iman etmək

Adnan Oktarın 16 dekabr 2009-cu il tarixli Tv Kayseri, Samsun Aks, Gaziantep Hadisə TV müsahibəsindən

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınıram. Şuəra surəsi, Firon ətrafındakı zadəganlara dedi: “Həqiqətən də, bu, bilikli bir sehrbazdır!”” —hz. Musanı deyir. O öz sehri ilə sizi torpağınızdan çıxartmaq istəyir. Nə təklif edirsiniz?” Onlar dedilər: “Onu qardaşı ilə bir qədər gözlət və şəhərlərə adam yığanlar göndər ki, bütün bilikli sehrbazları sənin yanına gətirsinlər””. Baxın mütəxəssis, bilikli sehrbazlar. O dövrün darvinistləri. Mütəxəssis, yəni izah etdikləri cadu təsiri meydana gətirir, çünki təkrarlarla cadu meydana gəlir. Yəni bir şeyi davamlı təkrar edərək cadu təsiri meydana gətirmək mümkün olur, insanlarda təlqin olaraq. Onlarda da belə bir istiqamət var. bütün bilikli sehrbazları sənin yanına gətirsinlər”. Beləliklə, sehrbazlar bəlli bir günün müəyyən edilmiş vaxtında toplandılar. Camaata deyildi: “Siz də yığışırsınızmı?””.

Yəni camaata qarşı, camaatın qarşısında darvinistləri mat etməyin əhəmiyyətinə də Quran diqqət çəkir. Biz də, məsələn, çıxdıq “Habertürk”-də adamları ayaqaltı kimi dümdüz etdik. Yəni o gün, yerlə-yeksan oldular Türkiyədə. Tam mənasıyla bitdilər. Və ondan sonra onsuz da qarşımıza çıxacaq bir halları qalmadı. Ondan sonra diqqət edin səssizliyə büründü. Daha əvvəl böyük dağları biz yaratdıq havasındaydılar. … ardı...

 

Adnan Oktarın Samsun Aks Tv-dəki canlı müsahibəsi (13 yanvar 2011)

 

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınıram. Hud surəsi 109-cu ayə; “Onların nəyə ibadət etdiklərinə şübhə etmə”. Yəni, “tərəddüdə düşmə” -deyir. Bəzən müsəlmanlar küfrü araşdırdıqları vaxt tərəddüdə düşə bilirlər. Məsələn, darvinizmi araşdırır adam, “görəsən doğrudur mu?” -deyir. Bu səfər “Allah var mı?” kimi sual girir ağlına haşa. İmanı bir gəlir bir gedir, bir gəlir bir gedir. Və ya ateist saytlara girirlər, ağılları bir ara durur, yenə düzəlir bunun kimi hadisələr baş verir. Müsəlman belə olmaz. Müsəlman bir dəfə iman edər, son nəfəsinə qədər o imanla yaşayar. İman davamlı dəyişməyən bir şeydir. Inkişaf edər, böyüyər, amma geriləməz. Geriləməyən bir şeydir. Ayrıca, iman müzakirə edilməz. “Görəsən”i olmaz imanın. Ağıllı, səmimi olaraq iman edərsən. Bir görüntü görürsən ellips şəklində bir ekranda, üçölçülü. Biri görür. Bitdi. Sırf bu dəlil kifayətdir. Bu Allahın varlığının dəqiq, yüz faizlik dəlilidir. Və ikinci bir ehtimal sonsuza qədər də yoxdur, inşaAllah. “Onların nəyə ibadət etdiklərinə şübhə etmə. Onlar da atalarının əvvəllər ibadət etdiyi kimi ibadət edirlər”. Şumerlər necə tapınırdı maddəyə? Hər şeyi maddə yaratdı deyirdilər, deyil mi? Qədim… ardı...

 

Əli ibn İbrahim, Şəhr ibn Həvşəbdən belə rəvayət edir: “…HZ. İSA (Ə.S) QİYAMƏTDƏN ƏVVƏL DÜNYAYA ENƏCƏK. BELƏCƏ, YƏHUDİ VƏ NƏSRANİLƏRDƏN, ÖLMƏDƏN ƏVVƏL (YƏNİ HZ. İSA (Ə.S) ÖLMƏDƏN ƏVVƏL VƏ YA YƏHUDİ VƏ XRİSTİANLARDAN HƏR HANSI BİRİ ÖLMƏDƏN ƏVVƏL) ONA İNANMAYAN KƏS QALMAYACAQ. HZ. İSA Ə.S HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN ARXASINDA NAMAZ QILACAQ. Həccac: “Nə danışırsan sən?! Bunu haradan bilirsən ki?!” deyə soruşduqda; “Bu hədisdir.” dedim, “Mən bu hədisi Məhəmməd ibn Əli ibn Hüseyn ibn Əli ibn ƏbuTalibdən eşitdim!” Sonra: “Vallah tam qaynağından eşitmisən!” dedi.   (Kummu Tefsiri, 1-ci cild, səh. 158)      

