaliyyət göstərənlərin mütləq məğlubiyyətə uğrayacaqlarını və mütləq Allahın tərəfdarlarının qalib gələcəyini bildirmişdir:

 

Həqiqət budur ki, inkar edənlər, (insanları) Allahın yolundan maneə törətmək üçün mallarını xərcləyərlər; bundan belə də xərcləyəcəklər. Sonra bu, onlara ürək ağrısı olacaq, sonra təxribata uğradılacaqlar. İnkar edənlər sonunda cəhənnəmə sürüdülərək toplanacaqlar. (Ənfal surəsi, 36)

 

Allah, yazmışdır: “And olsun, mən qalib gələcəyəm və elçilərim də.” Həqiqətən Allah, ən böyük qüvvət sahibidir, güclü və üstün olandır. (cadilə surəsi, 2)

e6un7