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Quranın: “And olsun, Kitab əhlindən, ölmədən əvvəl ona inanmayacaq kimsə yoxdur. Qiyamət günü, o da onların əleyhinə şahid olacaq.” (Nisa surəsi, 159) ayəsini hədisdə ifadə edildiyi şəkildə açıqlamışdır.

R0307

 

Hz. Mehdi (ə.s.) dövründə bütün əhli-kitab hz. İsa (ə.s)-a iman edəcək

Əli ibn İbrahim Şəhr ibn Həvşəbdən belə rəvayət edər:… “HZ. İSA ƏLEYHİSSALAM QİYAMƏTDƏN ƏVVƏL DÜNYAYA ENƏCƏK. BELƏCƏ, YƏHUDİ VƏ NƏSRANİLƏRDƏN, ÖLMƏDƏN ƏVVƏL (YƏNİ HZ. İSA (Ə.S) ÖLMƏDƏN ƏVVƏL VƏ YA YƏHUDİ VƏ XRİSTİANLARDAN HƏR BİRİ ÖLMƏDƏN ƏVVƏL) ONA İNANMAYAN QALMAYACAQ. HZ. İSA ƏLEYHİSSALAM HZ.MEHDİ (Ə.S)-IN ARXASINDA NAMAZ QILACAQ. Həccac: “Nələr söyləyirsən sən?! Bunu haradan bilirsən ki?!” Deyə soruşduqda; “Bu hədisdir.” Dedim, “Mən bu hədisi Məhəmməd ibn Əli ibn Hüseyn ibn Əli ibn Əbu Talibdən eşitdim!” Bundan sonra: “Vallah tam qaynağından eşitmisən!” Dedi. (Kummi Tefsiri, cild. 1, səh. 158)

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Quranın, “And olsun, kitab əhlindən ölmədən əvvəl ona inanmayacaq kimsə qalmayacaq. Qiyamət günü o da onların əleyhinə şahid olacaqdır.”(Nisa surəsi, 159) ayəsini hədisdə ifadə edildiyi şəkildə açıqlamışdır.R0307

 

Hz. Mehdi (ə.s) inkarçı cərəyanları və bidətləri İslam dinindən uzaqlaşdıracaq

Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurur: “HƏR ZAMANDA  ÜMMƏTİM ÜÇÜN ƏHLİ-BEYTİMDƏN BİR ADİL VARDIR. ONLAR AZDIRANLARIN  TƏHRİFLƏRİNİ, BATİL ƏHLİNİN  BATİLİNİ, CAHİL ŞƏRHİNİ BU DİNDƏN   UZAQLAŞDIRARLAR, eşidin ki, doğrusu sizin imamlarınız sizi Allaha aparan elçilərdir, elə isə yaxşı baxın ki, sizin elçiləriniz kimlərdir.”

(Savaik’ul Muhrika, İbn-i Hacer, səh. 148, Muhammediyye mat. Ve səh. 90, Meymeniye mat. Mısır. / Yenabi’ul Mevedde, Kunduzi Hanefi, səh. 226, 326, 327, Haydariye mat. səh. 191, 271, 273 ve 297, İstanbul. / Zehair’ül Ukba, Muhibbiddin Taberi Şafii, səh.17)

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hədisi-şərifində hər əsrdə seyidlər arasından ədalətlə hökm edən bir adam tapılacağını bildirmişdir. Bu kəslər öz əsrlərində hakim olan batil cərəyan nə isə onunla fikri mübarizə içində olacaqlar və insanları din əxlaqını yaşamağa dəvət edəcəklər. O dövrdə cəmiyyətlər üzərində təsirli olan batil din (materializm, ateizm, bütpərəstlik, darvinizm) hansı isə onunla və ya hamısı bir yerdə isə hamısı ilə fikri mübarizə edirlər. Hicri 1400-cü ildə bu fikri mübarizəni edəcək və insanları haqq yola dəvət edəcək seyid hz. Mehdi (ə.s) olacaq. Hz. Mehdi (ə.s) həm darvinizm və materializmi fikirlə yerlə bir edəcək, həm də bəzi xurafatçı kəslərin dinə daxil etdikləri hər cür batil izahı… ardı...